WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Заснування фірми та забезпечення її господарської діяльності (пошукова робота) - Реферат

Заснування фірми та забезпечення її господарської діяльності (пошукова робота) - Реферат

другого підпису в картці із зразками підписів.
Після відкриття рахунка в банку суб'єкти підприємництва повідомляють податкову інспекцію. Для цього до податкової інспекції подається два повідомлення - одне з банку, інше - від суб'єкта підприємництва за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 7 березня 1998 р. № 100. Підстава - постанова правління Національного банку України від 18 грудня 1997 р. № 527.
Реєстрація у перелічених державних органах і відкриття рахунка в банку ще не завершують підготовку до підприємницької діяльності. На здійснення останньої потрібний дозвіл пожежників, санітарно-епідеміологічної служби, структур, які забезпечують охорону праці.
Так, згідно із ч. 6 ст. 10 Закону України "Про пожежну безпеку", новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду. На виконання цього положення постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 затверджено Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень. Він надається безплатно.
Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди.
Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що провадиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на здійснення такої оцінки (експертизи).
Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником зазначених у п. З цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу. Якщо виявлено порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод під час її гасіння та евакуації людей, копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові.
Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.
Такий порядок отримання дозволів органів державного пожежного нагляду на початок роботи передбачено лише для підприємств. На громадян-підприємців він не поширюється, якщо вони не орендують приміщення для підприємницької діяльності.
Вимоги щодо погодження з державною санітарно епідеміологічною службою "Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів
виробничого, соціально-культурного та іншого призначення" містяться в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та Положенні про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженому постановою KM України від 22 червня 1999 р. № 1109. Необхідність отримання такого дозволу зумовлена можливістю експлуатації нових або новозбудованих, перебудованих приміщень чи приміщень, попереднє цільове призначення яких змінюється. Наприклад, використання квартири в житловому будинку під офіс.
Необхідність видачі підприємцю, який створив нове підприємство, дозволу органом державного нагляду за охороною праці на початок його роботи обумовлена ч. 6 ст. 24 Закону України "Про охорону праці". Згідно з нею Кабінет Міністрів України постановою від 6 жовтня 1993 р. № 831 затвердив Положення про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації. Вимоги щодо одержання такого дозволу поширюються лише на юридичних осіб.
Дозвіл на початок роботи підприємства є офіційним документом, який дозволяє почати експлуатацію підприємства в робочих режимах. Він видається Державним департаментом з нагляду за охороною праці у складі Міністерства праці та соціальної політики України за наявності позитивних висновків органів державного пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби, а в разі потреби - органів нагляду з ядерної та радіаційної безпеки.
Для одержання дозволу на початок роботи підприємства недержавної форми власності слід подати:
o свідоцтво про державну реєстрацію;
o дозвіл (ліцензію) на види діяльності, зазначені в засновницьких документах, якщо його одержання передбачено законодавством;
o акти про контрольне обстеження підприємства органами державного нагляду за охороною праці;
o документи про відповідність професійної кваліфікації посадових осіб профілю виробництва та наявність у них знань з питань охорони праці;
o дозвіл відповідних органів на утилізацію (захоронения) відходів виробництва.
Органи державного нагляду за охороною праці мають право вимагати здійснення окремих контрольних вимірювань і обстежень
об'єктів, устаткування, системи захисту та управління, а також виробничого й навколишнього природного середовища.
Рішення про видачу дозволу на початок роботи підприємства приймається протягом десяти днів з часу одержання заяви. Якщо роботу нового підприємства буде розпочато без зазначених дозволів, його власник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
Отже, виконання всіх дій і процедур, пов'язаних з попередньою підготовкою підприємства до роботи, дає змогу його власнику розпочати виробничу діяльність. А дотримання всіх правил і норм, зазначених у дозволах, є запорукою його успішної роботи.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Беляев О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. - К.: 2001. - С. 158.
3. Берхан П. Предприниматель. - Минск, 1992. - С. 22
4. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Ку-раков, Г. В. Медведев и др. - М.: Финансы и статистика, 1997.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - Москва-Лондон, 1995.
6. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Начальный курс. - М., 1992. - С. 7.
7. Бушуев С. Д., Турин 3. А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. - К.: УкрИНТЭИ, 1998.
8. Виханский О. С. Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. - М.: МГУ, 1995.
9. Глухое Б. В. Основы менеджмента. - Спб.: Спец. лит., 1995.
10. Горемыкин В. А. и др. Планирование на предприятии: Учеб. для вузов. - М.: Филинъ, 1999.
11. Гражданское и торговое право капиталистических стран. - М., 1980. - С. 323.
12. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие для вузов. - М.: НЭП, 1996.
13. Гусаков В. М., Федоренко В. Г. Стан підприємництва та напрями його подальшого розвитку на основі науково-технічного прогресу вбудівельному комплексі України // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію". - 1997. - № 1.
14. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и тактика: - С.-Петербург: Питер, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...