WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Етична та соціальна відповідальність підприємництва - Реферат

Етична та соціальна відповідальність підприємництва - Реферат

соціально відповідальних дій у дусі того культурного середовища, до якого підприємець тяжіє. Як свідчить досвід країн з розвиненою ринковою і соціально спрямованою економікою, протягом останніх років триває широка дискусія з питань культури підприємства як в теорії, так і в практиці господарювання. в поняття "підприємницька культура" вкладають неоднаковий зміст, але вихідною позицією неодмінно залишається уявлення про культурний світ, як про світ людської гідності.
Підприємницька культура охоплює широкий спектр питань ділової етики та стиліту. У кожній галузі чи сфері підприємницької діяльності існують свої правила поведінки, але майже у всіх конкретних випадках вони базуються на:
- чесності й законопослушності підприємця;
- забезпечені високої якості й технічного рівня своєї продукції;
- забезпечення безпеки праці;
- чесних і порядних відносин з постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій справі.
Варто звернути увагу на те, що ділова етика (етика бізнесу) є одночасно і духовною, і економічною категорією. На думку зарубіжних підприємців, існують певні етичні норми бізнесу, котрих треба обов'язково дотримувати. Основні з них такі:
" найвища продуктивність і найбільший прибуток не повинні досягатись за рахунок завдання шкоди довкіллю.
У сучасних умовах (як ніколи раніше) слово "підприємець" має народжувати суспільну повагу. Тільки культура бізнесової діяльності допомагає зберегти постійний інтерес партнерів і клієнтів. За підрахунками спеціалістів, утримати наявних клієнтів набагато дешевши, ніж залучити нових. Сучасна підприємницька діяльністьможе ефективно здійснюватись і розхвиватись за умови належного дотримання вимог не тільки економічного, а й соціально-духовного та політичного характеру.
Будь-який підприємець, безперечно, повинен уміти професійно (і завдяки цьому успішно) вести справу у своїй фірмі. Постійно брати активну участь у задоволенні потреб ринку щодо нових товарів і послуг за можливо низькими (помірними) цінами. Зрозуміло, що це вимагає від нього новаторського підходу до власної діяльності та ретельного обліку витрат виробництва. Проте до конкретних дій підприємця господарська реальність висуває не лише важливі вимоги (критерії оцінки діяльності) морально-етичного та духовного характеру. Йдеться про те, що у своїй діяльності підприємець має обов'язково керуватися у всіх цивілізованих кріїнах нормами поведінки.
Ясна річ, підприємницька діяльність значною мірою регулюється комплексом норм законодавства (трудового, господарського тощо). Проте далеко не всі норми можуть бути строго сформульовані. У практичній діяльності підприємця великого значення набувають неформальні контакти між бізнесменами, створення особливої атмосфери довіри, чесності, порядності у ділових стосунках, вірність слову, поважання законів і традицій, тобто тих неписаних правил поведінки і дій, котрі становлять суть поняття "етика підприємництва". Без чесності
При втраті працездатності підприємець забезпечує потерпілому відшкодування у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством. Підприємець зобов'язаний не задавати шкоди навколишньому середовищі, не порушувати прав та інтересів громадян підприємств, установ, організацій держави, що охороняються законом.
За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову відповідальність, в межах установлених законом.
3. Підприємництво і споживачі.
Споживач виконує роль індикатора підприємницького процесу. Так як все що складає предмет діяльності підприємця має право на реалізацію тільки в тому випадку позитивної експертної оцінки споживача. Така оцінка дається споживачем , як готовність купити той чи інший товар. Іншими словами якщо вм виробляєтае якісний товар і якщо споживач готовий його купити, або вже купує, то це означає, що ваш товар одержав позитивну експертну оцінку споживача. Підприємець, при планування і організації своєї діяльності ні в якому разі не може ігнорувати настрій, бажання, інтереси, оцінки споживача.
Споживач завжди в центрі уваги виробника. Підприємець повинен діяти в унісон з потребами споживача. Саме тому в останнє десятиріччя велике значення має маркетинг, як система вивчення відносин виробника і споживача. Діяльність підприємця, направлена на створення свого власного кола споживачів і постійне розширення його при достатній такій дії інших підприємців, називається конкуренцією.
Основними методами дії підприємця та споживача виступають такі фактори:
" новизна товару, зацікавленість в ньому споживача;
" ціна, доступність товару;
" ступінь універсальності товару;
" зовнішній вигляд і упаковка;
" позитивні характеристики товару, його відмінність від товарів інших виробників, можливість споживача познайомитись з такими його особливостями;
" відповідність загальноприйнятим або держстандарт
Л і т е р а т у р а: 1. Про підприємництво: Закон України - К. Україна, 1991р.
2. Про підприємства в Україні: Закон України - К. Україна, 1991р.
3. Про страхування: Закон України - К. Україна, 1991р.
4. про власність: Закон України. К. Україна, 1991р.
5. Основы предпринимательского дела (Благородный бизнес) под ред. Ю.М. Осипова. - М.1992 ст. 304 - 320.
6. В.Хойер. Как делать бизнес в Европе. М: 1992, ст.232-240
7. Реглин Д., Лискан М. Современный бизнес в 2-х томах М:1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...