WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оптимізація фінансово-господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва - Реферат

Оптимізація фінансово-господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва - Реферат

зареєстрованих суб'єктів малого підприємництва щодо можливості отримання кредитів в банківських та небанківських фінансових установах, можливості доступу до бази даних з аналізом відповідності діяльності малихпідприємств і дотримання ними вимог чинного законодавства України з наданням відповідних рекомендацій.
Не відповідають потребам розвитку малого підприємництва фінансова підтримка на загальнодержавному рівні через Український фонд підтримки підприємництва та на регіональних рівнях - через регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва, не виконує в повному обсязі свої функції Кредитно-гарантійна установа з підтримки малого і середнього підприємництва.
Відсутність загальнодержавного реєстру застав, яким могли б користуватися фінансові установи, що здійснюють кредитування, дозволяє позичальникам здійснювати незаконні операції з майном, яке є забезпеченням кредиту. Але в більшості випадків суб'єкти підприємницької діяльності володіють невеликим власним капіталом і реального забезпечення кредиту не мають. З цієї причини спостерігається обмежений доступ до кредитних ресурсів банківської системи.
Банківські установи України, не маючи достатньої законодавчої захищеності своїх прав як кредиторів, не зацікавлені в кредитній підтримці малих підприємців через значну собівартість цих послуг та високі кредитні ризики.
3. Цілі та основні напрями Програми вдосконалення державної підтримки розвитку та кредитування суб'єктів малого підприємництва
Метою Програми є створення передумов та системи фінансової підтримки малого підприємництва через різні інституційні установи за рахунок джерел державного бюджету, коштів позабюджетних фондів, банківських кредитів та кредитів небанківських фінансових установ, коштів міжнародних фінансових організацій та спонсорської і технічної допомоги.
Активізувати діяльність суб'єктів малого підприємництва можливо за такими напрямами:
фінансування малого підприємництва переважно за рахунок коштів українських та іноземних банків, інших фінансових установ та підприємств на умовах, що є найвигіднішими для малого бізнесу;
мінімізація ризиків неповернення кредитів (як передумова створення бази для розширення кредитування в майбутньому);
прискорене освоєння сучасних кредитно-інвестиційних механізмів, а саме: фінансового лізингу, франчайзінгу, спеціалізованих інститутів венчурного інвестування;
розвиток схем та механізмів кредитування малих підприємств із використанням забезпечення кредитів власними коштами засновників цих підприємств, а також гарантій фондів підтримки підприємництва, інших підприємств, зацікавлених у коопераційних зв'язках з малими підприємствами.
4. Шляхи подолання проблем розвитку сфери кредитування малого підприємництва
З метою подолання наявних проблем в державній підтримці малого підприємництва та сприяння подальшому розвитку кредитування суб'єктів господарювання необхідно, насамперед, виконувати вимоги таких законодавчих і нормативних актів України, як Концепція державної підтримки розвитку малого підприємництва, Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва", Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, Укази Президента України про державну підтримку малого підприємництва.
Слід забезпечити сприятливе податкове середовище шляхом удосконалення податкових відносин і дотримання принципу стабільності податкової політики в країні. Для цього є потреба прийняття такого Податкового кодексу, який поліпшить розвиток підприємницької діяльності та спростить процедуру оподаткування, дасть змогу зменшити кількість податків та знизить ставки оподаткування, визначить чітку регламентацію відносин податкових органів та платників податку.
Потребує вирішення питання щодо спрощення системи обліку та фінансової звітності малих підприємств. Враховуючи особливості бухгалтерського обліку та фінансової звітності малого підприємництва, на підставі яких банки здійснюють експертизу платоспроможності, потрібно забезпечити відповідну методологічну підтримку з боку Національного банку України, що стосується визначення критеріїв підходу до вибору позичальника, оцінки його фінансового стану, мінімізації наявних ризиків, зменшення документообігу тощо.
Необхідно зменшити кількість адміністративних бар'єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної
практики, регулювання орендних відносин тощо), забезпечити недопущення надмірного втручання органів виконавчої влади в діяльність суб'єктів господарювання.
Слід сприяти підтримці суб'єктів малого підприємництва в питаннях, що стосуються доступу до новітніх технологій і всебічної інформації, формуванню ринку продукції малих підприємств шляхом розміщення на них установленої законодавством на конкурсній основі частки державного замовлення щодо поставок продукції для регіональних потреб, а також розширенню виробничо-технологічної та інноваційної кооперації малих підприємств із великим виробництвом.
5. Пільги при оподаткуванні суб'єктів малого підприємництва
За умов ринкової економіки важлива роль належить малому бізнесу. Його підтримка, у тім числі через систему оподаткування, є одним із способів подолання економічної кризи в економіці.
На перших етапах становлення системи оподаткування в Україні малому підприємництву надавались певні пільги. Особливо це стосувалося оподаткування прибутку малих підприємств. Згодом податкові пільги для малого підприємництва практично було ліквідовано, що негативно вплинуло на його розвиток.
З метою реалізації державної політики щодо розвитку й підтримки малого підприємництва, підвищення його ролі в розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року внесено зміни в оподаткування суб'єктів малого підприємництва (згідно з Указом Президента України від 3 липня 1998 року "Про спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" з додатковими змінами відповідно до Указу Президента від 28 червня 1999 p.).
Указані зміни пов'язані зі спрощенням системи оподаткування (встановлення єдиного податку), обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. Такими визнано:
юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що в них за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб, а величина виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень;
фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою, включаючи членів її сім'ї, за рік не перевищує 10 осіб і величина виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує

 
 

Цікаве

Загрузка...