WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємства як суб'єкти господарського права - Реферат

Підприємства як суб'єкти господарського права - Реферат

знаки для товарів і послуг.
У разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги .
Підприємство єсамостійним суб'єктом права. Самостійність підприємства, як і будь-якого іншого суб'єкта підприємницької діяльності, означає його комерційну свободу.
Згідно з ч.1 ст.27 Закону України "Про підприємства в Україні" підприємство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України. Підприємство (крім казенного) самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що виробляється, на роботи, послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення доходів. Воно є вільним у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. При цьому за загальним правилом підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - за державними цінами і тарифами.
Вищим керівним органом колективного підприємства є загальні збори (конференція) власників майна. Виконавчі функції по управлінню колективним підприємством здійснює правління.
Правління підприємства, якщо інше не передбачено статутом, обирається власником майна на загальних зборах таємним голосуванням на альтернативній основі. Повноваження правління визначається статутом. Правління обирає зі свого складу голову і його заступників або їх роль виконують почергово всі члени правління.
Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Згідно Закону України "Про трудовий колектив" трудовий колектив підприємства створений із фізичний осіб, які у відповідності з трудовим договором (контрактом) приймає участь в його діяльності. Трудовий колектив підприємства з правом найму робочої сили уповноважений:
- розглядати і затверджувати проект колективного договору;
- розглядати і вирішувати у відповідності з установчими документами підприємства питання самоврядування трудового колективу;
- визначати і затверджувати перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- приймати участь в матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;
- спільно з власником вирішувати питання про вступ і вихід підприємства з об'єднання підприємств;
- вирішувати передбачені статутом і локальними нормативними актами підприємства інші питання.
Трудовий колектив державного та іншого підприємства, в якому частка держави або місцевої ради народних депутатів у вартості майна становить більш як 50 процентів, додатково може:
- разом з засновниками визначати умови найняття керівника;
- брати участь у вирішенні питання про виділення із складу підприємства одного чи кількох структурних підрозділів для створення нового підприємства;
- приймати рішення про оренду підприємства, створення на основі трудового колективу органу для переходу на оренду і викупу підприємства. При частковому викупі майна підприємства трудовий колектив набуває права співвласника, а підприємство - статусу спільного. Після повного викупу підприємства трудовий колектив набуває прав колективного власника.
Повноваження трудового колективу всіх видів підприємств, де використовується наймана праця, реалізуються, якщо інше не передбачається статутом, загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 2-3 роки не менш як 2/3 голосів. Членів виборного органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу. Це гарантія їх діяльності.
На підприємствах, які використовують найману працю, між власником (уповноваженим ним органом) і трудовим колективом повинен заключатися колективний договір. Останнім регулюються продуктивні, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, а також питання охорони праці, спеціального розвитку, а якщо це передбачено статутом, то і участь робітників у використанні одержаного прибутку .
В усіх зовнішніх правовідносинах інтереси підприємства представляють його керівники. Згідно ст. 16 Закону України "Про підприємства в Україні" керівник підприємства наймається (призначається) власником або обирається власниками майна.
Підприємству притаманні такі характерні ознаки юридичної особи: організаційна єдність, майнова відокремленість, виступати у цивільному обороті від свого імені, здатність бути відповідачем або позивачем у суді, господарському суді чи третейському суді.
Класифікація підприємств
Законом України "Про підприємства в Україні" в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
- приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;
- колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;
- господарське товариство;
- підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;
- комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;
- державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство10.
Приватним визначається підприємство, засноване на власності фізичної особи. З одного боку поняття "фізична особа" може означати, що засновником приватного підприємства може бути лише одна особа. Але звідси випливає питання про те, чи може бути засновником приватного підприємства однин з подружжя, якщо майно або грошові кошти, що є базою для створення підприємства, тобто переходять до його статутного фонду, є спільною сумісною власністю обох з подружжя. Якщо дотримуватися цієї позиції. то для створення приватного підприємства одним з подружжя можливо використати лише майно, набуте ним до вступу в шлюб.
З іншого боку, поняття "фізична особа" може тлумачитися як об'єднання фізичних осіб, тим самим лише відмежовуючи їх від юридичних осіб. У цьому разі виконавець робить наголос на тому, що засновником приватного підприємства можуть бути лише громадяни, а не юридичні особи. Із цього випливає, що приватне підприємство засновується на приватній власності осіб, що яких

 
 

Цікаве

Загрузка...