WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» (торгівля та сфера розваг) - Дипломна робота

Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» (торгівля та сфера розваг) - Дипломна робота

що готуються зайнятися виробництвом товарів. При написанні варто відповісти на такі питання:
1. Де будуть виготовлятися товари - на діючому або знову утворюваному підприємстві?
2. Наскільки вдало выбрано місце розташування фірми, виходячи з близькості до ринку, постачальникам, доступності робочої сили, транспорту і т.д. ?
3. Які виробничі потужності будуть потрібні і як вони будуть вводитися рік від року?
4. Які основні засоби будуть потрібні для організації виробництва? Яка динаміка їхньої зміни на перспективу? Дану інформацію доцільно уявити у виді такої таблиці:
Найменува-ння Фізичний стан Існуючі можливості Вади або додаткові потреби і заходи для їхнього задоволення
Земля
Будинки і спорудження
Устаткування
5. Які можливі затруднення при організації виробництва?
6. Де, у кого і на яких умовах закупається сировина?
7. Схема виробничих потоків.
8. Чи передбачена охорона навколишньої cреды?
9. Які будуть витрати виробництва? Динаміка їхньої зміни?
3.7. Розділ "Фінансовий план".
Цей розділ необхідно присвятити плануванню фінансового забезпечення діяльності фірми з метою найбільш ефективного використання наявних коштів.
У цьому розділі необхідно розробити сукупність таких планово-звітних документів:
* Оперативний план (звіт).
* План (звіт) прибутків і витрат.
* План (звіт) прямування коштів.
* Балансовий звіт (план).
Подібний перелік документів не зовсім звичний для українських підприємців, але він відповідає вимогам світової практики, що спирається на декілька іншу систему бухобліку.
Оперативний план (звіт) відбиває за кожний період результати взаємодії фірми і її цільових ринків по кожному товару і ринку. Цей документ повинен розроблятися службою маркетингу.
План (звіт) про прибутки і витрати по виробництву товарів показує, чи одержить фірма прибуток від продажу кожного з товарів. Цей документ розробляється економічною службою фірми по кожному з товарів.
План (звіт) про прямування коштів показує процес надходжень і витрати грошей у процесі діяльності фірми. Він розробляється фінансовою службою фірми.
Балансовий звіт підводить результати економічної і фінансової діяльності фірми за звітний період. Він звичайно розробляється бухгалтерією.
У зазначених планово-звітних документах відбиваються плановані і фактичні розміри показників за звітний період. Тривалість планово-звітних періодів у залежності від конкретних умов може змінюватися в межах: місяць, квартал, півроку, рік.
Роздивимося зразковий склад показників і форму їхній уявлення в оперативному плані (звіті). Ці показники визначаються по кожному товару або послузі, що дозволяє порівнювати їх між собою по економічній ефективності (див. табл.).
Показники Місяць
(квартал, рік) Усього за період.
План Факт План Факт
Ринковий потенціал фірми в одиницях даного товару
Ціна товару
Обсяг продажів в одиницях товару
Частка фірми в галузевому ринку по даному товарі
Кількість товарів в одиницях зроблених фірмою
Запаси даного товару на складах фірми на кінець звітного періоду
Ця сукупність показників покликана дати уявлення керівництву фірми про ту частку ринку, що завойована фірмою по кожному товару і який передбачається завоювати в майбутньому періоді.
Другим документом був названий план (звіт) про прибутки і витрати. Структура цього звіту досить проста. У нього звичайно включають такі показники (див. табл.):
Показники Місяць
(квартал, рік) і т.д. Усього за період
План Факт План Факт
Виторг від продажу даного товару
Виробничі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією товарів по статтях
Загальновиробничі витрати по статтях
Податки і відрахування
Чистий прибуток
Прибуток, що залишається в розпорядженні фірми
За даними цього плану (звіту) можна встановити, чи приносить фірмі прибуток даний товар, можна порівняти різноманітні товари по прибутковості з тим, щоб прийняти рішення про доцільність їхнього подальшого виробництва.
Заключним документом є балансовий звіт. У ньому утримується повний перелік активів фірми і пасивів. Цей документ показує чисту вартість і ліквідність фірми. Кредитори, як правило, запитують балансовий звіт. Останній також необхідний при подачі податкової декларації.
4.РОЗРОБКА РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ МПП "СОФ"
4.1. РЕЗЮМЕ
Дійсний проект розроблений із метою обгрунтування доцільності створення Торгового комплексу по наданню широкого спектра торгових і інших видів послуг населенню і юридичним особам у Харківському районі міста Києва (вул. Червонопрапорная, 169) і організації на його базі . високо прибуткового бізнесу.
Загальна вартість проекту складає 4 400 гривень, термін реалізації проекту - 10 місяців. Період окупності проекту не перевищить 5 років із моменту початку його реалізації.
Головним фундатором і власником Торгового комплексу є власник Малого приватного підприємства "СОФ" - Стаднюк О.Ф., для якої реалізація проекту є одним з етапів упровадження нових напрямків діяльності на основі розвитку діючих і створенні нових потужностей. МПП "СОФ" здійснює свою діяльність із грудня 1996 року. Засновник підприємства -власник, громадянка України - Стаднюк Олена Фиофиловна. Основу створеного малого приватного підприємства "СОФ" складають продовольчий магазин, кафе, --комплекс складських помешкань, а також незавершене будівництво під ресторан, що у період 1996-98 років були цілком реконструйовані і в даний час успішно здійснюють свою діяльність. Балансова вартість основних фондів МПП "СОФ" за станом на 01.01.1999 року склала 172 тис. грн. (відповідно до висновку експертної оцінки, проведеної в лютому 1999 року, ринкова вартість майна МПП "СОФ" визначена в розмірі 6 000 тис.грн.
Подальша стратегія МПП "СОФ" складається в створенні цілісного комплексу по забезпеченні широкого спектра послуг на основі запровадження в дію додаткових потужностей, таких як:
o ресторану на 100 посадкових місць;
oоптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном;
o ігрового залу;
o цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування;
o стоянки вантажного транзитного транспорту з міні-кемпінгом і станцією технічного обслуговування.
Саме комплексний підхід при обслуговування споживачів дозволить значно збільшити їхню притоку і наростити обсяги товарообігу комплексу як у цілому, так і по кожного окремо узятого напрямуу діяльності. За рівнем культури обслуговування і технічних можливостей комплекс будет відповідати європейському рівню.
Вирішальними аргументами на користь проекту стали:
o винятково вигідне розташування комплексу з позиції статусу м. Києва як столиці європейської держави,

 
 

Цікаве