WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Майнова відповідальність - Реферат

Майнова відповідальність - Реферат

відповідальності, кожний, хто вирішив займатися тією чи Іншою діяльністю, повинен нести ризик шкоди, заподіюваної цією діяльністю. Інакше кажучи, той, хто отримує вигоди, несе і ризик збиткових наслідків. Отже, підставою відповідальності є не провина, а ризик. Зазначена теорія дістала в літературі назву теорії ризику. Зауважуючи її основну відмінність від класичної конструкції цивільної відповідальності, французький юрист Рене Саватьє зазначає: "У колишній концепції цивільної відповідальності основне значення надавалося санкції, застосовуваній до винної особи. Нині акценти змістилися і основне значення надається праву потерпілого на одержання відшкодування". Проте більшість західних авторів не вважають, що відповідальність за ризик цілком витіснила відповідальність за провину. Остання зберігає своє значення, особливо в сфері договірних відносин.
3. Розвиток інституту безвинної відповідальності став основою широкого застосування страхування цивільної відповідальності. Основною метою названих інститутів є надання особі, яка зазнала збитків, відповідної майнової компенсації. Разом з тим механізм страхування цивільної відповідальності має ряд безсумнівних позитивних моментів, переваг порівняно з інститутом безвинної майнової відповідальності і з погляду заподіювача збитку, і з позиції потерпілого. Для потерпілого страхування відповідальності заподіювача збитку створює практично абсолютну гарантію одержання компенсації, причому, як правило, без громіздкої процедури, у спрощеному порядку. Якою б великою не була сума збитку, потерпілий одержить відшкодування, тому що страховик є платоспроможною особою. Особі, діяльність якої може завдати майнової шкоди іншим особам, страхування дає можливість обмежити свої витрати у разі виплати компенсації за заподіяний збиток заздалегідь визначеними сумами (страховими платежами). Мало того, підприємець, що страхує свою відповідальність, завжди має можливість включити витрати на страхування до витрат виробництва і тим самим перекласти їх на споживачів товарів чи послуг. Внаслідок страхування цивільної відповідальності відбувається "соціалізація ризику", розподіл збитків на багато осіб. Варто наголосити, що нині сфера страхування цивільної відповідальності розширюється. У ряді випадків законодавство передбачає обов'язкове страхування майнової відповідальності. Наприклад, у всіх розвинених західних країнах запроваджено обов'язкове страхування відповідальності власника автомобіля. В "атомних законах", прийнятих у цих країнах, від оператора ядерної установки вимагається надання фінансової гарантії виплатити компенсацію за збиток, який може бути заподіяний "ядерним інцидентом". У законодавстві встановлюється максимальний розмір цієї гарантії.
Розвиток страхування цивільної відповідальності, а також соціального страхування витлумачено багатьма західними юристами як свідчення закінчення цивільної відповідальності, принаймні у сфері деліктних відносин. "Широке застосування страхування цивільної відповідальності, - зазначає Рене Саватьє, - цілковито змінює саме поняття відповідальності... Остання втрачає свій дисциплінуючий і моралізуючий характер щодо винного. Вона ризикує бути включеною в рахунковий механізм, колективний і автоматично діючий". На думку іншого французького автора, Жоржа Ріпера, страхування цивільної відповідальності створює небезпечну безвідповідальність. Західні дослідники вже давно звертають увагу на те, що витіснення цивільної відповідальності страхуванням приводить не до посилення захисту потерпілих, а навпаки, до її послаблення, тому що в розрахунку на страхування відповідальності своєї діяльності особа поводиться безтурботніше, а отже і більш соціально небезпечно.
Якщо і можна говорити про занепад інституту цивільної відповідальності, то лише щодо тієї її форми, яка склалася в епоху промислового капіталізму і вільної конкуренції. Напевно, точніше було б охарактеризувати метаморфози, що відбуваються з цивільною відповідальністю на сучасному етапі, як дезінтеграцію цивільної відповідальності.
Цей процес насамперед проявляється в тому, що замість єдиного правового зв'язку між заподіювачем шкоди і потерпілим, за допомогою якого досягалася одночасно і мета компенсації, і покарання порушника, а також реалізовувалася превентивна функція, зазначені завдання вирішуються через використання кількох правових інститутів. Зокрема, компенсаційна функція здійснюється за допомогою інституту страхування. Страхування у певних умовах є найоптимальнішим засобом відшкодування заподіяного збитку. Але страхування не в змозі виконати каральну функцію, а отже і превентивного завдання. Тому страхування доповнюється можливістю стягнення збитку, відшкодованого третій особі страховиком, зі страхувальника, винного в його настанні, за допомогою пред'явлення до останнього регресивної вимоги. Розвиток страхування цивільної відповідальності супроводжується дуже часто не заміною цивільно-правової відповідальності інститутом страхування, а по суті відродженням майнової винної відповідальності, але вже на етапі розгляду регресивних вимог страховика до страхувальника.
Варте уваги І таке дуже цікаве явище в сучасному західному праві Нерідко виплата компенсації постраждалій особі спричиняє не цивільну, а дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність порушника Як приклад можна навести акціонерне законодавство Багато його норм містять кримінально-правові, а не цивільно-правові санкції Примітно, що самі ці санкції мають майновий характер (різні види штрафів) Така система відповідальності не позбавлена логіки Якщо відшкодування збитків розподіляється між багатьма членами суспільства, заподіяння таких збитків може спричинити застосування публічних санкцій
Страхування відповідальності містить у собі можливість звільнення від якихось витрат на виплату компенсації, але реально використовувати таку можливість, тобто реалізувати її, можуть лише великі виробники продуктів або сервісні підприємства Так, наприклад, компанії, що виробляють товари широкого вжитку, нерідко страхують свою майнову відповідальність перед споживачами за збиток, який можуть заподіяти недоліки, дефекти цих товарів Витрати на страхування своєї відповідальності компанія враховує при калькуляції ціни товару Іншими словами, витрати на страхування цивільної відповідальності виробника товару несуть в остаточному підсумку споживачі неякісної або небезпечної продукції.
4. У більшості західних держав цивільна відповідальність залежно від підстав виникнення поділяється на договірну І деліктну Правовий режим цих видів відповідальності має Істотні розходження, що стосуються умов виникнення відповідальності І процедури доведення провини (у договірних зобов'язаннях вина винної сторони презюмується, а в деліктних* - вина заподіювача шкоди звичайно має бути доведена потерпілим) Є й Інші відмінності Деліктна І договірнавідповідальності регламентуються різними правовими нормами
Розмежування договірної І деліктної відповідальностей становить практичний Інтерес у тих випадках, коли делікт одночасно є І порушенням договірного зобов'язання У багатьох розвинених країнах (ФРН, Японія,

 
 

Цікаве

Загрузка...