WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Суть та принципи підприємництва - Реферат

Суть та принципи підприємництва - Реферат

моральні норми, що залежать від соціально-культурного середовища. Ці норми оказують прямий вплив на стиль життя споживачів та завдяки цьому - на відношення відокремленого індивідуума до праці, що в свою чергу впливає на його відношення до величини заробітної платні, до умов праці, які запропоновані бізнесом.
Від підприємницької діяльності підприємець повинен отримувати задоволення. За його участю здійснюються рішення щодо соціальних питань робочої діяльності своїх співробітників: охорони їхнього здоров'я, збереження робочих місць та ін.
Важливу роль у формуванні підприємства грає підготовка та підвищення кваліфікації кадрів підприємців: організація навчання сучасними методами введення підприємницької діяльності, стажування кадрів у розвинутих країнах, організування підготовки та перепідготовки викладацьких кадрів для навчання підприємців, створення мережі консультативних центрів, проводячи професіональний відбір та орієнтацію кадрів підприємницького сектору та ін.
Кожна підприємницька діяльність функціонує в межах правового середовища. Тому більше значення має створення необхідних правових умов. Це в першу чергу існування законів, регулюючих підприємницьку діяльність,створюючи найбільш гарні умови для розвитку підприємництва: скорочена та прискорена процедура відкриття та реєстрації підприємств, захист підприємця від державного; досконалість налогового законодавства у напрямку мотивації підприємницької виробничої діяльності, розвиток суспільної діяльності підприємців України з закордонними країнами. Сюди входить і створювання регіональних центрів підтримки малого підприємництва, удосконалення форми обліку і форми статистичної звітності. Важливу роль відіграє також підготовка законодавчих ініціатив з питань правової гарантії підприємницької діяльності, враховуючи в першу чергу право на власність та дотримання договірних обов'язків. Обгрунтовуючи необхідність державного регулювання підприємницької діяльності, Ф. Котлер вказує три головні причини, під силу яких з'являється законодавчі акти:
- необхідність захисту фірми одна від одної.
"Підприємці в один голос підносять конкуренцію, але коли річ йде за їх власні інтереси, намагаються нейтралізувати її".
Звідси прийняття законів,уникаючих з'явлення "недобросовісної конкуренції",
- необхідність захисту споживачів від недобросовісної ділової практики.
Звідси - направленість законів проти фірми, які, залишились без нагляду, можуть почати виробляти погані товари, брехати у рекламі, вводити в оману за допомогою обгортки та рівня цін.
Необхідність вищих інтересів суспільства від розвиненості підприємців.
Як вказує Ф. Котлер: "… підприємницька діяльність не завжди забезпечує нам кращу якість життя".
Висновки
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Підприємництво-це самостійна, ініціативна, систематична на свій ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт наданню послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку.
Для підприємця спонукаючим мотивом до дії є можливість в кінцевому рахунку отримати прибуток. Але утворення ринку неможливе без реального конкурентного середовища. Підприємницька діяльність не може розвиватись без наявності певних умов, які об'єднуються в чотири основних групи: економічні, політичні, психологічні і юридичні.
Підприємницька діяльність передбачає повну економічну свободу, самостійність вибору таких напрямків застосування праці, які диктуються умовами ринку, попиту і пропозицій.
Перебудова економічних відносин заключається в появі якісно нового елемента вільного підприємництва, яке повинне розвиватися і поступово витісняти монополію державних органів на господарські рішення.
Тепер, коли економіка України знаходиться у скрутному становищі-потрібний повний перехід до ринкової економіки. Проте ринкова економіка неможлива без вільних діянь людей, господарів і знавців своєї справи.
Розвитку підприємства на Україні повинні сприяти законодавчі акти. Ряд таких актів наша держава вже прийняла. Але необхідно створювати надійні механізми їх реалізації, захисту з боку держави.
Допомога підприємництву повинна надаватися і місцевими Радами народних депутатів (виділення земельних ділянок, приміщень, матеріально-технічне постачання). Така допомога вигідна і місцевим органам, оскільки від стану розвитку підприємництва значною мірою залежатимуть доходи місцевого бюджету.
Звичайно, потрібна потужна державна система підтримки розвитку підприємництва. Для цього потрібно при Кабінеті Міністрів України створити координаційну раду для підтримки підприємництва.
Отже, перехід до економічної системи, заснованої на ринкових відносинах, потребує не тільки соціально-політичних змін, зміни економічної бази функціонування народногосподарського комплексу, а і значних структурних змін.
На різницю від раніше пануючої у нас економіки, ринкова має в собі такуорганізацію суспільного виробництва для задоволення потреб людей в цілому при якій виробники та комерсанти, рахуючи попит покупців, самостійно вирішують що, де, коли, скільки та для кого виробляти та продавати. Вони самі вирішують також які їм для цього потрібні ресурси, несуть зв'язані з цим витрати піклуються про отримання доходів та прибутку, щоб відшкодовування витрат сплатити державі податки, налагодити працю, механічно та економічно розвивати працю далі.
Під підприємництвом розуміється діяльність, здійснена приватними особами, підприємствами чи організаціями з виробництва, надання послуг, отримання та продажу товарів в обмін на інші товари чи гроші до взаємної вигоди зацікавлених осіб, підприємств, організацій. Суб'єктами підприємництва можуть бути як окремі приватні особи, так і об'єднання партнерів.
Для формування підприємництва потрібно створити певні економічні, соціальні та правові умови.
Підприємництво розрізняється за видами та формами. За видом (чи значенням) підприємницьку діяльність можна поділити на виробничу, торгівельну, посередницьку, консультативну, фінансову та ін. Усі вони можуть функціонувати поруч і окремо, наприклад торгівельно-посередницьку діяльність, виробничою торгівельну і т. п.
За формами власності майно може знаходитись в приватній, державній, муніципальній власності, а також у власності суспільних об'єднань (організацій).
В цей час в Україні створюються наступні організаційно-правові форми підприємницької діяльності: господарчі товариства, суспільства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. В числі господарчих товариств - повне товариство та командитне. Господарці спілки можуть створюватися у формі спілок з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, акціонерного товариства, дочірніх та залежних спілок.
Масштаби розвитку підприємництва можуть бути розширені в найкоротші строки і воно може стати однією з сфер, яка здатна в найкоротший час забезпечити реальне збільшення виробництва товарів та послуг.
Список використаної літератури
1. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - К., 1999.
2. Загородний А. Промяк Л. - Факторы, определяющие развитие малого бизнеса в Украине. "Экономика Украины". - 2000. - №5
3. Економіка України та шляхи її розвитку. Матеріали Всеукраїнської ради економістів.- К., "Генеза", 1996 р.
4. Клочко Ю., Черняк Т. - Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. - 2000. - №1
5. Ковальчук В.М. Основи ринкової економіки. - Тернопіль, 2000. - С.64-65.
6. Котляр Ф. - Основи маркетингу / Пер. з англ. - М.: "Прогресс", 2001.
7. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоуні Ф. - Основи менеджмента. - М., 2001.
8. Основи підприємництва в Україні. - К., 2001.
9. Основи економічної теорії / За ред. Мочерного С. В. - К., 2000.
10. Основи економічної теорії: Підручник /за ред. проф. С.В.Мочерного-Тернопіль: А.Т. "Тарнекс", 2000. - С.205-219.
11. Перринкель Ф., Швандер Д., Куприянов Н. И др. Курс предпринимательства.- М., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...