WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу - Реферат

Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу - Реферат

роздрібну реалізацію товарів;
- план витрат (бюджет), що пов'язаний із проведенням окремих видів цінових досліджень споживчого ринку;
- план витрат (бюджет), що пов'язаний із утриманням окремих структурних підрозділів підприємства, які здійснюють управління ціноутворенням.
В процесі здійснення стратегічного (довгострокового) цінового планування увага має бути приділена визначенню часового горизонту його здійснення. В практиці країн із розвиненою ринковою економікою маркетингові довгострокові плани розробляються, як правило, на 10 років. В умовах України робити такі довгострокові прогнози з питань ціноутворення, на наш погляд, недоцільно, бо вихідна інформація для їх розробки в умовах різких змін практично відсутня.
Узагальнені пропозиції щодо побудови системи цінового планування в підприємствах роздрібної торгівлі наведені в табл. 2.
Таблиця 2.
Система цінового планування в підприємствах роздрібної торгівлі
Види цінового планування Часовий горизонт цінового планування Рівень цінового планування Основні види планів і планових показників
Стратегічне (довгострокове) цінове планування 3 роки По підприємству в цілому - Цінова стратегія роздрібного торговельного підприємства на прогнозований період
- Цінова політика роздрібного торговельного підприємства по окремих аспектах управління ціноутворенням
- Прогнозований рівень торговельної надбавки в цілому по підприємству
Тактичне (поточне) цінове планування До 1 року - По підприємству в цілому
- По окремих центрах відповідальності, що здійснюють роздрібнуреалізацію товарів - Прогнозований рівень торговельної надбавки по окремих групах товарів
- Запланована сума комерційного доходу по підприємству в цілому і по окремих його центрах відповідальності
- План витрат (бюджет), що пов'язані із проведенням окремих видів цінових досліджень споживчого ринку
- План витрат (бюджет), що пов'язані із утриманням окремих структурних підрозділів підприємства, які здійснюють управління ціноутворенням
Крім того, слід зазначити, що підприємства роздрібної торгівлі мають можливість більш швидко змінювати свою стратегію ціноутворення залежно від кардинальних змін соціально-економічного розвитку країни, ніж підприємства промисловості, сільського господарства та інших видів економічної діяльності - така зміна потребує в основному коригування асортименту товарів, що реалізуються, та розміру торговельної надбавки. За таких умов ми вважаємо за доцільне часовий горизонт стратегічного (довгострокового) цінового планування в роздрібних торговельних підприємствах України обмежувати періодом у 3 роки.
Система реалізації цінових рішень являє собою комплекс умов, що забезпечують досягнення кінцевих стратегічних цілей управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі шляхом виконання передбачених планів, планових показників і інших цінових рішень.
Побудова системи реалізації цінових рішень в підприємствах роздрібної торгівлі має здійснюватись в двох основних напрямах.
Перший з цих напрямів потребує формування ефективної системи внутрішніх комунікативних зв'язків між менеджерами з ціноутворення на різних рівнях цього управління, а також із відповідними працівниками інших функціональних підрозділів підприємства. В процесі побудови такої комунікативної системи в підприємстві мають бути визначені:
- напрями цих зв'язків між окремими структурними підрозділами і менеджерами, що здійснюють функції управління ціноутворенням в підприємстві;
- форми здійснення цих зв'язків - для ефективного здійснення комунікативного процесу вони мають бути максимально стандартизовані;
- комплекс технічних і програмних засобів комунікації.
Висновки з дослідження. Побудова системи внутрішніх комунікативних зв'язків між менеджерами з ціноутворення має здійснюватись у тісному зв'язку із розробкою організаційної структури управління ціноутворенням та формуванням корпоративної культури підприємства.
Другий напрям побудови системи реалізації цінових рішень в підприємствах роздрібної торгівлі передбачає визначення і застосування методів поточної адаптації управління ціноутворенням до зміни умов зовнішнього і внутрішнього роздрібного середовища. Основними з таких методів, що можуть бути ефективно застосовані в системі реалізації цінових рішень, на наш погляд, є метод управління за слабкими сигналами, метод управління задачами, метод управління стратегічними позиціями та деякі інші (зміст цих методів детально розглядається в літературі з питань управління).
Система контролю за реалізацією цінових рішень являє собою комплекс, що забезпечує перевірку виконання (а при необхідності - коригування) управлінських рішень з метою досягнення передбачених цілей управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі. Обмежуючись лише узагальненням визначених науковцями методологічних підходів, що можуть бути застосовані і в системі управління ціноутворення в підприємствах роздрібної торгівлі, визначаємо:
По-перше, загальна система контролю за реалізацією цінових рішень потребує диференціації на систему стратегічного і оперативного ( тактичного) цінового контролю. Кожен з цих видів контролю має бути спрямований на реалізацію відповідної системи цінових рішень.
По-друге, в процесі побудови системи контролю за реалізацією цінових рішень має бути виділена система контролю за реалізацією цінових рішень має бути виділена система пріоритетних показників, що найбільшою мірою пов'язані із реалізацією визначених стратегічних і поточних цілей управління ціноутворенням.
По-третє, контроль за реалізацією цінових рішень має бути зорієнтований переважно на кількісні стандарти. Такими стандартами можуть виступати цільові стратегічні показники та показники поточних планів з питань ціноутворення.
По-четверте, формування системи контролю за виконанням цінових рішень має передбачати визначення контрольних періодів та форм контрольних звітів виконавців.
По-п'яте, на підприємствах роздрібної торгівлі має бути сформована система управлінських дій щодо нормалізації процесу ціноутворення у разі суттєвих відхилень фактичних результатів управління від передбачених.

 
 

Цікаве

Загрузка...