WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Вільні економічні зони (ВЕЗ): створення, мета, статус, стороки і терміни - Курсова робота

Вільні економічні зони (ВЕЗ): створення, мета, статус, стороки і терміни - Курсова робота

на митну територію України з території ВЕЗ товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію цієї зони, податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються;
o у разі ввезення на митну територію України з території ВЕЗ товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у зоні, податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для вільного використання в Україні;
o у разі вивезення з території ВЕЗ за межі митної території України товарів та інших предметів вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених чи оброблених у зоні, вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
o у разі вивезення за межі митної території України з території ВЕЗ товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію зони, вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
o у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію ВЕЗ вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
o у разі ввезення товарів та інших предметів на територію ВЕЗ з метою транзиту через територію цієї зони митні збори справляються відповідно до законодавства України.
Такий же порядок ввезення товарів та інших предметів на територію ВЕЗ та вивезення товарів та інших предметів з території зони встановлюється і для ВЕЗ "Донецьк" (Див. табл. 7).
Територія, на якій запроваджено режим спеціальної митної зони, повинна бути огороджена по периметру і облаштована згідно з вимогами Державної митної служби України. Це необхідно для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на цю територію, або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів.
У спеціальних економічних зонах "Донецьк" та "Азов" встановлюється спеціальний пільгових режим оподаткування. Його основні положення:
o прибуток платників податку на прибуток на території СЕЗ оподатковується за ставкою 20%,відсотків до об'єкта оподаткування;
o доходи, отримані нерезидентами з джерелом походження з території СЕЗ, від провадження господарської діяльності оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування та деякі інші;
o не справляються збори до державного інноваційного фонду та до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
o валютне регулювання та території СЕЗ здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених Законом України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області". Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ, звільняються від обов'язкового продажу;
o до валового доходу підприємства, розташованого у СЕЗ, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестицій у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів.
Відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності отримують такі пільги:
o звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більш, ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом сировина, матеріали, предмети, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування та обладнання під час їх ввезення в Україну;
o звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на новостворених підприємствах, діючих підприємствах, їх філіях та інших структурних підрозділах - платниках податку, на яких відбувається реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку, якщо інвестиції в них еквівалентні не менш як 1 млн. дол. США.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від здіснення інвестицій на діючих підприємствах, встановлюється Державною податковою адміністрацією України.
Прибуток таких підприємств, одержаний з четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50% діючої ставки оподаткування.
Дивіденди, що сплачуються інвестору суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційний проект, оподатковується за ставкою 10%.
Доходи нерезидентів України, отримані від реалізації інвестиційних проектів, схвалених Радою, на територіях пріоритетного розвитку, оподатковуються в такому ж порядку, як і на територіях ВЕЗ "Азов" та "Донецьк".
У Луганській області до територій пріоритетного розвитку належать міста Брянка, Первомайськ, Стаханов, Красний Луч, а також Антрацитівський район.
Коротка характеристика господарства цих міст: Брянка - 6 шахт, 2 центральні збагачувальні фабрики; Первомайськ- 8.шахт, 2 збагачувальні фабрики, заводи електромеханічний, залізобетонних виробів; Стаханов - 4 шахти, центральна збагачувальна фабрика, заводи машинобудівний, вагонобудівний, феросплавів, філіал Комунарського гірничометалургійного інституту; Красний Луч - 5 шахт, З збагачувальні фабрики, машинобудування, металообробка, енергетичний та гірничий технікуми; Антрацітівський район - 6 шахті 3 збагачувальні фабрики, машинобудування, металообробка, домобудівельний комбінат, харчова промисловість, гірничий технікум.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується досуб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційний проект кошторисною вартістю, еквівалентною не менше:
o 500 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях сільського господарства, обробної промисловості та охорони здоров'я;
o 700 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях будівництва та транспорту;
o 1 млн. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту в галузях добувної промисловості, виробництва електроенергії та коксу, хімічного виробництва і машинобудування.
Після схвалення інвестиційного проекту орган місцевого самоврядування укладає договір (контракт) з інвестором, суб'єктом підприємницької діяльності.
Луганською обласною Радою створюється Комітет з питань територій пріоритетного розвитку, який має такі ж повноваження як і Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області. Такий же спеціальний правовий режим та особливості оподаткування застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації інвестиційних проектів.
3. Статус, строки і терміни спеціальних ВЕЗ.
В Донецькій обл. створюються 2 спеціальні економічні зони "Донецьк" і "Азов". Строк їх дії - 60 років у межах таких

 
 

Цікаве

Загрузка...