WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Місце інформаційної системи у процесі прийняття рішень на підприємствах по видобутку залізорудної сировини - Реферат

Місце інформаційної системи у процесі прийняття рішень на підприємствах по видобутку залізорудної сировини - Реферат


Реферат на тему:
Місце інформаційної системи у процесі прийняття рішень на підприємствах по видобутку залізорудної сировини
Підприємства, що видобувають залізорудну сировину - є основою металургійного комплексу не тільки України, а й багатьох інших країн. В економіці України металургійний комплекс відіграє одну з важливих ролей, на його долю припадає близько 50 % усього експорту країни, тому його ефективний розвиток здатен забезпечити передумови виходу України з кризи, та економічного зростання взагалі. Без розвитку видобувної промисловості, тобто зменшення обсягів виробництва, не буде розвиватися металургійний комплекс, а з ним і економіка України.
У розвитку даної галузі протягом останніх років намітилися значні тенденції. Серед можливостей зовнішнього середовища підприємств гірничо-видобувної промисловості слід відзначити наступні:
" поява значних фінансових інвесторів внаслідок придбання ними великих пакетів акцій підприємств;
" позитивні зміни у виробничому розвитку при вступі в силу законодавчих актів щодо стабілізації діяльності в гірничо-металургійному комплексі;
" проведення деструктивних заходів на галузевому рівні, що позитивно впливають на ефективність діяльності підприємств;
" підвищення попиту на залізорудну продукцію з боку вітчизняних металургійних підприємств.
Такий стан справ дає поштовх підприємствам до пошуку ефективних методів управління, які б забезпечили реалізацію цих можливостей, підвищили його імідж в конкурентному середовищі та примножили прибутки.
У ринкових умовах господарювання головною умовою ефективного управління підприємством є повнота, достовірність, аналітичність та оперативність інформації про витрати, які формують собівартість виготовленої продукції. Таку інформацію надає облік витрат виробництва, що є центральною підсистемою в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Від належної організації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції залежать рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу результатів діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва, обґрунтованість планування якісних та кількісних показників й оптимальне ціноутворення .
За умов постійної змінюваності законодавчої бази, зростання обсягів інформації, що циркулює й акумулюється на підприємстві, та підвищення вимог до рівня управління та обліку постає питання обрання правильного курсу дій, що практично неможливо без впровадження новітніх інформаційних технологій.
На сьогоднішній день можна констатувати факт входження України до світового процесу формування нового інформаційного суспільства. Девіз "Інформація вирішує все!" всім знайомий, але в реальному житті можна відмітити такі негативні тенденції у застосуванні інформаційних технологій:
фрагментарне використання інформаційних систем;
неповне використання "готових" рішень інформаційних систем;
низький рівень інформаційно-комп'ютерної грамотності керівників підприємств та установ.
Такі недоліки не дозволяють ефективно використовувати інформаційні системи та розробляти нові, адаптовані до конкретної ситуації та організації. Наведемо основні принципи впровадження ефективної інформаційної системи:
" розвиток інформаційних технологій визначається потребами основної діяльності компанії, а не технологічними нововведеннями;
" рішення про фінансування впровадження інформаційних технологій приймаються, виходячи з їх фінансової вигоди;
" інформаційна система має відкриту, просту і гнучку структуру;
" розробки починають приносити користь практично з моменту впровадження (стратегія поетапного введення Інформаційної системи);
" постійно здійснюється інформаційна підтримка та модернізація системи;
" у впровадженні та роботі інформаційної системи беруть однакову участь як інженери з інформаційних технологій, так і. провідні фахівці з економічних та виробничих напрямків.
Застосування сучасної електронної обчислюваної та інформаційної техніки в економічних процесах, і особливо в управлінні, значно поліпшує форми і методи, надійність і ефективність управління в цілому. Особливо велику користь приносять комплекси ПЕОМ, об'єднанні мережею, при функціонуванні інформаційних систем в організаціях і установах .
Якість різних інформаційних систем визначається їхньою надійністю та ефективністю. При їх функціонуванні на об'єкті управління створюються реальні умови для вдосконалення форм і методів управління. І це пояснюється тим, що сучасні методи збирання й обробки в ритмі виробництва, зберігання та передавання користувачам інформації при безпаперовій технології в інформаційних системах ґрунтуються на використання високоефективних ПЕОМ, об'єднаних локальними чи багатокористувацькими обчислювальними мережами, та застосуванні передових інформаційних технологій.
Однією з таких інформаційних систем є система автоматизованого збирання та обробки інформації, в якій застосовується інформаційна технологія. В рамках цієї системи створюється система об'єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, яка за допомогою механізму оперативного інформування автоматично чи автоматизовано на об'єкті управління забезпечує менеджерів і фахівців усіх рівнів об'єктивно необхідною інформацією, відповідно до їхніх повноважень, функціональних обов'язків, посадових прав і міри відповідальності .
При функціонуванні цієї системи на об'єкті управління створюються умови, при яких є можливість менеджерам займатися творчою працею, здійснювати своєчасний контроль за виконанням прийнятих

 
 

Цікаве

Загрузка...