WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Суть та принципи підприємництва - Реферат

Суть та принципи підприємництва - Реферат

стали власниками керованими ними засобів виробництва.
Впритул до поняття "підприємець" стоїть поняття "підприємництво". Під підприємництвом розуміється діяльність що здійснюється приватними особами, підприємствами та (чи) організаціями по виробництву, наданню послуг чи купівлі або продажу товарів в обмін на інші товари чи гроші до взаємної вигоди заінтересованих осіб чи підприємств, організацій.
Цікаво простежити еволюції терміна "підприємець" та "підприємство" :
1725 р. Річард Кантільон: підприємець людина, що діє в умовах ризику
1798 р. Бодо: особа, що несе відповідальність за почату справу; той, хто планує, контролює організовує та є власником підприємства.
1876 р. Френсіс Уокер: потрібно розрізняти тих, хто надає капітал та отримує за це процент, та тих, хто одержує прибуток завдяки своїм підприємницьким здібностям.
1934 р. Йозеф Шулепетер: підприємець - новатор, розробник нових технологій.
1964 р. Пітер Друкер: підприємець - людина, що використовує будь-яку можливість з максимальною вигодою.
1975 р. Альберт Шапіро: підприємець - людина, що виявляє ініціативу, організовуючи соціально-економічні механізми. Працює в умовах ризику, він несе певну відповідальність за можливу невдачу.
1985 р. Роберт Хізріг: підприємство - процес створення чогось нового, що має вартість, підприємець - людина, що витрачає на це увесь необхідний час та сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний та соціальний ризик одержуючи в нагороду гроші та задоволення досягнутим.
А так трактується поняття "підприємництво" в енциклопедичному словнику підприємця :
"Підприємництво (англ. enterprise) ініціативна самостійна діяльність громадян, спрямована на одержання прибутку чи особового збагачення, що здійснюється від власного імені, під свою матеріальну відповідальність, або від імені юридичної особи під юридичну відповідальність."
"Підприємець (англ. enterpreneur) може здійснювати будь які види господарчої діяльності, які не заборонені законом, включаючи комерційне посередництво, торгівельно-закупочну консультативну та іншу діяльність, а також операції з цінними паперами."
Також цікавим є характеристика підприємництва, приведена в книзі "Рыночное предпринимательство".
Підприємець в своїй діяльності має забезпечити необхідну комбінацію особистої вигоди з принесенням користі суспільству з ціллю одержання прибутку.
"Підприємництво… являє собою діяльність, яка зв'язана вкладенням коштів в цілях одержання прибутку на основі поєднання особової вигоди з користю для суспільства".
Таке формулювання підприємництва на мою думку, являється одним з вдалих. В ній підкреслено, що підприємництво - це безпосередня діяльність, але лише здатність займатися визначеною діяльністю. Це визначення відрізняється і від тої, що дана в Законі України "про підприємництво" - "підприємницька діяльність - самостійна, систематична діяльність по виготовленню продукції, наданню послуг і заняття торгівлею з ціллю одержання прибутку". Як бачимо, в цьому визначенні відсутній важливий елемент визначення підприємництва - вказівка на необхідність поєднання особової вигоди з користю для суспільства.
До найважливіших рис підприємництва, на мій погляд, потрібно віднести:
- самостійність та незалежність суб'єктів господарювання. Будь-який підприємець вільний в прийнятті рішень по тому чи іншому питанню, звичайно, у межах правових норм;
- економічна заінтересованість. Головна ціль підприємництва - одержання максимально можливого прибутку;
господарчий ризик та відповідальність. При будь-яких, навіть самих прорахованих варіантах ризик завжди є.
Перераховані найважливіші ознаки підприємництва взаємопов'язані та діють одночасно.
