WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Аналіз інноваційного потенціалу підприємства зв’язку на прикладі ВАТ "Укртелеком" - Реферат

Аналіз інноваційного потенціалу підприємства зв’язку на прикладі ВАТ "Укртелеком" - Реферат

фактору, - рівень вище середнього)
Розглянувши фактори впливу на інноваційний потенціал досліджуваної організації, можемо дійти висновку про більшу забезпеченість ВАТ "Укртелеком" ресурсно ніж процедурно. Використовуючи матрицю розвитку інноваційного потенціалу визначимо рівень його використання ВАТ "Укртелеком". Результати такого теоретичного аналізу варто розглядати як орієнтовні. Так, приймемо рівень використання ресурсної складової інноваційного потенціалу за високий, у той час як процедурна складова потребує формування та розвитку.
Вітчизняні науковці В. Верба та І. Новіков пропонують побудувати матрицю розвитку інноваційного потенціалу (рис.1), що наочно відобразить ситуацію, в якій знаходиться підприємство, з позиції рівня використання інноваційного потенціалу та допоможе спрогнозувати подальші напрями його посилення та розвитку в залежності від характеру залучення підприємства до інноваційного процесу.
За результатами нашого теоретичного дослідження доходимо висновку про те, що ВАТ "Укртелеком" знаходиться у IV зоні матриці.
Рис. 1 Матриця розвитку інноваційного потенціалу підприємства
По горизонталі відображено рівень використання інноваційних ресур-сів (ІР), а по вертикалі - рівень застосування інноваційних процедур (ІПр).
В Україні у ході проведення відповідної оцінки було встановлено таку градацію рівнів використання інноваційних ресурсів, процедур:
0-0,2 - дуженизький;
0,2-0,5 - низький;
0,5-0,75 - середній;
0,75-1 - високий.
1. Зона І - низькі рівні ІР та ІПр:
2. Зона II - високий рівень ІПр за низького рівня ІР:
3. Зона ІІІ - високі рівні ІР та ІПр:
4. Зона IV - високий рівень ІР і низький рівень ІПр:
У цій зоні, для підприємств, які працюють у циклі реалізації інновації, дана ситуація проблематична для нормальної діяльності, необхідно застосовувати агресивну стратегію швидкого нарощування ІПр, виявити "критичні зони" в ІПр та залучати інвестиції до проектів розвитку процедурної складової, що забезпечує оптимальні умови для максимального використання ІР підпри-ємства;
Як бачимо, процедурна складова інноваційного потенціалу потребує дослідження, формування та розвитку. Тому, запропонуємо деякі заходи, що спрямовані на розвиток чинників процедурного забезпечення інноваційного розвитку.
Для формування високого рівня процедурної складової інноваційного потенціалу перш за все необхідно створити систему управління, за якої творчий процес в організації був би безперервним та стосувався всієї вертикалі управління. Досягти цієї мети можливо лише шляхом перегляду системи мотивації та стимулювання персоналу. Мова йде про синергізм інноваційного менеджменту та управління персоналом. Оскільки ВАТ "Укртелеком" у своїй місії заявляє про прагнення "задовольняти потреби громадян та підприємств України у телекомунікаційних послугах високої якості", то вирішувати проблеми споживачів ця організація може виключно за рахунок нових ідей, адже ринок телекомунікацій досить динамічний. Існує необхідність постійної зміни поглядів, прийняття нових категорій, понять. Лише наявність таких факторів дасть змогу діяти швидше ніж конкуренти ВАТ "Укртелеком". Досліджувана організація повинна поєднувати свої технології з новими можливостями їх застосування і, якщо це не є можливим, вчасно змінювати технології. Зрозуміло, що це під силу лише таким організаціям, менеджмент яких орієнтований на постійну диверсифікацію. При чому доцільно використовувати диверсифікацію не лише на основі власних НДКР, а й шляхом злиття з іншими дрібнішими організаціями, з метою використання їх конкурентних переваг.
Однак, запорукою ефективної реалізації обраної стратегії НДКР є персонал організації. Адже, всі ідеї належать працівникам організації, а не їй самій, як цілісному об'єкту.
Однією з базисних задач менеджменту є виявлення чинників, що блокують інноваційний потенціал організації. До них відносяться:
" недовіра вищестоящих менеджерів до ідей, що висуваються знизу;
" необхідність значної кількості узгоджень по нових ідеях;
" втручання інших підрозділів і відділів в оцінку новаторських пропозицій;
" загроза звільнення за допущені в процесі роботи помилки; надмірний контроль за процесом творчості персоналу;
" закулісне ухвалення рішень по впровадженню тієї або іншої новаторської пропозиції;
" виникнення у вищестоящих керівників "синдрому всезнаючих експертів".
Нівелювати негативну дію цих чинників можна:
" надавши творцям ноу-хау необхідний ступінь свободи творчості;
" забезпечивши їх устаткуванням і матеріальними ресурсами, надаючи постійну підтримку з боку вищого керівництва;
" проводити відкриті дискусії в рамках інноваційного процесу, де свою критику і зауваження може виказати будь-яка зацікавлена особа незалежно від рангу;
" підтримуючи ефективні комунікації з горизонтальними підрозділами, вузами і зовнішніми науковими організаціями;
" постійно досягаючи глибшого взаєморозуміння між працівниками
організації на всіх рівнях.
Не варто забувати про те, що однієї підтримки інноваційного потенціалу співробітників для сучасного підприємства зв'язку мало - необхідна ціла система заходів, що підсилюють цей потенціал, що дозволяє вивести людський і інформаційний капітал організації на якісно новий рівень. Як бачимо, вся система менеджменту організації повинна бути орієнтована на людину, точніше за людину-новатора. Особливо для підприємств досить динамічної галузі зв'язку.

 
 

Цікаве

Загрузка...