WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Агробізнес – особлива складова підприємництва. Основні елементи механізму агробізнесу - Реферат

Агробізнес – особлива складова підприємництва. Основні елементи механізму агробізнесу - Реферат

чимось володіти або щось здійснити, і має збуджуючу силу, яка загострює усвідомлення мети майбутнього дійства, сприяє побудові його плану. При цьому усвідомлюються не тільки об'єкти хотіння, а й можливі шляхи його задоволення.
Такою рушійною силою, як "хотіння", "бажання" володіють тільки діти дошкільного віку. На жаль, навчання здебільшого означає таку спільну діяльність педагогів і учнів, за якої перші передають знання, уміння, навички, керують процесом їх освоєння, а другі засвоюють ці знання, уміння й навички. Такі репродуктивні столітньої давності методи навчання, що існують до сьогодні, є головною причиною дефіциту ініціативних, заповзятливих, цілеспрямованих, творчих керівників, здатних проблемно мислити, спонукати своє бажання, хотіння як рушійну силу для чіткого усвідомлення своєї мети і майбутніх дій, необхідних для її реалізації.
Керівник навіть з добрими знаннями, відмінними навичками, практичним досвідом, але без бажання, без хотіння приречений на поразку, а його справа - на застій, банкрутство.
Сучасний підприємець - фермер, якому притаманна заповзятливість, який не тільки володіє знаннями й умінням, а й має бажання, внутрішні прагнення до здійснення накреслених планів, приділяє найсерйознішу увагу пошукові, розробці і визначенню мети діяльності свого господарства. Мета - це новий стан виробництва і соціального середовища, створення умов більш високого порядку, що їх має бути досягнуто колективом. Мета повинна бути науково обгрунтованою, конкретною і досяжною.
Визначення мети діяльності - це найважливіша функція керівника і основа цілеспрямованої праці кожного зокрема і колективу в цілому на шляху до успішного результату.
Основні показники розвитку фермерських господарств України відображені в табл. 1.
Таблиця 1. Динаміка чисельності і середніх розмірів фермерських господарств України на початок року
Показники Роки Показники 2004 у разів більше, 1991р.
1990 1993 1996 2000 2004
Україна
Кількість ферм 1698 14689 34778 35947 35884 21,1
Площа сільгоспугідь, тис. га 25,3 292,3 786,0 931,0 1162,3 45,9
те ж на ферму, га 14,9 19,9 22,6 25,9 32,4 2,2
Площа ріллі, тис. га 20,9 260,0 719,9 859,1 1082,3 51,8
те ж на ферму, га 12,3 17,7 20,7 23,9 30,2 2,5
Степ
Кількість ферм 843 9297 22495 23126 23471 27,8
Площа сільгоспугідь, тис. га 14,7 228,7 607,4 698,4 837,5 57,0
те ж на ферму, га 17,4 24,6 27,0 30,2 35,7 2,1
Площа ріллі, тис. га 13,0 201,7 562,4 638,3 781,2 60,1
те ж на ферму, га 15,4 21,7 25,0 27,6 33,3 2,2
Лісостеп
Кількість ферм 466 2913 7516 7788 7547 16,2
Площа сільгоспугідь, тис. га 7,0 60,3 160,8 200,9 238,8 34,1
те ж на ферму, га 15,1 20,7 21,4 25,8 31,6 2,1
Площа ріллі, тис. га 5,4 53,9 149,6 189,2 224,7 41,6
те ж на ферму, га 11,6 18,5 19,9 24,3 29,8 2,6
Полісся
Кількість ферм 215 1632 3016 3041 2888 13,4
Площа сільгоспугідь, тис. га 3,0 26,3 54,0 61,1 69,1 23,0
те ж на ферму, га 14,0 16,1 17,9 20,1 23,9 1,7
Площа ріллі, тис. га 2,1 23,3 48,9 53,5 61,4 29,2
те ж на ферму, га 9,8 14,3 16,2 17,6 21,3 2,2
Карпати
Кількість ферм 174 840 1751 1992 1978 11,4
Площа сільгоспугідь, тис. га 0,6 4,9 11,2 15,9 16,9 28,2
те ж на ферму, га 3,3 5,8 6,4 8,0 8,6 2,6
Площа ріллі, тис. га 0,37 4,0 9,6 13,9 14,9 40,2
те ж на ферму, га 2,1 4,8 5,5 7,0 7,5 3,6
Таблиця 2. Групування фермерських господарств України