Підприємництво завжди пов'язане з нововведеннями. На цю сторону економічної діяльності звернули увагу Й. Шумпетер та А. Маршал. Якщо Й. Шумпетер показав тотожність підприємництва то нововведень, то А. Маршал стверджував, що дійсно роль підприємців в житті суспільства пролягає в тому, що своїми нововведеннями вони утворюють новий порядок, і, що дуже важливо прискорюють процеси, які вже конструктивно дозрівають у суспільстві. Більш правильною оцінкою є оцінка підприємця, яку дав Й. Шумпетер, як фігуру яка рішучу руйнує старі форми виробництва та організації життя суспільства, створюючи фундамент для соціальної та політичної революції. За представленням Й. Шумпетера, підприємець постійно здійснює "творче руйнування", являючись головною фігурою в економічному розвитку суспільства.
Принципи підприємницької діяльності:
§ вільний вибір видів діяльності;
§ залучення на добровільній основі до здійснення підприємницької діяльності майна і засобів юридичних осіб та громадян;
§ самостійне формування програм діяльності і вибір постачальників і споживачів виробленої продукції;
§ встановлення цін у відповідності із законодавством;
§ вільний найм робітників;
§ залучення до використання засобів виробництва, які не заборонені і не обмежені законодавством.
2. Економічні, соціальні та правові умови
необхідні для підприємницької діяльності
Для формування підприємництва необхідні визначені умови: економічні, соціальні, правові та інші. Економічні умови - це в першу чергу, пропозиція товарів та попит на них, види товарів, які можуть бути куплені покупцем; об'єми грошових сум, які можуть бути витрачені на ці покупки; надлишок чи нестача робочих місць, робочої сили, яка впливає на рівень заробітної плати робітників, тобто на їх можливість купляти товар.
На економічну ситуацію суттєво впливають наявність та доступність грошових ресурсів, рівень доходів на інвестований капітал, а також величина займаних сум, до яких готові звернутися підприємці для фінансування своїх ділових операцій і які готові передати їм кредитні установи.
Всім цим займається багато різних операцій, які складають інфраструктуру ринку, за допомогою якої підприємці можуть встановлювати діловівзаємовідносини, вести комерційні операції. Це банки, надання фінансових послуг, постачальники - забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикати, комплектуючими виробами, пальним, енергією, машинами та устаткуванням, інструментами та іншим; оптові та роздрібні продавці - надання послуг по доведенню товарів до покупця; спеціалізовані фірми і установи - надання професійних, юридичних, бухгалтерських, послуг посередників; агентства по працевлаштуванню - надання допомоги в підборі робочої сили, учбові заклади - навчання робочих та спеціалістів - службовців; інші агентства - рекламні, транспортні, страхові та інші; засоби зв'язку та передачі інформації.
Елементи процесу підприємництва подані в таблиці 1.1.
Таблиця 1. Елементи процесу підприємництва.
Визначення та оцінка можливості бізнесу Розробка бізнес плану Визначення потреб в ресурсах Управління підприємством
Час можливості бізнесу Розділ 1
Вступ
Опис бізнесу
Зміст плану. Визначення необхідних ресурсів
Визначення наявних ресурсів
Ідентифікування ресурсних потреб Розробка стилю управління
Впровадження систем контролю
Розробка організаційних процедур
Ринок для можливої реалізації бізнесу Розділ 2.
Опис підприємства
Аналіз галузей
План виробництва
План маркетинга Визначення постачальників необхідних ресурсів
Розробка підхід по відношенню до постачальників Регулярне проведення SWOT аналізу (сильні сторони, слабкі, можливості і погрози, їх оцінка)
Аналіз конкуренції Фінансовий план
Організаційний план Визначення факторів успіху
Цінність можливостей бізнесу для ринку та підприємства
Ризик і прибуток, які містять у собі можливість бізнесу
Поєднання можливостей з підприємницькими знаннями, навиками, бажаннями
Впритул до економічних підступають соціальні умови формування підприємництва. Перед усе, це намагання покупців купляти товари, які відповідають визначеному смаку покупця. На різних етапах ці потреби можуть змінюватись. Досить важливу роль відіграють релігійні та

 
 

Цікаве

Загрузка...