WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Елементи системи управління фінансовими ресурсами підприємства та їх функції - Реферат

Елементи системи управління фінансовими ресурсами підприємства та їх функції - Реферат


Реферат на тему:
Елементи системи управління фінансовими ресурсами підприємства та їх функції
Сучасні концепції менеджменту можна звести до трьох видів (підходів): процесний, системний, ситуаційний. Методологічною основою нашого дослідження був системний підхід.. Він ґрунтується на дослідженні будь-якого економічного об'єкта як системи.
Під системою управління фінансовими ресурсами підприємства розуміємо частину загальної системи управління підприємством, яка в свою чергу складається з двох елементів (підсистем): об'єкту та суб'єкту управління.
Необхідно зазначити, що суб'єкт системи управління завжди відіграє активну роль по відношенню до об'єкту. За допомогою сукупності виконуваних ним функцій суб'єкт заставляє процеси, що відбуваються в об'єкті розвиватися у відповідності із заданою програмою. Водночас суб'єкт є похідним від об'єкту управління, адже його зміст і функції визначаються останнім.
Для ефективної організації управління фінансовими ресурсами підприємства вбачається доцільним розгляд сукупності функцій, що можна розділити на два основні типи:
- - функції об'єкту управління фінансовими ресурсами підприємства;
- - функції суб'єкту управління фінансовими ресурсами підприємства.
На наш погляд, об'єкт управління фінансовими ресурсами підприємства виконує наступні функції: відтворювальну, виробничу, контрольну. Перша функція полягає у забезпеченні ефективного відтворення вкладених у господарську діяльність фінансових ресурсів, що передбачає можливість подальшого інвестування та безперервну життєдіяльність підприємства. Виробнича функція формує політику управління фінансовими ресурсами у виробничо-господарській діяльності підприємства по забезпеченню ефективного їх розміщення, формування необхідних джерел фінансування поточної діяльності. Контрольна функція сприяє здійсненню ефективного регулювання фінансовою діяльністю підприємства і оперативному реагуванню на економічні зміни у функціонуванні підприємства. Адже усі господарські операції повинні відповідати інтересам підприємства, виходячи з його кінцевої мети.
В загальному функції суб'єкта управління являють собою конкретний вид управлінської діяльності, що складається зі збору, систематизації, передачі, зберігання інформації, прийняття рішення та перетворення його на команду. Тобто мова йде про такі функції суб'єкта управління, як планування, прогнозування та контроль.
Для досягнення найкращих результатів управління фінансовими ресурсами підприємства функції суб'єкта управління необхідно деталізувати і конкретизувати.Здійснювати їх розгляд будемо, поділивши на два аспекти управлінської діяльності, враховуючи процес формування і процес використання фінансових ресурсів підприємства. Виокремлені функції суб'єкта управління фінансовими ресурсами підприємства наведено на рисунку 1.
Перша і дуже важлива функція полягає у необхідності розробки стратегії і визначенні тактики формування та використання фінансових ресурсів підприємства, коли будуть формуватись цілі та завдання на майбутнє, розроблятися перспективна політика.
Наступна функція передбачає здійснення аналізу, проведення прогнозування та планування. Так в процесі формування фінансових ресурсів підприємства досліджуються потреби у фінансових ресурсах на етапі створення і подальшого розвитку підприємства, а у процесі використання важливими є питання використання фінансових ресурсів для потреб формування активів підприємства. Результати роботи будуть знаходити відображення в планах, що
складатимуться з урахуванням фактору часу (перспективні, поточні, оперативні).
Постійно має втілюватись у життя суб'єктами управління фінансовими ресурсами підприємства функція по оцінці можливостей та економічній доцільності використання різних джерел утворення фінансових ресурсів у процесі їх формування та у процесі використання елементів фінансових ресурсів для формування активів підприємства.
Вироблення і прийняття рішень суб'єктами управління у процесі формування фінансових ресурсів будуть стосуватись джерел їх утворення та можливостей формування власних, наданих і позикових фінансових ресурсів підприємства; процес використання ж пов'язаний з вирішенням питань по використанню фінансових ресурсів в різних видах діяльності: операційній, інвестиційній, фінансовій.
Для процесу формування притаманною є також функція суб'єктів управління пов'язана з оптимізацією структури фінансових ресурсів підприємства.
Дещо новою та незвичною для багатьох суб'єктів управління у нашій державі є остання виділена функція, що зумовлена ринковими умовами господарювання і є вкрай важливою і необхідною. Вона має на меті прийняття рішень по зменшенню, страхуванню фінансових і підприємницьких ризиків, які можуть виникати як в процесі формування так і в процесі використання фінансових ресурсів підприємства.
Таким чином, реалізація зазначених функцій суб'єктами управління здійснюється через прийняття рішень по управлінню фінансовими ресурсами підприємства у процесі їх формування та використання.

 
 

Цікаве

Загрузка...