WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Посередницька підприємницька діяльність. Поняття, мета та функції посередництва - Реферат

Посередницька підприємницька діяльність. Поняття, мета та функції посередництва - Реферат


Реферат
на тему:
Посередницька підприємницька діяльність. Поняття, мета та функції посередництва
Так, ще в рабовласницькому суспільстві виникає купецький капітал. З появою класу купців, які займалися лише торгівлею, відбувся третій великий суспільний поділ праці. В античному суспільстві купецький капітал досяг високого ступеня свого розвитку. Вже в кінці 5 ст. до н. е. він охопив усю посередницьку торгівлю. В окремих випадках торгівля стає спеціальністю цілих народів.
Розглядають торгівлю, посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах тощо.
Торгівлю здійснюють підприємства (фірми), що спеціалізуються на продажу або перепродажу товарів з метою отримання прибутку. Такий вид діяльності називається комерційним. Тому підприємницькі структури, що займаються торгівлею і торгово-посередницькою діяльністю, називають комерційними структурами. Проте комерційною діяльністю сьогодні займаються не тільки спеціалізовані підприємства. Цей вид діяльності тією чи іншою мірою притаманний усім підприємницьким структурам незалежно від форм власності, до яких вони належать.
Оптова торгівля здійснюється великими партіями, вона не пов'язана з продажем товару кінцевим споживачам. Тому в оптовій торгівлі товар може бути проданий два і більше разів (спочатку на регіональному, а потім на місцевому рівнях), а у роздрібній - тільки один раз.
Підприємства оптової торгівлі поділяють: на оптові фірми (організації) виробників; комерційні оптові організації; агентів і брокерів.
Оптова торгівля виробників розвинена в автомобіле- та машинобу-дуванні. Комерційні оптові організації отримують право власності на товари і займаються широким спектром торгівлі у галузі будматеріалів, продуктів деревообробки, спеціальних продуктів харчування, бакалійних, тютюнових виробів, напоїв, ліків та ін. Агенти і брокери такі самі посередники, як і оптовики. Вони не отримують права власності або самого товару, їх доход формується за рахунок обумовленого відсотка вартості товару або комісійних винагород. Відмінність між агентами і брокерами полягає у тому, що перші використовуються постійно, а другі - тимчасово.
Формами оптової торгівлі можуть бути: конкурентні торги; закриті торги; аукціонна торгівля (вона може бути і роздрібною).
Конкурентні торги - це форма організації торгівлі, коли потенційні продавці обумовлюють письмово умови купівлі, а також характеристики товарів та послуг, а покупець вибирає найкращу пропозицію.
При закритих торгах умови контракту тримають в таємниці.
Аукціонна торгівля - це спосіб реалізації товарів за допомогою конкуренції покупців.
Важливе місце в здійсненні оптової торгівлі належить біржі.
Роздрібна торгівля замикає ланцюг руху товару від виробника до споживача. До роздрібної торгівлі, поряд з магазинами та іншими тор-говельними установами, належать також і підприємства громадського харчування та сервісу.
Формами роздрібної торгівлі є незалежні роздрібні торговці, що во-лодіють магазином; торгівля на основі оренди торговельної точки; організація торгівлі на паях (тобто кооперативних засадах).
Основні види підприємств роздрібної торгівлі: підприємства само-обслуговування (універсами); магазини товарів за зниженими цінами; магазин-склад торгівля за каталогами; немагазинна торгівля (замовлення поштою, інформаційні листи); торговельні автомати; продаж на дому та ін.
Торгівля відображує економічні відносини суспільства За рівнем торгівлі можна робити висновок, наскільки розвинені ці відносини. Порівнюючи торгівлю в колишніх республіках Союзу (нині СНГ) і в країнах з ринковою економікою, можна виявити відмінність у системі відносин, технологічному процесі та культурі виробництва (незважаючи на зовні подібні атрибути). І це зрозуміло. Не будучи власниками, господарями підприємств торгівлі, її працівники за умов тоталітарної системи не були зацікавлені ні в продажу товарів, ні в сервісному обслуговуванні покупців. Звідси байдужість, інертність, відсутність бажання працювати.
Сьогодні торгівля України перебуває на шляху до комерції, що зу-мовлено більш високим рівнем розвитку її. Цей процес здійснюється комерціалізацією, тобто роздержавленням торгівлі та ліквідацією ад-міністративно-командної системи управління її. Передбачається ліквідувати торги, трести, об'єднання, фірми, управління, комбінати та інші аналогічні їм підприємства державної торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та утворення на їх базі структурних підрозділів нових комерційних підприємств торгівлі. При цьому зберегти за ново-створеними підприємствами профіль основної їх діяльності з продажу товарів різноманітного асортименту. У сфері оптової торгівлі забезпечити створення і функціонування альтернативних структур, у тому числі заснованих на недержавних формах власності, надаючи їм, в разі потреби, відповідні приміщення. Відносини підприємств оптової торгівлі із новоствореними повинні здійснюватися на основі контрактів (договорів).
Разом з тим процес комерціалізації відбувається складно, повільно. Часто кооперативні підприємства торгівлі на "добровільних" засадах приймають підприємства торгівлі до своїх асоціацій, об'єднань з умовою, що останні делегують їм ряд функцій (природно тих, які в них були раніше).
Багато працівників торгівлі бояться комерціалізації, оскільки само-стійно ніколи не працювали, не вміють і не знають, як укладати контракти (договори), шукати партнерів, забезпечувати себе товарами, працювати з великими банками, страховими компаніями тощо. Лякає інфляція, відсутність власних грошей, безробіття, нестабільне економічне становище в країні. Та, незважаючи на це, комерціалізація набуває дедалі більшого розвитку.
Не всі підприємницькі структури самостійно займаються реалізацією свого продукту. Багато з них при укладанні угод купівлі-продажу або

 
 

Цікаве

Загрузка...