WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Місце інформаційної системи у процесі прийняття рішень на підприємствах по видобутку залізорудної сировини - Реферат

Місце інформаційної системи у процесі прийняття рішень на підприємствах по видобутку залізорудної сировини - Реферат

рішень, а також удосконалювати форми і методи управління тощо.
Однією з важливих проблем в організації бухгалтерського обліку, як елементу забезпечення процесу керування, є встановлення належних інформаційних зв'язків між працівниками бухгалтерії, між бухгалтерією й оперативними підрозділами підприємства, між працівниками бухгалтерії і зовнішнім світом.
Об'єднання бухгалтерських даних за допомогою традиційних засобів зв'язку не ефективне і не дешеве.
Незалежно від розвитку окремої країни завдяки глобальній мережі Інтернету у світі створюється єдиний інтелектуальний та емоційний простір. Принципом його існування є доступність для кожного і можливість вклю-чення, принаймні потенційна, всіх країн та членів суспільства. Не менше значення має створення внутрішнього єдиного інформаційного простору підприємства. Простору, в якому комфортно відчуває себе і команда фахівців, і кожен зі спеціалістів окремо. Простору, де інформація не буває зайвою, інформаційні потоки піддаються ефективній обробці, результатом якої є продуктивні рішення керівництва і, як наслідок, прибутки організації .
Інтеграційний та каталітичний характер дозволяє ефективно об'єднувати програмні рішення на основі різнорідного апаратного забезпечення в загальне інформаційне середовище,побудоване за єдиними правилами створення та ефективного споживання інформації. Для керівника підприємства інформаційна система - це засіб, що допомагає в ефективному управлінні.
Модель інформаційного простору по видобутку залізорудної сировини складається з підсистем обробки документів: обліку, фінансового аналізу, розробки та ведення нових проектів системи прогнозування, системи менеджменту та маркетингу, законодавчої бази. Крім того таке інформаційне середовище має бути відкритим, мати обов'язковий зовнішній зв'язок з іншими інформаційними системами та вихід до глобальної мережі Інтернет.
Така модель повинна характеризуватися сумісністю програмних про-дуктів, "дружнім інтерфейсом" можливістю групової роботи фахівців, швидким, майже безшовним переходом з однієї підсистеми в іншу. Одним із критеріїв отримання таких характеристик є побудова системи на основі Windows-інтерфейсу, що став практично стандартом для інформаційних систем. Для представленої моделі інформаційне середовище може бути реалізоване за допомогою "1С: Бухгалтерією 8.0".
Одним із напрямків удосконалення процесу управління є вдосконалення форм і методів збирання первинної інформації, яка є основою для прийняття управлінських рішень. Тому від своєчасності збирання вірогідної інформації, що всебічно характеризує всі процеси і явища виробничо-господарської та іншої діяльності підприємства та його структурних ланок, а також від оперативної обробки і доставляння її користувачам повністю залежить якість і своєчасність керування виробничими процесами і господарською діяльністю підприємства в цілому.
Втілення цих заходів у життя за умов віддаленості безпосереднього центру збирання інформації (шахт) від системи управління і передусім генератора інформації для прийняття управлінських рішень - системи бухгалтерського обліку неможливо без впровадження єдиної інформаційної мережі, робота якої буде забезпечуватися компонентом конфігурації "1С:Бухгалтерія 8.0", що має назву "Управління розподіленою інформаційною базою".
Організація та реалізація створення єдиного інформаційного простору між шахтами та центральною бухгалтерією підприємства дасть такі переваги :
1. Підвищення функціональних можливостей комп'ютерів для виконання різноманітних завдань шляхом спільного використання технічних засобів, програмного забезпечення та інформаційних ресурсів. Така локальна мережа дозволить спільно користуватися файлами, програмами та обладнанням.
2. Виконування паралельних обчислень, за рахунок чого в системі з декількома оброблювальними вузлами (комп'ютерами), в принципі, буде досягнута продуктивність, що перевищує максимально можливу на даний момент продуктивність будь-якого окремого, скільки завгодно могутнього процесора.
3. Підвищення відмовостійкості, що означає здатність системи виконувати свої функції при відмовах окремих елементів апаратури і неповної доступності даних. Основою підвищеної відмовостійкої є надмірність. Надмірність оброблювальних вузлів (комп'ютерів в мережах) дозволяє при відмові одного вузла перепризначувати приписані йому завдання на інші вузли.
4. Оперативний доступ до обширної корпоративної інформації.
5. Вдосконалення комунікацій, яке поліпшить процес обміну інформацією і взаємодії між співробітниками організації. Комп'ютерні мережі знижують потребу підприємств в інших формах передачі інформації, таких як телефон або звичайна пошта.
Обґрунтовуючи доцільність заміни існуючої системи на більш нову та реалізації локальної мережі, слід сказати, що такі заходи потребують значних капіталовкладень. Проте з часом вони себе окуплять, адже їх впровадження дає можливість більш ефективно використовувати роботу працівників при одночасному скороченні їх кількості, економити на інших способах передачі даних та вчасно й оперативно отримувати правдиву інформацію про здійсненні витрати прямо з місць їх виникнення, контролювати цей процес та приймати правильні управлінські рішення. За умов впровадження запропонованої системи структура бухгалтерій в локальній мережі матиме вид, представлений на рисунку "Побудова структури облікового апарату та локальної мережі бухгалтерії гірничодобувного підприємства".
Рис. Побудова структури облікового апарату і локальної мережі бухгалтерії добувного підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...