WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підготовка підприємців з дорослого населення - Реферат

Підготовка підприємців з дорослого населення - Реферат

створення цільових курсів короткотермінової підготовки підприємців різної компетенції.
Модулі комплексної програми підвищення кваліфікації структу-руються в чотири блоки: "Загальні дисципліни", "Підприємництво в ринкових умовах України", "Бухгалтерський облік та фінанси суб'єктів підприємницької діяльності" , "Менеджмент малого та середнього бізнесу". Кількість модулів комплексної програми може збільшуватись згідно з вимогами до підприємців-менеджерів малого та середнього бізнесу.
Навчальний план підготовки засновника малого бізнесу - приватного підприємця "Основи малого підприємництва" є обов'язковою частиною професійної підготовки кадрів до підприємницької діяльності і містить такі модулі:
1. Підприємництво та підприємці в Україні.
2. Правові основи підприємницької діяльності.
3. Бізнес-планування у малому підприємництві.
4. Основи ринкової економіки.
5. Сучасний маркетинг малого бізнесу.
6. Ефективне просування товарів та послуг.
7. Фінанси та кредитування суб'єктів підприємницької діяльності.
8. Оподаткування та спрощені системи обліку і звітності.
9. Інформаційні (інтернет) технології в малому підприємництві.
Цей блок модулів має самостійне значення для підготовки приватних підприємців з осіб, які вирішили заснувати власну справу без створення юридичної особи.
Другий блок "Менеджмент малого бізнесу" крім модулів першого блоку містить додатково такі модулі:
1. Бухгалтерський та податковий облік малих підприємств.
2. Торговельно-комерційна діяльність у малому бізнесі.
3. Основи стандартизації та сертифікації продукції.
4. Охорона праці на малому підприємстві.
5. Основи діловодства та офісні технології.
6. Основи менеджменту.
7. Управління персоналом фірми.
8. Етика ділового спілкування.
9. Психологічні та соціальні основи організації діяльності менеджера.
Слухачі, які успішно опанували навчальний матеріал другого блоку модулів, після проходження стажування і захисту випускної роботи набувають компетентності "Підприємець-менеджер малого бізнесу", який може заснувати власне підприємство. Додаткові модулі з комплексної програми включаються до навчальних планів підготовки підприємців з додатковою компетентністю.
Оскільки доросла людина зазвичай вирізняється вже сформованим світоглядом, характером, звичками, має певну сукупність знань, вмінь і навичок, то при навчанні підприємців потрібно дотримуватися деяких умов і правил. По-перше, кожне заняття повинно мати певну мету - письмове і чітке визначення того, що по закінченні навчання слухач знатиме або вмітиме, чи розумітиме те, що до цього не міг робити й не знав. Іншими словами, його поводження після навчання повинно відрізнятися від того, яким було раніше. По-друге, необхідно використовувати інтерактивні методи, коли слухач перетворюється з пасивного в активного учасника процесу (робота у групах по 12-15 осіб) під час дискусій, рольових і ділових ігор, тренінгів, аналізу конкретних ситуацій, виконання практичних вправ). Інтерактивні заняття надають слухачам можливість не лише брати участь в обговоренні проблем, а й виробити власну думку, ознайомити інших із своїми поглядами.
Після вивчення певного модуля слухач виконує практичне завдання, пов'язане з цією проблемою, після чого провадиться залік або іспит.
Практика навчання підприємництву свідчить, що найбільш ефективно зазначені навчальні технології реалізуються в умовах бізнес-інкубаторів та бізнес-центрів. Поєднати в собі переваги цих структур в одному підрозділі допоможе Навчально-діловий центр підготовки підприємців (далі - НДЦ) - унікальна навчальна технологія, розроблена за безпосередньої участі автора в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості, яка протягом 2002-2003 pp. впроваджена в Київській міській службі зайнятості.
НДЦ підготовки підприємців - це водночас і бізнес-школа, і бізнес-центр, і агентство з розвитку підприємництва. У процесі навчання в цьому центрі майбутні підприємці мають можливість не тільки опанувати теоретичні основи підприємництва, оподаткування, бух-
обліку, менеджменту і маркетингу, а й здобути під час практичного навчання навички, необхідні у підприємництві. До цілей НДЦ належить:
1. Розробка і опробування новітніх методик і форм профорієнтації громадян на заняття підприємництвом, їх профнавчання основ малого та середнього бізнесу, інноваційних навчальних планів та програм, їхня експертна оцінка.
2. Навчання дорослих громадян (в тому числі безробітних) основ підприємництва із стажуванням в одній із фірм, яка може розташовуватися в цьому приміщенні.
3. Очний і заочний консалтинг з юридичних, економічних, маркетингових, податкових та інших проблем, методична допомога для підприємців-початківців. У варіанті заочного консалтингу громадяни, в тому числі мешканці інших міст і селищ, отримають послуги за допомогою інтернет-технологій (електронної пошти).
4. Надання окремим випускникам, відібраним за конкурсом, можливості розташувати свою фірму в приміщенні НДЦ, сплачуючи певний час, наприклад 1-1,5 роки, мінімальну орендну плату (але зобов'язати здійснювати на своїй базі стажування слухачів - майбутніх підприємців). Після певного періоду це місце в НДЦ займає наступна фірма. Через певний час в НДЦ буде 5-7 фірм з різним профілем і напрямками діяльності, що дасть змогу диференціювати навчання майбутніх підприємців з опануванням досвіду підприємництва різних галузей і різних етапів розвитку фірм - від фірм, які роблять тільки перші кроки, до фірм, які матимуть певний досвід.
5. Узагальнення досвіду залучення громадян (у тому числі безробітних) до підприємництва, передових навчальних технологій щодо підприємництва, його поширенням шляхом надсилання відповідних матеріалів на місця - регіональним і місцевим органам державної влади, підрозділам держпідприємництва, навчальним закладам, центрам зайнятості, іншим зацікавленим державним і громадським організаціям.
Для посилення практичної підготовки підприємців-менеджерів передбачається їх практичне навчання, яке може мати три варіанти: звичайна виробнича практика за договором з однією із фірм; стажування у реальній або імітаційній фірмі, яка розташовується разом з НДЦ (остання виконує роль спеціальної навчальної лабораторії). Кожен з цих варіантів має свої переваги і недоліки.
У рамках виробничої практики у звичайній фірмі досягти мети практичного навчання вкрай складно. Тому що, по-перше, слухачі є "баластом" для підприємства і по-справжньому не підключаються до "живої" роботи, а найчастіше виконують другорядні завдання; по-друге, складно забезпечити професійне навчання підприємців-початківців послідовно на всіх ділянках підприємства. Звичайно така практика дає уявлення лише про окремі аспекти діяльності фірми, але не розкриває всього розмаїття її внутрішніх зв'язків, взаємодії з іншими фірмами. До того ж далеко не всі реальнодіючі фірми прагнуть відкривати свої професійні секрети.
Найбільш творчі навчальні заклади йдуть шляхом створення імітаційних або реальних навчальних фірм, які розташовуються в

 
 

Цікаве

Загрузка...