WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Матеріаломісткість і матеріаловіддача - Реферат

Матеріаломісткість і матеріаловіддача - Реферат

підприємств наведено в табл. 8.6.
За показниками, наведеними у табл. 8.6, здійснюється оцінка економічного розвитку підприємства, тобто оцінка ефективності його виробництва.
Методи вивчення динаміки прибутку можна звести до оцінювання впливу на неї фізичного обсягу продукції, рівня цін і собівартості продукції. Різні варіанти оцінки зумовлені тим, що в кожному з випадків розглядається специфічна комбінація інших рівних умов, що не дає змоги порівнювати одержувані результати між собою безпосередньо. Повторний аналіз прибутку від реалізації товарної продукції здійснюється з використанням даних, наведених у табл. 8.7.
Основними факторами, що впливають на прибуток, є обсяг реалізації продукції, собівартість, якість і асортимент продукції, зміна цін. Відповідні розрахунки дають змогу визначити, як ці фактори впливають на прибуток (табл. 8.8).
До найсуттєвіших резервів збільшення прибутку варто зарахувати підвищення якості продукції, що випускається, і зниження повної собівартості. Результати пофакторного аналізу прибутку показують шляхи і напрями роботи (з менеджменту і маркетингу) у розрізі окремих номенклатурних груп продукції.
Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції
Показник Базисний період Поточний період Відхилення %
Виробнича собівартість, тис грн 2274 2112 -162 92,8
Позавиробничі витрати, тис грн 12 8 -4 66,6
Повна собівартість, тис грн 2286 2120 -166 92,7
Виторг від реалізації, тис грн 3873 3913 +40 101,0
Прибуток, тис грн 1587 1793 +206 113,0
Таблиця 8 8 Вплив на прибуток основних факторів виробництва
Фактор зміни обсягу прибутку Відхилення даних, тис грн
Зміна обсягу реалізації продукції
Зміна асортименту І якості продукції
Зміна повної собівартості
Зміна цін
Разом
+ 1587
-11,87
+ 162
+40 206
Прогнозовані дані розподілу прибутку для нашого умовного прикладу, зокрема на сплату дивідендів за привілейованими і звичайними акціями, наведено у табл. 8.9.
Дані табл. 8.9 свідчать, що динаміка показників, у тому числі й прибутку, за період 2000-2002 pp. різна.
Важливою особливістю діяльності підприємства в умовах ринку є те, що в її основу покладено не виконання плану за будь-яку ціну, а більш твердий принцип виживання за рахунок високоефективної діяльності всіх господарських одиниць. Економічний плановий примус змінюється ринковим саморегулюванням: якщо доходи підприємства менші за витрати, то неминуче настане банкрутство.
Американський вчений, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки П. Самуельсон пише: "Нашою системою є не система прибутку, а система прибутків і збитків. Прибутки є віддаленою принадою, вони є стимулом підвищення ефективності, а збитки є покаранням за використання неефективних методів виробництва або за таке використання ресурсів, що не задовольняє бажань споживачів, які витрачають свої кошти".
Таблиця 8 9
Показник 2000 ? 2001 ? 2002 ?
Прибуток до сплати податків, тис грн 5420 4650 6570
Чистий прибуток за рік, тис грн 1608 1257 1842
Привілейовані акції, тис грн 3000 3000 3000
Звичайні акції, тис грн 9000 9000 9000
Сума дивідендів за привілейованими акціями, тис грн 420 420 420
Виплати дивідендів за звичайними акціями, тис грн 1188 837 1422
При ринковому саморегулюванні істотно підвищується роль факторів, що забезпечують результативність виробництва, змінюється ставлення до них власників засобів виробництва, які бажають одержати найбільший розмір прибутку на вкладені кошти й уникнути ризику банкрутства. Постійне прагнення розбагатіти і почуття страху перед банкрутством є домінуючими мотивами настійних пошуків шляхів кращого використання виробничого потенціалу.
Для збільшення прибутку потрібно знижувати собівартість продукції, що забезпечується як за рахунок ощадливої витрати матеріальних ресурсів і зменшення питомої матеріаломісткості продукції, так і шляхом повнішого й ефективнішого використання основних виробничих фондів і робочої сили.
Використання виробничого потенціалу оцінюють шляхом визначення рентабельності. Прибутковість (рентабельність) можна вимірювати по-різному. У практиці США такі вимірники називаються фінансовими коефіцієнтами (потрібно зазначити, що статистична база в американського підприємця значно більша, ніж у нашого). Так, коефіцієнт рентабельності виробничих ресурсів (Р) визначається за формулою
де ? - прибуток; Ф0 + Фоб + Оп - виробничі ресурси. Узагальнюючий коефіцієнт ефективності умовно чистої продукції визначається за формулою:
де А + Оп + ? - умовно чиста продукція.
Розглянемо на умовному прикладі розрахунок рівня ефективності підприємства через наведений узагальнений коефіцієнт ефективності. Його динаміку показано в табл. 8.10. Усі показники, крім коефіцієнта ефективності, обраховуються в тис. грн.
Розрахунок рівня ефективності підприємства через узагальнюючий коефіцієнт ефективності
Показник Позначення Роки
2001 ? 2002 ? 2003 ? 2004 ?
Амортизація А 106 НО 112 114
Оплата праці Оп 379 398 417 431
Прибуток ? 132 187 242 266
Вартість основних фондів Фо 2400 2518 2534 2578
Вартість оборотних фондів Фоб 585 628 646 693
Коефіцієнт ефективності Е 0,183 0,196 0,241 0,219
Оцінка поданих у табл. 8.10 показників виявляє тенденцію до підвищення ефективності діяльності підприємства. Так, за розглянутий період прибуток збільшиться удвічі. У цьому зв'язку виникає необхідність подальшого - факторного - аналізу зростання прибутку.
Менеджери несуть відповідальність за ефективність використання усіх виробничих ресурсів, за стабільність поточних І довгострокових доходів підприємства від його основної діяльності.
Важливою функцією менеджменту є фінансовий керівник.
А. Файоль писав. "Ніщо не здійснюється без участі цієї функції. Кошти потрібні на оплату праці персоналу, на нерухомість, на устаткування, на сировину, на видачу дивідендів, на поліпшення, на непередбачені витрати тощо. Потрібен талановитий фінансовий керівник, щоб забезпечити підприємству кошти, щоб отримати якомога більшу вигоду з наявних у розпорядженні коштів, щоб уникнути нерозумних позик під заставу. Багато підприємств, які могли б процвітати, гинуть через брак коштів. Жодна реформа, жодне поліпшення немислимі без наявності вільних коштів або кредиту. Істотна умова успіху - завжди матиперед очима фінансовий стан підприємства".
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. - М.: "Красный Пролетарий", 1995.
3. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. - К.; 1993. - С. 52.
4. Мескон М. X. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: 1998.
5. Павлова Л. Н. Финансы предприятия: Учебник. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
6. Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ, под ред. Павловой Л. Н. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
7. Управление организацией: Учеб. для вузов / Под ред. А. Г. Поршнева и др. - М.: ИНФРА - М.1999.
8. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Кибанова. А. Я. - М.: ИНФРА-М, 1998.
9. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К.: Знання, 1998.
10. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових Умовах. - К.: Міжнарод. фінансова агенція, 1998.
11. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - ?., 1992.
12. Щербаков А. И. Новый подход к управлению: крупные объединения. - М.: Экономика, 1990.
13. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...