WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підготовка підприємців з дорослого населення - Реферат

Підготовка підприємців з дорослого населення - Реферат

одному приміщенні з НДЦ. Імітація у навчально-тренувальній фірмі дає змогу:
o створювати, розвивати й обігравати різні виробничі ситуації;
o передбачати наслідки прийнятих підприємницьких рішень;
o моделювати внутрішньовиробничі взаємозв'язки між структурами організації і відтворювати атмосферу ділового спілкування, ділових комунікацій безпосередньо в процесі навчання. Така технологія має такі переваги перед традиційною:
- наближати до реальності, коли слухачі вчаться на власних помилках, не завдаючи збитків фірмі;
- виховувати у слухачів почуття колективізму, вміння працювати у команді внаслідок постійної групової роботи ;
- працювати слухачам за ротаційною системою, набувати досвіду в усіх відділах фірми, оскільки тут не існує "секретів фірми".
Основними недоліками практичного навчання в імітаційних фірмах є те, що на їхній базі складно навчити майбутніх підприємців та менеджерів таких важливих речей, як конкретні засоби реалізації бізнес-ідеї, техніка здійснення бухгалтерського та податкового обліку. До того ж утримання навчально-тренувальної фірми дуже дорого коштує, а викладацькі кадри, які імітують працівників фірми, не завжди мають необхідну кваліфікацію.
Практичне навчання підприємців-менеджерів на базі реальних навчальних фірм, які працюють у реальному середовищі і реальному режимі часу, має всі переваги імітаційних (навчально-тренувальних) фірм і позбавлені більшості їх недоліків. Реальна навчальна фірма - це юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності і розташована на площах навчального закладу, користується у своїй діяльності певними елементами матеріальної бази навчального закладу - комп'ютерною, копіювальною та оргтехнікою, меблями, засобами зв'язку, транспортом тощо. Реальна фірма, якщо вона має у своєму складі керівника, бухгалтера, юриста-консультанта, відділи інформаційних технологій, реклами і маркетингу, дає змогу ефективно реалізувати програму стажування. Але створенню і розміщенню в приміщеннях навчальних закладів окремих фірм заважає ряд правових перешкод і невизначеностей, що створює великий ризик для керівників.
Водночас практичне навчання у реальних та імітаційних фірмах має багато спільних позитивних рис. Йдеться про можливість навчального закладу впливати на фірму, виконувати найбільш ефективні програми стажування. Ці програми можуть включати підготовку засновницьких та статутних документів для відкриття підприємства, одержання ліцензій і патентів, реєстрацію підприємств, опанування слухачами методів роботи з інформаційно-пошуковими системами, одержання кредитів, грантів та позик. Вони складають документи первинного обліку, відомості, платіжні документи, ознайомлюються з можливостями комп'ютерних програм: бухгалтерія, склад, торгівля, "X-DOOR", набувають практичних навичок з техніки розрахунку та сплати фіксованого та єдиного податку. Слухачі практично оволодівають текстовим процесором WORD та системою електронних таблиць EXCEL, прикладними програмами MS OFFICE. Набувають навичок роботи із засобами телекомунікацій, які застосовують сучасні бізнес-структури, в тому числі з офісною технікою (копіювальні пристрої, телефони-факси, автономні АТС, системні телефони тощо), з розробки та виготовлення друкованих матеріалів.
Усе це дає слухачам можливість підготувати і оформити реальний бізнес-план, який водночас є письмовою випускною роботою.
Таким чином, головною перевагою імітаційних фірм є насамперед те, що вони створюють оптимальні умови для досягнення мети навчання - формування у слухачів знань, умінь та навичок на прикладі роботи еталонної організації, створюють для майбутніх підприємців умови для вільного прийняття рішень, не піддаючи необгрунтованому ризику реальне підприємство.
Отже, до найважливішими компонентів концепції навчально-ділових центрів належать:
o інноваційні модульні навчальні плани і програми, які розробляються на підставі визначення компетентності різних категорій майбутніх підприємців;
o залучення до навчального процесу викладачів, які знайомі з практикою підприємництва, мають чітке уявлення про мету кожного заняття, можуть сформулювати її письмово;
o інтерактивні методи проведення занять у складі невеликих груп;
o надання підприємцям-початківцям, випускникам НДЦ на пільгових умовах консультацій з юридичних, економічних, маркетингових, податкових питань;
o практичне навчання на базі імітаційної або реальної фірми, що розташовується в приміщенні НДЦ.
Запровадження інноваційних технологій професійного навчання підприємництву на базі Навчально-ділового центру дає змогу значно підвищити якість навчального процесу, про що свідчать об'єктивні дані, що наведені у табл. 9.1.
Зокрема, протягом 2002 року закінчили навчання в НДЦ 508 безробітних громадян, з яких працевлаштоване 379 осіб, або 74,6 % (349 осіб відкрили власну справу). З даних, які наведені у табл. 9.1, видно, що у середньому рівень працевлаштування випускників навчальних закладів, в яких навчаються безробітні, становить 69,3 %, а серед випускників НДЦ - 74,6 %. Отже, ефективність роботи центру за цим
показником перевищує середнє значення по місту на 5,3 процентних пунктів. Порівняно з іншими навчальними закладами, в яких безробітні вивчали основи малого підприємництва, різниця у показниках ще вища - 13,6 процентних пунктів (74,6 % проти 61,0 %).
Важливість розвитку малого бізнесу для вирішення багатьох соціально-економічних проблем, насамперед зайнятості населення, особливості історичного шляху України, сучасного стану економіки зумовлюють необхідність державної і громадської підтримки, підтримки малого підприємництва взагалі і серед безробітних зокрема. На вирішення цього завдання спрямована концепція професійної підготовки підприємців для малого бізнесу на базі Навчально-ділових центрів вищих навчальних закладів.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. - М.: "Красный Пролетарий", 1995.
3. Макконнелл Кэмпбелл Р., Стенли Л. Брю. Экономикс. - К.; 1993. - С. 52.
4. Мескон М. X. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: 1998.
5. Павлова Л. Н. Финансы предприятия: Учебник. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
6. Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе / Пер. с англ, под ред. Павловой Л. Н. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
7. Управление организацией: Учеб. для вузов / Под ред. А. Г. Поршнева и др. - М.: ИНФРА - М.1999.
8. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Кибанова. А. Я. - М.: ИНФРА-М, 1998.
9. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К.: Знання, 1998.
10. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових Умовах. - К.: Міжнарод. фінансоваагенція, 1998.
11. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. - ?., 1992.
12. Щербаков А. И. Новый подход к управлению: крупные объединения. - М.: Экономика, 1990.
13. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...