WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу - Реферат

Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу - Реферат


Реферат на тему:
Системи забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах малого бізнесу
Постановка проблеми. В умовах трансформації ринкових відносин в Україні для досягнення конкурентоспроможності підприємств виникла необхідність запровадження всебічного ефективного управління ціноутворенням на підприємствах малого бізнесу. Організація ефективного управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі передбачає необхідність формування комплексу відповідних систем, що забезпечують реалізацію йог функцій. Цей процес потребує не тільки витрат різних видів ресурсів, а й розробки методологічних засад, на яких він має відбуватись. Основними методологічними питаннями при цьому, що мають бути розглянуті в процесі дослідження, є визначення переліку видів систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі та основних принципів їх формування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розробки стратегії ціноутворення підприємствами реального сектору економіки досить широко розглядається в останні роки в науковій літературі. Зокрема, ці питання висвітленні в працях відомих західних економістів - Амстронга Г., Асселя Г., Дея Д., Дойла П., Котлера.Ф., Негла Т.,Холдена Р.; російських дослідників Герасименко В.В., Ліпсіца І.В., Тактарова Г.А., Уткіна Е.А., Цацуліна А.М., Чубакова Г.Н., Шуляка Н.П.; українських науковців Войчака А.В., Корінєва В.Л., Куденко Н.В., Литвиненко Я.В., Павленко А.Ф., Тормоси Ю.Т., Чорної Л.О. та деяких інших. Розгляд цієї літератури показує, що в більшості випадків автори обмежуються обґрунтуванням рекомендацій щодо формування декількох з таких систем забезпечення управління, переважно системи інформаційного його забезпечення, системи планування та системи контролю. При цьому практично не розглядаються питання взаємозв'язку цих систем із комплексом функцій управління, його основними цілями. По деяких питаннях формування систем забезпечення управління сучасна практика значно випереджає теорію.
Формулювання цілей статті. Досліджуючи процес формування систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі, в першу чергу необхідно визначити склад основних з таких систем. Враховуючи те, що ці системи мають забезпечувати процес управління, їх склад має визначатись функціями цього управління. Виникає питання - на базі яких функцій управління ціноутворенням - загальних чи спеціальних - має визначатись перелік таких систем?
Викладення основного тексту. На нашу думку, основою визначення переліку головних систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі мають бути його загальні функції. Обґрунтуванням такого висновку можуть слугувати наступні положення:
по-перше, в системі функцій управління група загальних функцій посідає більш високий ранг за значенням, бо охоплює більш широке коло напрямів управлінських дій, ніж група спеціальних функцій;
по-друге, група загальних функцій управління ціноутворенням є більш стабільною у часі (тобто здійснюється практично безперервно), ніж група спеціальних функцій. Наприклад, такі спеціальні функції як дослідження споживчого ринку за основними параметрами, що впливають на процес ціноутворення, розробка стратегії ціноутворення, формування цінової політики підприємства не носять безперервного характеру;
по-третє, вся група спеціальних функцій може бути "вбудована" у відповідну групу загальних функцій, тобто обслуговуватись тими ж системами забезпечення, що і загальні функції управління. В групу ж спеціальних функцій "вбудувати" відповідну групу загальних функцій значно тяжче - наприклад, спеціальна функція дослідження споживчого ринку практично не потребує здійснення контролю та реалізації управлінських рішень.
Виходячи з наведеного, до основних систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі ми пропонуємо відносити:
- систему цінового аналізу;
- систему цінового планування;
- систему реалізації цінових рішень;
- систему контролю реалізації цінових рішень.
Крім визначення основних систем виникає необхідність у формуванні допоміжних систем забезпечення управління ціноутворенням на підприємствах роздрібної торгівлі. Якщо основні системи забезпечення управління ціноутворенням формуються на базі функцій цього управління, то допоміжні системи слугують переважно формою підтримки основних систем. Базуючись на сучасних теоретичних висновках та практиці управління, до допоміжних систем забезпечення управління ціноутворенням в підприємствах роздрібної торгівлі пропонується віднести наступні:
- організаційну систему управління ціноутворенням;
- інформаційну систему ціноутворення;
- систему кадрового забезпечення управління ціноутворенням;
- систему технічного та програмного забезпечення управління ціноутворенням;
- інші допоміжні системи забезпечення управління ціноутворенням (їх перелік має визначатись виходячи із цілей та особливостей процесу управління ціноутворенням на конкретних підприємствах роздрібної торгівлі).
Система цінового аналізу являє собою комплекс, що забезпечує вивчення умов, факторів і тенденцій, які впливають на процес ціноутворення в роздрібних торговельних підприємствах і ефективність управління ним. Ця система має формувати чітке уявлення менеджерів про процеси, що відбуваються в роздрібному торговельному підприємстві і за його межами, від яких залежить реалізація визначених цілей управління ціноутворенням. Ключовим поняттям системи цінового аналізу виступає середовище, в якому підприємство здійснює свою діяльність. Принциповою методологічною умовою аналізу роздрібного середовища, що пов'язане із процесом управління ціноутворенням, є визначення його складових елементів. З цього приводу серед науковців існує два принципові підходи.
Одна група науковців поділяє середовище підприємства на два складові елементи - мікросередовище і макросередовище. Відомий американський науковець Ф.Котлер визначає їх зміст наступним чином: "Мікросередовище - це фактори, що тісно пов'язані із компанією і впливають на її здатність обслуговувати клієнтів. До цих факторів відноситься сама

 
 

Цікаве

Загрузка...