WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Заснування фірми та забезпечення її господарської діяльності (пошукова робота) - Реферат

Заснування фірми та забезпечення її господарської діяльності (пошукова робота) - Реферат

користуванні результатами спільної діяльності.
У засновницькому договорі необхідно чітко обумовити предмет договору - тобто хто, про що і з якою метою домовляється в спільній підприємницькій діяльності. Засновникам також потрібно обумовити розмір і принципи формування статутного фонду, а з метою запобігання непорозумінням з іншими співзасновниками - чітко визначити права та обов'язки.
Важливим є розподіл прибутку в підприємницькій діяльності. Звичайно він розподіляється пропорційно до внесків засновників до статутного фонду, але можуть бути й інші умови. У договорі також обумовлюються умови виходу засновника з підприємства, встановлюється відповідальність засновників підприємства у разі завдання йому збитків.
Засновницький договір, як і статут, підписується сторонами, що домовилися вести підприємницьку діяльність. Підписи фізичних осіб засвідчуються нотаріально. При цьому треба пам'ятати, що відповідальність за відповідність засновницьких документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним органи, які подають документи для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Перед цим доцільно узгодити в органах державної реєстрації назву майбутнього підприємства, а заодно взяти реєстраційну картку та уточнити перелік і адреси післяреєстраційних органів, де треба поставити підприємство на облік.
Процедура реєстрації залежить від того, де створюється суб'єкт підприємницької діяльності, тому її провадять у містах виконавчі комітети міських рад; у районах міст - виконавчі комітети районних рад; у районах - районні державні адміністрації; у районах міст Києва та Севастополя - районні державні адміністрації (надалі - виконком).
Згідно із законодавством державну реєстрацію різних видів суб'єктів господарського права здійснюють різні органи. Так, господарські товариства, що займаються банківською діяльністю, реєструє Національний банк України в порядку, встановленому законом України "Про банки і банківську діяльність". Фондову біржу реєструє Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до Закону України "Про підприємство", постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" для реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності розроблено систему дій і процедур, що потребують відповідних документів. Для фізичних осіб це:
o ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
o два фото 3x4;
o документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;
o реєстраційна картка встановленого зразка, яка водночас є заявою про державну реєстрацію, яку отримують у виконкомі;
o документ, що засвідчує особу.
Юридичним особам - власникові (власникам) або уповноваженим ним або (ними) органу чи особам слід мати:
o рішення власника або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Таким рішенням за наявності двох і більше власників (або уповноважених ними органів) є засновницький договір, а також протокол установчих зборів у випадках, передбачених законом;
o статут (якщо це передбачено законодавством). Засновницькі документи подають до органу державної реєстрації у трьох примірниках (два оригінали, одна копія). Підписи фізичних осіб у засновницьких документах для всіх видів підприємств засвідчуються нотаріально;
o реєстраційна картка у трьох примірниках (крім ідентифікаційного коду), підписана заявником. Водночас вона є заявою про державну реєстрацію;
o документ, який підтверджує внесення плати за реєстрацію (копію платіжного доручення або оригінал квитанції);
o довідку банківської установи, що засвідчує сплату кожним власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності у розмірі, передбаченому законодавством;
o якщо місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності обрано не місце проживання одного із засновників, а іншу адресу, то додатково додається договір, що передбачає передавання засновникові у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу обміну, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майном, про спільну діяльність, засновницький договір тощо);
o якщо засновником або одним із засновників є юридична особа, то додатково подають нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Якщо ця юридична особа - не резидент, то слід подати документ, який засвідчує її реєстрацію в державі перебування. Цей документ необхідно засвідчити у країні видачі, перекласти українською мовою та легалізувати у консульській установі. Цей документ може бути засвідчений у посольстві держави в Україні та легалізований у Міністерстві закордонних справ.
Плату за державну реєстрацію встановлено у таких розмірах:
o за державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності (реєстраційний збір): для громадян-підприємців - 1,5, для юридичних осіб - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно 25,5 грн і 119 грн). Якщо є потреба у прискореній державній реєстрації (протягом одного дня), то платня стягується у потрійному розмірі реєстраційного збору.
Якщо всі необхідні документи подано, то орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше як п'яти робочих днів з дня їх надходження (а за бажанням заявника та при сплаті потрійного реєстраційного збору - протягом одного дня) внести дані реєстраційної картки до реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка. В цьому свідоцтві зазначається ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів.
У разі недотримання термінів видачі свідоцтва орган державної реєстрації повинен сплатити заявникові двадцять відсотків реєстраційного збору, але не більше розміру внесеної заявником плати за державну реєстрацію.
Заявникові вручається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, повертаються оригінал та копії поданих ним засновницьких документів з відміткою органу державної реєстрації.
З отриманням свідоцтва про державну реєстрацію теоретично підприємець може розпочинати свою діяльність, але без печатки розрахункового рахунка в комерційному банку це практично неможливо. Після державної реєстрації слід відвідати у певній послідовності ще багато відомств - теж з метою реєстрації. Серед них - органи статистики.
Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, в управлінні статистики слід отримати довідку про внесення до ЄДРПОУ. Для цього потрібно подати такі документи: свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал та ксерокопію); статут (оригінал);засновницький договір; заповнену облікову картку ЄДРПОУ, яку слід отримати у статуправлінні,

 
 

Цікаве

Загрузка...