WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу - Реферат

Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу - Реферат

компанія, посередники, постачальники, конкуренти, цільові споживачі та контактні аудиторії. Макросередовище - це головні зовнішні фактори, що здійснюють вплив на мікро середовище в цілому: демографічні, економічні, екологічні, технологічні, політичні і культурні".
Інша група науковців поділяє середовище підприємства на три складові елементи - фактори внутрішнього середовища (до яких вони відносять такі, що мають прояв в межах самого підприємства), фактори зовнішнього середовища прямої дії (постачальники, конкуренти, покупці, комерційні банки тощо) та фактори зовнішнього середовища непрямої дії (аналогічні раніше визначеним в понятті макросередовище).
Ми вважаємо, що другий підхід до визначення складу елементів роздрібного середовища є більш доцільним, бо він дозволяє конкретизуватианалітичні підходи і методи в сфері управління ціноутворенням стосовно безпосередньо підприємства роздрібної торгівлі та його партнерів із здійснення комерційної діяльності.
На нашу думку, в системі внутрішнього роздрібного середовища найважливішими умовами і факторами, які впливають на процес управління ціноутворенням і його ефективність, з нашої точки зору, є наступні:
- цілі корпоративного, маркетингового та фінансового управління підприємством;
- асортиментна структура товарів, що реалізуються;
- обсяг роздрібного товарообороту;
- рівень і склад поточних операційних витрат;
- рівень кваліфікації менеджерів, що приймають цінові рішення.
В системі зовнішнього середовища прямої дії такими умовами і факторами ми вважаємо наступні:
- склад і характеристика основних контингентів покупців;
- склад і характеристика конкурентів підприємства на окремих сегментах споживчого ринку;
- склад і характеристика основних постачальників товарів.
В системі зовнішнього середовища непрямої дії ми вважаємо за необхідне виділяти такі умови і фактори, які вже традиційно визначені в сучасній науковій літературі. За пропозицією Д.Едкока та М.Салливана вони складають наступні чотири групи: політико-правові фактори; економічні фактори; соціально-культурні фактори; технологічні фактори.
Комплекс цих факторів зовнішнього середовища непрямої дії визначається абревіатурою PEST і має досить детальну апробовану методику дослідження. Методичний апарат дослідження цих факторів (зокрема SWOT- аналіз; PEST- аналіз; SNW- аналіз, сценарний аналіз тощо) досить широко розглядається в сучасній науковій літературі.
Система цінового планування являє собою комплекс умов та факторів, що забезпечує розробку планів і планових показників, які спрямовані на досягнення цілей управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі.
Узагальнений перелік умов і факторів роздрібного середовища, що пропонуються до визначення в системі цінового аналізу, наведений в табл. 1.
Ця система має трансформувати стратегічні цілі управління ціноутворенням в комплекс конкретних планових завдань, спрямованих на забезпечення ефективності цього управління, а також створити необхідну нормативну базу внутрішнього цінового контролю.
Таблиця 1.
Загальний комплекс умов та факторів роздрібного середовища, що мають визначатись в системі цінового аналізу
Система внутрішнього роздрібного середовища Система зовнішнього роздрібного середовища прямої дії Система зовнішнього роздрібного середовища непрямої дії
1. Цілі корпоративного, маркетингового та фінансового управління підприємством.
2. Асортиментна структура товарів, що реалізуються.
3. Обсяг роздрібного товарообороту.
4. Рівень і склад поточних операційних витрат.
5. Рівень кваліфікації менеджерів, що приймають цінові рішення 1. Склад і характеристика основних контингентів покупців товарів підприємства
2. Склад і характеристика конкурентів підприємства по окремих сегментах споживчого ринку
3. Склад і характеристика основних постачальників товарів 1. Політико-правові фактори.
2. Економічні фактори.
3. Соціально-культурні фактори.
4. Технологічні фактори.
Процес формування системи цінового планування перш за все потребує визначення видів цього планування, що мають бути сформовані в роздрібному торговельному підприємстві. Сучасна теорія управління не дає однозначної відповіді на це питання. Так, одна група науковців вважає, що виходячи із видів управління - стратегічного, тактичного і оперативного - відповідно мають бути сформовані на підприємстві і три види планування (стратегічне, тактичне і оперативне). Інша група науковців визначає лише два види планування - стратегічне і тактичне.
Ми вважаємо, що для управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі більш доцільно використовувати два види планування - стратегічне (що розраховане на довгостроковий період) і тактичне (що розраховане на період в межах до одного року). В процесі такої побудови системи цінового планування всі оперативні цінові рішення будуть прийматись на основі завдань тактичних планів. Певна увага в процесі формування системи цінового планування в підприємствах роздрібної торгівлі має бути приділена визначенню системи планів і планових показників, що пов'язані із управлінням ціноутворенням.
В стратегічному довгостроковому плануванні, на наш погляд, мають визначатись такі види планів і планових показників:
- цінова стратегія роздрібного торговельного підприємства на прогнозований період;
- цінова політика роздрібного торговельного підприємства по окремих аспектах управління ціноутворенням (по окремих групах товарів, по окремих регіональних ринках, по окремих сегментах ринку в розрізі визначених груп покупців тощо);
- прогнозований рівень торговельної надбавки в цілому по підприємству.
В тактичному (поточному) плануванні ми пропонуємо визначати наступні види планів і планових показників:
- запланований рівень торговельної надбавки в цілому по підприємству, в тому числі по основних групах товарів;
- заплановану суму комерційного доходу роздрібного торговельного підприємства (різницю між сумою валового доходу від реалізації товарів та собівартістю їх закупки);
- плановану суму комерційного доходу по окремих центрах відповідальності підприємства, що здійснюють

 
 

Цікаве

Загрузка...