WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості розвитку процесів диверсифікації діяльності будівельних підприємств харківської області - Реферат

Особливості розвитку процесів диверсифікації діяльності будівельних підприємств харківської області - Реферат


Реферат на тему:
Особливості розвитку процесів диверсифікації діяльності будівельних підприємств харківської області
Забезпечення ефективної роботи будівельного комплексу регіону і можливостей застосування світового досвіду диверсифікації діяльності відповідно до будівельних підприємств України, виходячи з сформованих умов господарювання в сучасних умовах, залежить від багатьох факторів та має ряд особливостей.
Вузька спеціалізація будівельних підприємств у радянські часи в цілому відповідала державній політиці, яка була спрямована на спеціалізацію виробництва в цілому і чітко позначену спеціалізацію діяльності будь-якого підприємства. В умовах адміністративно-планового ведення господарства, це надавало можливостей розробки директивних планів і всебічного контролю держави за їх виконанням і, відповідно, за діяльності підприємства.
Безперечним є те, що питання про економічне зростання та стабільне фінансове становище у більшості будівельних підприємств пов'язане з розширенням сфери їх діяльності, тобто диверсифікацією їх діяльності. В Україні існує ряд розробок, які присвячені питанню розвитку процесів диверсифікації діяльності підприємств будівельної галузі 1, 2 .
Розглянемо на прикладі Харківської області особливості процесів диверсифікації діяльності будівельного підприємства в залежності від регіону дії і постійного місця базування підприємства.
Розвиток споріднених напрямків діяльності без зміни регіону дії будівельного підприємства. дає можливість територіальній концентрації потужностей будівельного підприємства. Враховуючи що підприємство діє в рамках освоєного регіону, даний напрямок диверсифікації діяльності має як недоліки, так і переваги. Для розширення напрямків діяльності в рамках одного регіону можливе залучення нових неспоріднених сфер діяльності (неспоріднена диверсифікація).
За останні роки у Харківській обл. простежується зростання чисельності будівельних підприємств, які значно розширили сфери своєї діяльності. Розглянувши напрямки діяльності диверсифікованих підприємств Харківського регіону, слід відзначити, що більшість з них зберігають основні види діяльності, сформовані ще в рамках вузької спеціалізації. Більшість будівельних підприємств Харківської області, які належать до малих і середніх, в сучасних умовах діють за принципом неспорідненої диверсифікації. Найбільш розповсюджені напрямки діяльності, на додаток до основної, для таких підприємств: транспортні послуги, здача в оренду приміщень, інжинірингова діяльність. Але, аналізуючи види діяльності будівельних підприємств Харківщини, можливо виділити значну частину підприємств, які проводячи диверсифікацію своєї діяльності, не виходять за межі будівництва і надання будівельних послуг населенню. Для таких підприємств типовими, окрім основних видів діяльності, є надання проектних послуг, торгівля будівельними матеріалами, будівельним обладнанням і технікою, будівельний дизайн і оформлення приміщень, благоустрій територій. Сезонність при проведенні багатьох будівельних робіт і в цілому в будівельному виробництві, висуває на перший план такі напрямки діяльності при проведенні диверсифікації підприємства, які можуть заповнювати сезонні спади в діловій активності за основними видами діяльності, знижуючи тим самим фінансові ризики. Окрім вищезазначених критеріїв, необхідно враховувати те, що період перерозподілу ресурсів будівельного підприємства є досить тривалим.
Для багатьох будівельнихпідприємств Харківщини, як і в цілому по Україні, важким тягарем є значна кількість основних фондів, що мають великий фізичний і моральний знос. Значна кількість зношених основних фондів привела до скорочення виробничих потужностей підприємств. На думку автора, як спосіб виживання диверсифікація діяльності будівельних підприємств, що знаходяться в кризовому стані, не завжди ефективна, оскільки освоєння нових сфер діяльності і нових ринків потребують додаткових витрат.
Значна кількість будівельних підприємств Харківської області, що проводили розширення сфери діяльності, залишились саме в межах розглянутого напрямку диверсифікації - диверсифікації діяльності в межах освоєного регіону дії з вибором видів діяльності, що є спорідненими до основного. Показовим є і той факт, що малі і середні будівельні підприємства різних форм власності, що створювались протягом останніх років в Харківській області обирали вже під час створення декілька напрямків діяльності, тобто створювались як диверсифіковані підприємства. За напрямками діяльності 92 будівельних підприємств Харківської області різних форм власності розподілились наступним чином.
Таблиця 1. Розподіл будівельний підприємств за кількістю напрямків діяльності

п/п Тип будівельного підприємства Кількість
підприємств
1 Підприємства з вузькою спеціалізацією 41
2 Диверсифіковані підприємства, в тому числі 51
" із застосування спорідненої диверсифікації
" із застосування неспорідненої диверсифікації 26
25
Аналіз розміщення підприємств в регіоні дає можливість простежити залежність рівня диверсифікації діяльності будівельних підприємств від місця їх знаходження. Значна кількість будівельних підприємств, що мають декілька напрямків діяльності, сконцентровано в межах міста, оскільки м. Харків є великим промисловим центром, де незважаючи на труднощі, продовжується будівництво промислових, соціально -культурних об'єктів, розвивається житлове будівництво різноманітних форм забудови, ведеться реконструкція і модернізація існуючої забудівлі. Будівельні підприємства, що базуються за межами міста, більшість з них в районних центрах, залишаються в межах вузької спеціалізації. Можливості диверсифікації таких підприємств в межах розглянутого напрямку майже неможлива, бо , виходячи із фінансового стану цих підприємств, коштів на додаткові виробничі витрати на освоєння нових напрямків діяльності такі підприємства не мають, а можливості залучення сторонніх коштів сумнівна, оскільки районні центри і сільські райони Харківщини залишаються, в цілому, інвестиційно непривабливими.
Таким чином, процеси диверсифікації діяльності дають можливість розширити сфери діяльності для укріплення фінансового положення підприємства і стабілізувати розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. Харківська область має великий і потужний будівельний комплекс, перспективи розвитку якого є безперечними, і, багато в чому будуть залежати від залучення коштів в нові перспективні види діяльності.
Література:
1. Залунин В.Ф. Диверсификация и структура организации // Приднепровский строительный вестник. - 1998. - № 99 (166) - с.87 -93.
2. Оптимизация управления процессом деятельности строительного предприятия: Монография / Торкатюк В.И., Дмитрук И.А., Стадник Г.В. и др. - Х.: ХНАГХ.-2004 -552с.

 
 

Цікаве

Загрузка...