WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оптимізація фінансово-господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва - Реферат

Оптимізація фінансово-господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Оптимізація фінансово-господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва"
ПЛАН
Вступ
1. Розвиток і сучасний стан кредитування суб'єктів малого підприємництва
2. Проблеми та причини, які перешкоджають розвиткові малого підприємництва в Україні
3. Цілі та основні напрями Програми вдосконалення державної підтримки розвитку та кредитування суб'єктів малого підприємництва
4. Шляхи подолання проблем розвитку сфери кредитування малого підприємництва
5. Пільги при оподаткуванні суб'єктів малого підприємництва
Список використаної літератури
Вступ
В умовах переходу України до ринкової економіки створення та розвиток малого підприємництва має стати основою соціальної реструктуризації суспільства, яка забезпечить зміну психології населення і переорієнтацію економіки на нові умови господарювання. В умовах ринкової економіки малі підприємства вважаються гнучкими і ефективними з точки зору витрат, вони швидко пристосовуються до кон'юнктури ринку, причому не тільки в сферах близьких до споживачів (роздрібна торгівля, різні види послуг), але й в промислових галузях (оброблювальна, меблева, машинобудування, виробництва комплектуючих виробів тощо). Малі підприємства формують ядро прошарку населення з середнім достатком, дозволяють реалізуватися сімейному підприємництву, що є стабілізуючим фактором політичного життя країни.
Таким чином, особливості діяльності, економічна та суспільна значимість малого підприємництва потребують усунення в Україні перешкод, які гальмують процес розвитку цього важливого сектору економіки.
1. Розвиток і сучасний стан кредитування суб'єктів малого підприємництва
В Україні протягом 2001 року діяло 233,6 тис. малих підприємств. Чисельність зайнятих в малому підприємництві в 2001 році становила 3,2 млн. осіб.(17,1 % від загальної кількості зайнятих в сфері підприємництва). Кількість безробітних осіб в цілому по Україні за 2001 рік скоротилась на 190,7 тис. осіб, в той же час за рахунок зайнятих в малому підприємництві у 2001 році додатково створено 368 тис. нових робочих місць. В структурі малих підприємств за основним видом діяльності переважають підприємства торгівлі та сфери послуг і лише 30% малих підприємств функціонує у виробничій сфері. Разом з тим, найбільший приріст порівняно з 2000 роком спостерігається в сільському господарстві (29,6%), охороні здоров'я та соціальній сфері (17,3%), транспорті (16,6%), освіті (12,2%).
За підсумками діяльності у 2001році прибутково працювали 61,9% малих підприємств, які отримали прибуток у сумі 3612, млн. грн., а збитково працювали 38,1% малих підприємств і мали збитки в сумі 3706,7 млн. грн.
Переважна орієнтація суб'єктів малого підприємництва на такі швидкоприбуткові сфери діяльності, як торгівля та посередницькі послуги пояснюється тим, що малі підприємства розвиваються в Україні на фоні несприятливого інвестиційного клімату, який робить невигідним довгострокові виробничі вкладення.
Однією з важливих передумов зростання виробництва є збільшення обсягу інвестицій в основний капітал. У 2001 році інвестиції в основний капітал малих підприємств становили 3084,7 млн. грн. Доступ суб'єктів малого підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів обмежений внаслідок багатьох негативних чинників, проте в Україні є інституції, що здійснюють кредитну підтримку малого підприємництва, серед них і банківські установи.
За станом на 01.01.2002 року малі підприємства України отримали через банківські установи кредити в сумі 2014,7 млн. грн., що становить близько 10% від загальної суми наданих кредитів усім суб'єктам господарювання.
Фінансово-кредитну підтримку малого підприємництва здійснюють понад 900 небанківських фінансово-кредитних установ.
Однією з найперспективніших і реальних форм кредитування малого підприємництва є кредитні спілки. Однак до організації українських кредитних спілок залучено менше ніж 0,1% населення, а їхні активи на початок 2000 року становили лише 10 млн. грн.
2. Проблеми та причини, які перешкоджають розвиткові малого підприємництва в Україні
Формування законодавчо-правової бази малого підприємництва відбувається одночасно з його становленням та розвитком і на сьогодні є процесом незавершеним. Діяльність малих підприємств регулюється численними законами, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, до яких протягом 1997 - 2000 років внесено більше тисячі змін і які дуже часто суперечать діючим законодавчим нормам. Законодавча база малого підприємництва є недосконалою, передбачає високий рівень податкових ставок, значну кількість різних податків та зборів, не захищає від неофіційних платежів і поборів та проведення великої кількості безпідставних перевірок.
Незважаючи на те, що процедура реєстрації малих підприємств в Україні спрощена, післяреєстраційні процедури складні та довготривалі, не викоренений бюрократизм та тяганина, що гальмують розвиток малого підприємництва і сприяють зловживанням.
Відсутність законодавчого розмежування визначень "середнє" та "мале" підприємництво сприяє розвиткові зловживань, пов'язаних з практичним використанням існуючих форм державної підтримки малого підприємництва.
Органи виконавчої влади не лише не сприяють створенню умов для формування позитивного іміджу суб'єктів малого підприємництва, прозорості та довіри до їх діяльності, спрощенню системи надання ліцензій, дозволів, погоджень тощо, але й не запроваджують програм
надання консультацій в усіх регіонах країни, зокрема, надання юридичної підтримки у процедурах врегулювання конфліктів та спорів з контролюючими органами, організації програм навчання підприємців, створення регіональних інформаційних баз даних щодо постачальників та споживачів певних видів послуг та виробництва товарів в Україні, а також надання інформації іноземним партнерам щодо умов та реальних можливостей українського малого підприємництва.
Не вирішена проблема доступу суб'єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів, особливо для тих, хто тільки хоче розпочати свій бізнес. Комерційні банки, надаючи кредити, мають за мету одержання прибутку, при цьому витрати на адміністрування мікрокредитів такі ж, як і на адміністрування середніх і великих кредитів. Банки вимагають ліквідну майнову заставу, оскільки це ефективно гарантує збереження коштів вкладників, а також наявну кредитну історію позичальника. Такі умови роблять банківський кредит складним для одержання малими підприємствами, і практично недоступним для новостворених підприємств. Суб'єкт малого підприємництва просто не може отримати кошти у банку часто просто тому, що не має достатнього обсягу операцій та досвіду кредитування.
Не запроваджені програми інформованості

 
 

Цікаве