WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Теоретичні концепції сутності підприємництва - Реферат

Теоретичні концепції сутності підприємництва - Реферат

суспільного й економічного життя, самоврядування тощо;
o по-четверте, розвиток підприємництва застерігає від суб'єктивізму і волюнтаризму і найповніше відповідає вимогам природно-історичного процесу суспільного розвитку. Він об'єктивно зумовлений рівнем розвитку продуктивних сил і відповідним характером відносин власності. Це виявляється зокрема в тому, що рівень усуспільнення виробництва у різних галузях неоднаковий, а це неминуче спричинює наявність різних форм власності і необхідність різноманітних методів підприємницької діяльності.
Важливими умовами успішного підприємництва є самостійність і незалежність господарюючих суб'єктів, наявність у них певних свобод і прав щодо вибору підприємницької діяльності, формування виробничої програми, вибору джерел фінансування, доступу до ресурсів, збуту продукції, встановлення на неї цін тощо. Самостійність підприємця слід розуміти в тому сенсі, що над ним немає керівного органу, який вказує, що робити, скільки витрачати, кому і за якою ціною продавати. Але підприємець постійно залежить від ринку, від динаміки попиту і пропозиції, від рівня цін, тобто від сформованої ринкової системи.
Неодмінною умовою підприємництва є відповідальність за прийняті рішення, їхні наслідки і пов'язаний із цим ризик, бо підприємницька діяльність завжди супроводжується дією факторів невизначеності і непередбачуваності. Навіть найретельніші розрахунок і прогноз не можуть усунути чинника непередбачуваності, він є постійним супутникомпідприємницької діяльності.
Важливою рисою підприємництва є орієнтація на досягнення комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутку, яке має об'єктивну основу. Воно зумовлене тим, що прибуток виконує важливу функцію в ринковій економіці. Лише прибуток дає змогу підприємцеві забезпечити існування його підприємства, а також зважуватись на впровадження інновацій, що сприяють зростанню рентабельності виробництва. Тому коректно отриманий прибуток є мірилом успішної підприємницької діяльності. У зв'язку з цим доречним є висловлення американського профспілкового лідера С. Гомперса: "Неотримання прибутку є найбільшим злочином, який може здійснити підприємець".
Разом з тим орієнтуватися лише на отримання прибутку недостатньо в сучасному бізнесі. Діяльність багатьох підприємців досить часто виходить за рамки суто економічних завдань. Вони беруть участь у вирішенні соціальних проблем суспільства, жертвують кошти на розвиток культури, освіти, охорони здоров'я, збереження навколишнього середовища тощо.
Для підприємництва також характерна наявність оригінальних поглядів і підходів до прийняття рішень, що реалізуються в практичній діяльності. Вирішальну роль тут відіграє особистість підприємця. Звідси особливе значення має формування якісних характеристик самої особистості. "Бути підприємцем - означає робити не те, що роблять інші, - вважав Й. Шумпетер. - Потрібно мати особливу уяву, дар передбачення, постійно протистояти тиску рутини. Потрібно бути здатним знайти нове і використовувати його можливості. Потрібно вміти ризикувати, переборювати страх і діяти незалежно від процесів, що відбуваються, а самому ці процеси визначати".
Певна річ, розвиток підприємництва неможливий без формування мотиваційної основи. Мотивація підприємницької діяльності має величезне значення для становлення і розвитку ринкової економіки. Мало того, вона є дзеркалом панівної в суспільстві ідеології, соціально-психологічної атмосфери суспільства, його морального стану.
Для вироблення і реалізації заходів, спрямованих на сприйняття розвитку підприємницької діяльності, важливо мати уявлення про мотиваційні пріоритети підприємців.
Вирішенню цього завдання значною мірою можуть допомогти результати соціологічних досліджень, які як приклад наведено в табл. 1.1.
Ступінь привабливості для респондентів різноманітних сторін підприємницької діяльності
Сторони підприємницької діяльності Частка тих, хто вибрав цю позицію (%) Ранг
Можливість діяти самостійно 72,9 1
Можливість реалізувати свої здібності 50,3 2
Можливість отримувати високі прибутки 44,7 3
Можливість займатися цікавою, улюбленою справою 33,2 4
Можливість приносити користь суспільству 18,9 5
Можливість пошукової, Інноваційної діяльності 12,5 6
Можливість допомагати людям 8,2 7
Можливість впливати на діяльність людей та організацій 6,9 8
Розширення кола знайомств 4,3 9
Подолання труднощів 4,0 10
Спілкування на рівних Із представниками еліти суспільства 3,5 11
Відчуття ризику 1,6 12
Порівняно легка праця 0,5 13
Таке дослідження дало змогу отримати відповідь на важливе питання: "Що приваблює респондентів у підприємницькій діяльності?" При цьому вони мали можливість вибрати не більше трьох варіантів відповідей.
За допомогою факторного аналізу результатів дослідження можна визначити структуру мотивів підприємницької діяльності і в такий спосіб більш обґрунтовано розробляти конкретні заходи для її розвитку.
Таким чином, підприємництво є багатогранною, новаторською діяльністю, яка базується на врахуванні економічних інтересів причетних до неї осіб, задоволенні суспільних потреб, одержанні прибутку. Як рушійна сила соціально-економічного розвитку суспільства підприємництво характеризується певними ознаками, йому належить важливе місце в економічній системі суспільства.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.
2. Беляев О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. - К.: 2001. - С. 158.
3. Берхан П. Предприниматель. - Минск, 1992. - С. 22
4. Бизнес-план инвестиционного проекта / В. М. Попов, Л. П. Ку-раков, Г. В. Медведев и др. - М.: Финансы и статистика, 1997.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - Москва-Лондон, 1995.
6. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Начальный курс. - М., 1992. - С. 7.
7. Бушуев С. Д., Турин 3. А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. - К.: УкрИНТЭИ, 1998.
8. Виханский О. С. Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. - М.: МГУ, 1995.
9. Глухое Б. В. Основы менеджмента. - Спб.: Спец. лит., 1995.
10. Горемыкин В. А. и др. Планирование на предприятии: Учеб. для вузов. - М.: Филинъ, 1999.
11. Гражданское и торговое право капиталистических стран. - М., 1980. - С. 323.
12. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие для вузов. - М.: НЭП, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...