по розмірах земельних угідь*
Розмір ферм, га На 01.01.1995р. На 01.01.2003 р.
кількість в % до підсумку кількість в % до підсумку
До 10 10598 38,7 10356 31,9
11-50 15932 58,1 19045 58,6
51-100 839 3,1 2328 7,2
101-500 31 0,1 694 2,1
501-1000 - - 70 0,2
Понад 1000 - - 3 -
Всього 27400 100,0 32496 100,0
Як видно з даних таблиці, основна кількість фермерських господарств України має середні розміри до 50 га (96,8 і 90,5%).
Таблиця 3. Основні показники розвитку фермерських господарств України*
(за матеріалами вибіркових спостережень)
Показники Роки Збільшення,разів
1993 1998
Кількість ферм 14681 35927 2,4
Площа сільгоспугідь, тис. га 292,3 932,2 3,2
те ж на ферму, га 20 26 1,2
Площа ріллі, тис. га 259,8 857,4 3,3
те ж на ферму, га 18 24 1,3
Посівна площа на ферму, га 113,7 684,1 6,0
Валова продукція сільського господарства (в співставних цінах 1996р.), млн. грн. 54,0 220,6 4,1
те ж на ферму, тис. грн. 3,7 6,1 1,6
Наявність у ферм, шт. :
- тракторів 13291 17967 1,4
- вантажних автомобілів 3657 5959 1,6
- комбайнів н/д 3575 х
Джерело : Агропромисловий комплекс України : стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформ.-аналіт. збірник. Вип. 4. - К.: ІАЕ УААН, 2004
Результати обстежень статистичними органами фермерських господарств за показниками виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, наявності землі і техніки та чисельності працюючих показують, що в їх діяльності спостерігаються позитивні зрушення. Розвиток орендних відносин дає можливість збільшувати розміри фермерських господарств, підвищувати рівень концентрації виробництва.
Проте ефективність роботи фермерських господарств ще невисока. Займаючи 2,2% сільськогосподарських угідь, у 2003 р. вони виробили лише 7% валової продукції. Такий стан пояснюється насамперед недостатньо розвинутою матеріально-технічною базою і недостатній рівень цін, що не забезпечує прибутку для придбання ресурсів.
В останні роки спостерігається тенденція скорочення машинно-тракторного парку. Так, у 2003 р. на кожні 2 фермерських господарства припадав один трактор, на 10 - один комбайн, на 5 - один вантажний автомобіль.
Оновлення парку тракторів, комбайнів, іншої техніки, впровадження прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур є головним завданням підвищення ефективності роботи фермерських господарств України.
Висновок
Перехід України до ринкових відносин вимагає в аграрно-промисловому комплексі розробки нових підходів до стратегії аграрної політики, спрямованої на формування продовольчої безпеки країни, пріоритетність розвитку сільського господарства, докорінну перебудову економічних, соціальних та правових відносин в аграрній сфері, свободу підприємництва та конкуренції.
Одним з основних резервів росту ефективності сільськогосподарського виробництва є раціональне використання головного засобу виробництва - землі. Тому капітальнівкладення в сільське господарство в першу чергу повинні бути використані на заходи щодо збереження земель, підвищення родючості ґрунтів, що обумовить зростання продуктивності землеробства і, зокрема, створення стійкої кормової бази тваринництва.
Перехід аграрного сектора до ринкових відносин породив принципово нові форми господарювання. Не так давно пріоритет надавався державній власності, другорядна роль відводилась кооперативній, приватна власність заперечувалась повністю. Однією з вирішальних передумов переходу до ринку є приватизація власності, що має вплинути на розвиток виробництва.
Ряд законодавчих і нормативних актів, що прийняті

 
 

Цікаве

Загрузка...