WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Агробізнес – особлива складова підприємництва. Основні елементи механізму агробізнесу - Реферат

Агробізнес – особлива складова підприємництва. Основні елементи механізму агробізнесу - Реферат

величина розміру об'єкта господарської відповідальності з розрахунку на одного суб'єкта господарської відповідальності. 3 розрахунку на одного керівника (потенціального підприємця) сільськогосподарського підприємства в Україні в 1999р. припадало 3420 га землі. 3 розрахунку на одного фермера в середньому за 1997-1999рр. припадало землі : в США - 179 га, Франції 8, ФРН-17, Великобританії - 65, Нідерландах - 6, Данії - 31, Швеції - 27, Фінляндії -13 га. Повна і персональна відповідальність за господарську діяльність і майно - найсуттєвіший показник підприємництва.
П'ятий принцип розвитку підприємництва передбачає сприяння поглибленню спеціалізації і розширенню кооперації. Підприємництво тісно пов'язане з професіоналізмом, базується на ньому, породжує і поглиблює його. Професіоналізм, у свою чергу, породжується спеціалізацією праці і також сприяє її поглибленню. Поглиблення спеціалізації з метою збереження виробничо-технічних зв'язків вимагає розвитку і розширення кооперації.
Зарубіжна практика розвинутих країн підтверджує, що з розвитком малого підприємництва поглиблюється спеціалізація і особливо швидко розширюється кооперація.
Невеликий розмір господарств не виключає їх спеціалізації. Вона існувала і поглиблювалась впродовж багатьох років у колишній Югославії. В Китаї, де широко розвивається сімейний підряд, через 2 роки після введення підрядної організації праці (1980 р.) з'явилися перші спеціалізовані підрядні двори. В 1984 р. їх частка вже становила 14 % при дуже невеликих розмірах, а в 1998р. - 41,3%.
Шостим принципом розвитку підприємництва є збереження і більш результативне використання наявної матеріально-технічної бази виробництва продовольства, що зумовлено перш за все специфікою економічної ситуації в країні. Розвиток малого підприємництва потребує створення нової малооб'єктної матеріально-технічної бази виробництва. Проте держава, суспільство в цілому, а тим більше потенційні підприємці не мають необхідних ресурсів для реалізації цього завдання найближчим часом. Вихід із становища, що склалося, - це розвиток підприємництва на наявній матеріально технічній базі виробництва продовольства і поступове створення більш ефективної аграрної основи.
3 урахуванням здійснення цих принципів можливі і доцільні такі конкретні шляхи розвитку аграрного підприємництва:
1) контрактне підприємництво на діючих і новостворених державних і колективних підприємствах;
2) створення селянських (фермерських) господарств;
3) розширення кількості і розмірів особистих підсобних господарств сільських жителів;
4) розвиток агроцехів підприємств інших галузей народного господарства;
5) розвиток агродільниць міських жителів;
6) розвиток приватних агрофірм та приватно-орендних підприємств.
Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" орієнтує ці господарства на високотоварне виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку і реалізацію.
Отже, сучасний фермер, власник сільськогосподарського підприємства є підприємцем. Його характерні риси - заповзятливість, уміння відкривати нові можливості на кожній ділянці сільськогосподарського виробництва, в усіх сферах багатопланової фермерської діяльності.
В Україні фермерами стають, як правило, досвідчені, висококваліфіковані, майстерні люди, які глибоко знають свою справу - агрономи, економісти, механізатори, бригадири. Вони добре ознайомлені з технологією і організацією всієї номенклатури сільськогосподарського виробництва. Проте цих знань і досвіду для фермера - самостийного виробника в умовах ринкових відносин абсолютно недостатньо. Потрібно оволодіти методами, стилем, рисами незалежного підприємця, наполегливо пізнавати закони ринку, знати свої права, орієнтуватись у законах державної підтримки фермерства.
