WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємство (фірма) як основна ланка економіки та його характерні риси (пошукова робота) - Реферат

Підприємство (фірма) як основна ланка економіки та його характерні риси (пошукова робота) - Реферат

організації виробництва, у його типі і формах впливу на виробництво й обмін продукції. До речі, перший федеральний закон США про мале підприємництво (1953р.) не встановлював кількісних обмежень, а визначив тільки якісні критерії.
До суттєвих рис, що відрізняють малі підприємства від інших (за якісними ознаками), і одночасно до переваг малого підприємництва належать:
o гнучкість господарської стратегії і тактики;
o швидкість і якість прийняття і реалізації управлінських рішень;
o велика залежність кінцевих результатів господарювання, розміру прибутку, власного добробуту підприємця від його ініціативи, рівня професіоналізму, компетентності і відповідальності.
Саме завдяки зазначеним рисам мале підприємництво в якісному розумінні цього терміна має великий внутрішній потенціал до саморуху, саморозвитку, самовдосконалення, що зрештою забезпечує високоефективне функціонування механізму господарювання у стихійних умовах ринку, виживання навіть під час економічного спаду. Наявність зазначених рис дає змогу досягти особливого ефекту, одержати такий результат, якого не можна досягти на основі інших типів, принципів або форм господарювання.
Малі підприємства, звичайно, по-перше, мають юридичну самостійність, можливість приймати рішення І поводитись незалежно, по-друге, охоплюють невелику частку ринку певного продукту І тому позбавлені можливості впливати на встановлення монопольної ціни на свої товари Це дає підстави ототожнювати малі підприємства з їх конкурентною природою, властивістю створювати конкурентне середовище, посилювати конкуренцію
Дії держави щодо підтримки малих підприємств (навіть, можливо, на шкоду Іншим) у такому разі мають характер не доброчинності, а розвитку конкуренції, що взагалі є її основною економічною функцією У згаданому першому американському законі зазначається "Захист І підтримка вільної конкуренції становлять не тільки основу економічного добробуту, а й безпеки країни Вони не можуть бути забезпечені без стимулювання наявних І потенційних можливостей малого бізнесу Конгрес вважає, що уряд повинен тією мірою, якою це можливо, надавати підтримку підприємствам малого бізнесу, консультувати, допомагати І захищати їхні Інтереси, щоб зберегти вільне конкурентне середовище".
Оскільки безпосередньо підприємницькі функції, пов'язані Із формуванням цілей виробництва, розробкою підприємницького проекту, прийняттям основних рішень, здійснюються навіть на великих підприємствах однією людиною або невеликою групою компетентних осіб, то, на нашу думку, той тип ринкового господарювання, який породжений малими підприємствами, набуває універсальності, має стати ядром загального підприємницького механізму Як приклад можна навести застосування принципу малого підприємництва при організації діяльності таких відомих японських фірм, як "Соні", "Хонда", "Мацусіто" ЦІ виробничі гіганти - лідери світового бізнесу тривалий час були малими підприємствами Сьогодні вони завдяки використанню принципів малого підприємництва забезпечують раціональний розподіл елементів технологічного процесу в системі невеликих філій, дочірніх фірм, окремих самостійних виробництв
Малі підприємства демонструють у різних країнах (в умовах стабільної системи ринкового господарювання) стійкість, високу адаптивність до змін зовнішнього середовища І ринкової кон'юнктури, маневреність, здатність до саморозвитку Тому підтримка малих підприємств, особливо тих, що функціонують у сфері виробництва, навіть без надання податкових пільг, сьогодні вкрай необхідна. Інакше держава сприятиме переміщенню таких підприємств у тінь або антисусшльну сферу, в тому числі й злочинну.
Особливого значення набувають малі підприємства в умовах трансформації адміністративно-командної економіки у ринкову, їхнє функціональне призначення полягає у стимулюванні формування конкурентного середовища, забезпеченні структурної перебудови економіки, утворенні такого соціального прошарку як шдприємці-власники, що становлять соціальну базу економічних перетворень, забезпечують соціальну стабільність суспільства та незворотність руху до ринкової економіки.
Реформування економічної системи України супроводжувалося бурхливим розвитком малих підприємств (рис. 3.1).
З діаграми видно, що за 1995-2001 pp. в розрахунку на 10 тис. населення нашої держави кількість малих підприємств збільшилася з 19 до 48, або більше ніж у 2,5 разу.
Малі підприємства дедалі помітніше впливають І на соціально-економічний розвиток нашої держави (табл. 3.1).
Наведені дані свідчать про те, що збільшилася кількості малихпідприємств супроводжувалося збільшенням середньорічної кількості працівників у них порівняно з попереднім роком. Збільшилась і питома вага найманих працівників порівняно з їх кількістю в підприємствах, установах та організаціях
Враховуючи позитивний вплив малих підприємств на соціально-економічний розвиток постсоціалістичних країн, слід всіляко сприяти їх подальшому утворенню, зміцненню і поширенню в усіх сферах підприємницької діяльності.
Важливу роль у забезпеченні успішної підприємницької діяльності відіграє вибір певної організаційно-правової форми.
Таблиця 3.1
Основні показники розвитку малих підприємств України, за роками
1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Загальна кількість малих підприємств 47084 96019 96270 13623 17340 19712 21793 23360
Відсотки до попереднього року X 1119,9 100,3 141,5 127,3 113,7 110,6 107,2
На 10 тис населення 9 19 19 27 34 40 44 48
Середньорічна кількість працівників на малих підприємствах, тис 1192,4 1124,9 1178,1 1395,5 1559,9 1677,5 1709,8 1807,6
Відсотки до попереднього року X 101,9 104,7 118,5 111,8 107,5 101,9 105,7
У розрахунку на одне підприємство, осіб 25 12 12 10 9 9 8 8
Відсотки до кількості найманих працівників підприємств, установ та організацій 4,9 5,6 6,2 7,8 9,0 10,1 10,8 12,1
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Беляев О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. - К.: 2001. - С. 158.
3. Берхан П. Предприниматель. - Минск, 1992. - С. 22
4. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Ку-раков, Г. В. Медведев и др. - М.: Финансы и статистика, 1997.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - Москва-Лондон, 1995.
6. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Начальный курс. - М., 1992. - С. 7.
7. Бушуев С. Д., Турин 3. А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. - К.: УкрИНТЭИ, 1998.
8. Виханский О. С. Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. - М.: МГУ, 1995.
9. Глухое Б. В. Основы менеджмента. - Спб.: Спец. лит., 1995.
10. Горемыкин В. А. и др. Планирование на предприятии: Учеб. для вузов. - М.: Филинъ, 1999.
11. Гражданское и торговое право капиталистических стран. - М., 1980. - С. 323.
12. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие для вузов. - М.: НЭП, 1996.
13. Гусаков В. М., Федоренко В. Г. Стан підприємництва та напрями його подальшого розвитку на основі науково-технічного прогресу в будівельному комплексі України // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію". - 1997. - № 1.
14. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и тактика: - С.-Петербург: Питер, 1999.
15. Дюги Л. Социальное право. Индивидуальное право. Преобразование государства. - Спб., 1909. - С. 5.
16. Зайцева В. В. Общая характеристика источников гражданского и торгового права капиталистических государств. - ?., 1973. - С. 20-21.

 
 

Цікаве

Загрузка...