WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємства як суб'єкти господарського права - Реферат

Підприємства як суб'єкти господарського права - Реферат

господарські товариства" командитним товариством є товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, що здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).
Правовий статус підприємств, заснованих на власності об'єднання громадян, залежить від конкретної організаційно-правової форми таких підприємств, а також від виду об'єднання - засновника. Наряду із Законом України від 27 березня 1991 року №887-ХІІ "Про підприємства в Україні" він визначається також Законом України від16 червня 1992 р. №2460-ХІІ "Про об'єднання громадян"; судову практику у відповідних спорах узагальнено в листі Вищого арбітражного суду України від 30 грудня 1997 р. №01-8 1500 "Про Закону України "Про об'єднання громадян".
Загальні положення ст. 24 Закону України "Про об'єднання громадян" дозволяють зареєстрованим об'єднанням громадян з метою виконання статутних завдань і цілей здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, а також засновувати підприємства. Проте політичні партії, створені ними установи і організації не мають права засновувати підприємства, крім засобів масової інформації, та займатись господарською та іншою комерційною діяльністю за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистко-агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів. Фактично бути засновниками підприємств можуть лише громадські організації.
Відповідно до ст. 2 Закону України від 27 березня 1991 р. №887-ХІІ "Про підприємства в Україні" комунальним вважається підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади.
Згідно із ч.1 ст. 60 Закону України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" право комунальної власності належить територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах. Під територіальною громадою ст. 140 Конституції України розуміється сукупність мешканців, які проживають в межах того чи іншого адміністративно-територіального утворення. Саме ці мешканці згідно зі ст. 143 Конституції України безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування (ради) управляють майном, що є у комунальній власності. Як передбачено ч. 5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", зазначені органи від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі і щодо утворення підприємств.
Представницькі органи місцевого самоврядування - сільські, селищні, міські ради - вправі приймати рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж усіх повноважень та умов їх здійснення25. До відання виконавчих органів цих рад належить управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності. Місцеві ради вправі делегувати повноваження зі створення комунальних підприємств своїм виконавчим органом (виконавчим комітетам, управлінням, службам тощо) або місцевим державним адміністраціям.
Основою діяльності комунального підприємства є комунальне майно, до складу якого за ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" входить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси тощо. Це майно належить підприємству на праві повного господарського відання або оперативного управління, може використовуватися ним у власній господарській діяльності та віддаватися у нам іншим юридичним та фізичним особам.
Комунальні підприємства виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги на визначеній території з метою забезпечення потреб інших суб'єктів господарювання та мешканців, що проживають на цій території. Це - організація будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів житлового фонду; здійснення житлово-комунальними конторами постійного контролю за утриманням в належному стані житлових помешкань державного фонду та (на договірній основі) таких, що перебувають у приватній власності. Комунальна власність, уособлена в комунальних підприємствах, є майновою основою господарської самостійності території і за умови ефективного використання може значно примножуватися і тим самим реально забезпечувати комплексний розвиток регіону. Акумулювання місцевих коштів в комунальних підприємствах і надання їм свободи господарювання сприяє їх більш ощадливому використанню. В той же час позбавлені колишньої залежності від центральних керівних органів влади комунальні підприємства відтепер мають власні ресурси для стимулювання ініціативи зайнятих на них працівників щодо пошуку нових резервів. Це відбувається завдяки співпраці з підприємствами інших форм власності для реалізації великих програм розвитку території і практичного сприяння поліпшенню умов життя громадян26.
Відповідно до ст. 2 Закону України від 27 березня 1991 р. №887-ХІІ "Про підприємства в Україні" державним є підприємство, засноване на державній власності.
Майно, яке належить до державної власності і закріплене за державним підприємством (крім казенного), належить йому на праві повного господарського відання. Це означає, що державне підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать закону та цілям діяльності, визначеним статутом підприємства27.
Права державного підприємства щодо розпорядження закріпленим за ним майном, визначені в ч.5, 6 ст.10 Закону України "Про підприємства в Україні". Підприємство, якщо інше не передбачено його статутом або чинним законодавством, має право продавати чи передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди. устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності. Проте ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. №8-92 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" забороняє державним підприємствам передавати безоплатно закріплене за ним майно іншим підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам, але ця норма не стосується комунальних підприємств.
Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, можна говорити про важливу роль класифікації підприємств, яка дає можливість розрізняти і відокремлювати певні види підприємств. Як наслідок

 
 

Цікаве

Загрузка...