Фермерське господарство є найбільш пріоритетним напрямом розвитку сільського господарства в державі. Створюються умови для державного захисту фермерства, його інтересів, його економічної підтримки. В пошуку вирішення проблем, що виникають, слід : повніше використовувати правову базу розвитку і підтримки підприємництва; створити спеціальну систему фінансування, кредитування і страхування підприємницької діяльності на селі, а також систему забезпечення матеріальних умов розвитку підприємництва; сформувати ринкову інфраструктуру і конкурентне середовище для забезпечення підприємницької діяльності; створити систему підготовки кадрів для підприємницької діяльності; розробити систему інформації і науково-технічної підтримки сільськогосподарського підприємництва, яка повинна включати: оперативну інформацію про зміни в законодавстві; інформацію про наявність товарно-матеріальних цінностей; моніторинг ринку цінних паперів, рівня цін, котирувальних акцій, курсів іноземних валют, діяльності фінансових інститутів; інформацію про суб'єкти господарювання; інформаційний банк даних про досвід аналогічного підприємництва за кордоном тощо.
Основні показники розвитку фермерських господарств України відображені в табл. 1.
Таблиця 1. Динаміка чисельності і середніх розмірів фермерських господарств України на початок року
Показники Роки Показники 2004 у разів більше, 1991р.
1990 1993 1996 2000 2004
Україна
Кількість ферм 1698 14689 34778 35947 35884 21,1
Площа сільгоспугідь, тис. га 25,3 292,3 786,0 931,0 1162,3 45,9
те ж на ферму, га 14,9 19,9 22,6 25,9 32,4 2,2
Площа ріллі, тис. га 20,9 260,0 719,9 859,1 1082,3 51,8
те ж на ферму, га 12,3 17,7 20,7 23,9 30,2 2,5
Степ
Кількість ферм 843 9297 22495 23126 23471 27,8
Площа сільгоспугідь, тис. га 14,7 228,7 607,4 698,4 837,5 57,0
те ж на ферму, га 17,4 24,6 27,0 30,2 35,7 2,1
Площа ріллі, тис. га 13,0 201,7 562,4 638,3 781,2 60,1
те ж на ферму, га 15,4 21,7 25,0 27,6 33,3 2,2
Лісостеп
Кількість ферм 466 2913 7516 7788 7547 16,2
Площа сільгоспугідь, тис. га 7,0 60,3 160,8 200,9 238,8 34,1
те ж на ферму, га 15,1 20,7 21,4 25,8 31,6 2,1
Площа ріллі, тис. га 5,4 53,9 149,6 189,2 224,7 41,6
те ж на ферму, га 11,6 18,5 19,9 24,3 29,8 2,6
Полісся
Кількість ферм 215 1632 3016 3041 2888 13,4
Площа сільгоспугідь, тис. га 3,0 26,3 54,0 61,1 69,1 23,0
те ж на ферму, га 14,0 16,1 17,9 20,1 23,9 1,7
Площа ріллі, тис. га 2,1 23,3 48,9 53,5 61,4 29,2
те ж на ферму, га 9,8 14,3 16,2 17,6 21,3 2,2
Карпати
Кількість ферм 174 840 1751 1992 1978 11,4
Площа сільгоспугідь, тис. га 0,6 4,9 11,2 15,9 16,9 28,2
те ж на ферму, га 3,3 5,8 6,4 8,0 8,6 2,6
Площа ріллі, тис. га 0,37 4,0 9,6 13,9 14,9 40,2
те ж на ферму, га 2,1 4,8 5,5 7,0 7,5 3,6
Таблиця 2. Групування фермерських господарств України
по розмірах земельних угідь*
Розмір ферм, га На 01.01.1995р. На 01.01.2003 р.
кількість в % до підсумку кількість в % до підсумку
До 10 10598 38,7 10356 31,9
11-50 15932 58,1 19045 58,6
51-100 839 3,1 2328 7,2
101-500 31 0,1 694 2,1
501-1000 - - 70 0,2
Понад 1000 - - 3 -
Всього 27400 100,0 32496 100,0
Як видно з даних таблиці, основна кількість фермерських господарств України має середні розміри до 50 га (96,8 і 90,5%).
Таблиця 3. Основні показники розвитку фермерських господарств України*
(за матеріалами вибіркових спостережень)
Показники Роки Збільшення,разів
1993 1998
Кількість ферм 14681 35927 2,4
Площа сільгоспугідь, тис. га 292,3 932,2 3,2
те ж на ферму, га 20 26 1,2
Площа ріллі, тис. га 259,8 857,4 3,3
те ж на ферму, га 18 24 1,3
Посівна площа на ферму, га 113,7 684,1 6,0
Валова продукція сільського господарства (в співставних цінах 1996р.), млн. грн. 54,0 220,6 4,1
те ж на ферму, тис. грн. 3,7 6,1 1,6
Наявність у ферм, шт. :
- тракторів 13291 17967 1,4
- вантажних автомобілів 3657 5959 1,6
- комбайнів н/д 3575 х
Джерело : Агропромисловий комплекс України : стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформ.-аналіт. збірник. Вип. 4. - К.: ІАЕ УААН, 2004
Результати обстежень статистичними органами фермерських

 
 

Цікаве

Загрузка...