WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Вільні економічні зони (ВЕЗ): створення, мета, статус, стороки і терміни - Курсова робота

Вільні економічні зони (ВЕЗ): створення, мета, статус, стороки і терміни - Курсова робота

негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо виконання державних програм економічного, науково-технічного та соціального розвитку, обсягів надходжень до бюджетів, а також з метою визначення джерел покриття можливих втрат.
(абзац другий пункту 4 в редакції постанов
Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. N 9,
від 27.08.2003р. N1368)
Надіслані матеріали мають бути розглянуті та з відповідними висновками повернуті до Ради у місячний термін. В окремих випадках термін підготовки висновків може бути продовжений Радою на два тижні.
У разі одержання негативних висновків щодо доцільності реалізації інвестиційного проекту Рада у письмовій формі повідомляє про це заявника та повертає йому документи.
5. Після одержання позитивних висновків Рада у ЗО-денний термін розглядає внесений
пакет документів, приймає рішення про схвалення або відмову в схваленні інвестиційного
проекту.
6. У схваленні інвестиційного проекту Рада відмовляє у разі, коли:
інвестиційний проект не відповідає пріоритетним видам економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в донецькій області, затвердженим кабінетом міністрів України, або програмі розвитку спеціальної економічної зони;
умови реалізації інвестиційного проекту не відповідають законодавству України; у поданих документах виявлено недостовірні відомості;
суб'єкт підприємницької діяльності (інвестор) має заборгованість перед бюджетами та державними цільовими фондами.
Відмова у схваленні інвестиційного проекту надсилається у письмовій формі з обгрунтуванням причин.
7. Заявник, якому відмовлено у схваленні інвестиційного проекту, має право після усунення недоліків та доопрацювання інвестиційного проекту повторно подати його на розгляд Ради.
71. Рішення про схвалення інвестиційного проекту приймається Радою лише за наявності позитивних висновків щодо доцільності його реалізації від усіх центральних органів виконавчої влади, залучених до проведення експертизи.
(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою . Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р. N 1368)
8. У разі схвалення Радою інвестиційного проекту щодо його реалізації на території пріоритетного розвитку заявнику видається свідоцтво про схвалення інвестиційного проекту за формою, встановленою Радою.
У разі схвалення Радою інвестиційного проекту щодо його реалізації на території спеціальної економічної зони видається дозвіл на провадження підприємницької діяльності на її території за формою, встановленою Радою.
Про видачу свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку та дозволу на провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони Рада інформує відповідні органи місцевого самоврядування, органи господарського розвитку спеціальних економічних зон, органи державної податкової служби та митні органи.
9. Свідоцтво про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку або дозвіл на провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони є підставою для укладення органом місцевого самоврядування
контракту з суб'єктом підприємницької діяльності (інвестором). Порядок укладення контракту визначається Радою.
Дозвіл на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони є також підставою для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності на території такої зони та укладення з органом господарського розвитку відповідних договорів.
Пільги, передбачені законодавством України для реалізації схваленого Радою інвестиційного проекту, застосовуються після укладення суб'єктом підприємницької діяльності (інвестором) контракту з відповідним органом місцевого самоврядування, органом господарського розвитку спеціальної економічної зони.
Пільги, передбачені законодавством України для реалізації схваленого Радою інвестиційного проекту, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.
Якщо інвестиційний проект передбачає ввезення на митну територію України сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, один примірник інвестиційного проекту надсилається відповідному митному органу.
(пункт 9 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 896)
9і. Заявник може ініціювати внесення змін до схваленого інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів 1-24 груп УКТЗЕД, та змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством мінімальним рівнем).
Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і схвалюються Радою у разі:
зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту, за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші чотири знаки);
зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.
Пропозиції щодо внесення змін до інвестиційного проекту Рада надсилає на розгляд до Донецької облдержадміністрації, яка надає у двотижневий строк Раді відповідний висновок.
Рішення щодо схвалення змін, внесених до інвестиційного проекту, приймається Радою у 30-денний строк з урахуванням висновку облдержадміністрації.
Рада надсилає по одному примірнику схвалених змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби і митному органу.
Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з пунктами 1-8 цього Порядку.
(Порядок доповнено пунктом 9і згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р. N 1368,
пункт 9і в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1168)
10. Після одержання свідоцтва або дозволу заявник зобов'язаний у тримісячний термін
укласти контракт відповідно з органом місцевого самоврядування чи органом
господарського розвитку спеціальної економічної зони і подати до Ради його копію.
10'. Зміни до переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності, не поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), які уклали з відповідним органом місцевого самоврядування контракт щодо умов реалізації інвестиційного проекту дозатвердження таких змін Кабінетом Міністрів України.
(Порядок доповнено пунктом 10і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р. N 1368)
11. Рада має право прийняти рішення про анулювання виданих свідоцтва та дозволу у разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами): законодавства України; засновницьких документів;
терміну укладення контракту з органом місцевого самоврядування чи органом господарського розвитку спеціальної економічної зони та умов його виконання.
Про скасування свідоцтва та дозволу Рада інформує заявника, органи місцевого самоврядування, господарського розвитку спеціальної економічної зони, органи державної податкової служби та митні органи.
Спори, пов'язані із скасуванням

 
 

Цікаве

Загрузка...