WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Основні етапи створення підприємств, їх характеристика. Вибір господарського поля підприємства - Реферат

Основні етапи створення підприємств, їх характеристика. Вибір господарського поля підприємства - Реферат

підприємства. З метою реєстрації новоствореного підприємства треба подавати такі документи:
" рішення власника майна або вповноваженого органу про організацію малого підприємства (за наявності 2-х або більшої кількості власників таким документом є договір про заснування);
" статут підприємства;
" письмове підтвердження юридичної адреси суб'єкта підприємства;
" реєстраційна картка, котра одночасно виконує роль заява засновника про реєстрацію підприємства;
" квитанція про сплату мита за реєстрацію підприємства.
Місцева держадміністрація відповідно до своїх прав в повноважень може провести екологічну експертизу представленого для державної реєстрації підприємства або вимагати експертного висновку щодо санітарного та протипожежного стану.
Завершальним етапом створення і реєстрації підприємства є відкриття розрахункового рахунку у відповідному банку за місцем знаходження новоствореного підприємства.
Загальна схема створення і реєстрації підприємства без створення юридичної особи є простішою. У цьому випадку кроки такі:
" рішення про започаткування підприємницької діяльності (вибір видів підприєжмницької діяльності, підготовка короткого бізнес-плану);
" підготовча робота (звернення у реєстраційний відділ і отримання довідкової інформації про особливості реєстрації й районі, необхідні документи, отримання бланків реєстраційних карток (з примірнику), отримання у банківській установі бланку заяви і банківської картка (2 примірнику0;
" звернення у реєстраційний орган держадміністрації (подається: реєстраційна картка в 3-х примірниках, документ про сплату реєстраційного збору; документ, що засвідчує особу);
" реєстрація (видача реєстраційним відділом свідоцтва встановленого зразка про державну реєстрацію підприємства без створення юридичної особи, направлення протягом 10 днів реєстраційних карток в орган держстатистики і податкову інспекцію);
" звернення у податкову інспекцію (відмітка про реєстрацію, взяття на облік для установи банку, подання необхідних додаткових відомостей);
" звернення до нотаріуса (засвідчення підпису підприємця на заповненій банківській картці у 2-х примірниках, копії реєстраційного свідоцтва, сплата держ.мита за нотаріальне засвідчення документів);
" звернення у банківську установу (подання документів, необхідних для відкриття рахунку в банку, заяви на відкриття рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з відміткою податкової інспекції);
" звернення у місцевий відділ внутрішніх справ (подання документів для отримання дозволу на виготовлення печатки і штампів);
" звернення у штемпельно-гравірувальну майстерню (подання екскізів печатки і штампів з відміткою районного ВВС про дозвіл на виготовлення);
" ліцензування (отримання дозволу на здійснення конкретного виду підприємницької діяльності - за необхідності).
Ринок не передбачає необмеженої свободи дій підприємницьких структур. Відповідно до чинного законодавства України можна здійснювати всі види підприємницької діяльності, крім деяких.
По-перше, лише державні підприємства і організації можуть здійснювати виготовлення і реалізацію наркотичних засобів, військової зброї, боєприпасів до неї, вибухових речовин, охорону об'єктів державної власності.
По-друге, існує конкретна низка видів підприємництва, які можна здійснювати лише за умови отримання спеціального дозволу - ліцензії.
Ліцензія - є спеціальним документом, що видається підприємствам та іншим підприємницьким структурам компетентними державними органами і надає право здійснювати окремі види підприємництва або вивозити певні товари за межі країни.
Для отримання ліцензії кожний суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний звертатися після державної реєстрації з заявою до відповідного органу. До заяви мають додаватися: підприємцем - юридичною особою - нотаріально засвідчені копії установчих документів, що повідомляють про рівень освіти і кваліфікації, необхідні для здійснення певного виду підприємницької діяльності, а також копію документа про державну реєстрацію. Варто зазначити, що у статуті підприємницька структура має право посилатися на здійснення вибраного виду ліцензованої діяльності. Отримання ліцензії є платною послугою. За видачу ліцензії стягується плата: з підприємців-громадян - у розмірі двох заробітних плат, з бридичних осіб - шести мінімальних зарплат. Уся сплачена сума надходить на рахунок органів, що видають ліцензії.
На практиці може виникнути ситуація започаткування багатопрофільної підприємницької діяльності. Необхідно мати ліцензію на кожний вид діяльності.
Ліцензія на здійснення певної діяльності видається на термін не менше 3-х років. Продовження терміну дії здійснюється у тому ж порядку, що і отримання.
Основні види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню:
1. Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин (видає ліцензію - держкомпенсація за узгодженням з Держнаглядохоронпраці).
2. Виробництво, ремонт, реалізація спортивної вогнепальної та холодної зброї, виготовлення печаток і штампів (міністерство внутрішніх справ).
3. Здійснення юридичної практики (міністерство юстиції).
4. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів (міністерство транспорту).
5. Виробництво і ремонт засобів вимірювання і контролю (держстандарт).
6. Торгівля алкогольними напоями та подібними виробами (райдержадміністрація).
7. Діяльність, що зв'язана з професійною освітою і підготовкою спеціалістів різних рівней кваліфікації (міністерство освіти).
8. Діяльність, що зв'язана з наданням послуг стосовно одержання загальної середньої освіти (обласна, міська )держадміністраціями.
Державна реєстрація господарських товариств проводиться по правилах, встановлених Законом України "Про підприємства в Україні" і "Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності".
Ліцензування проводиться на основі "Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виконання окремих видів діяльності.
Перерегістрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться в порядку, встановленому для їх регістрації (зміна назви, форми власності, організаційної форми суб'єкта підприємницької діяльності).
Отже основні етапи створення підприємства:
- пошук і знаходження своєї господарсько-ринкової лінії на ринку;
- свідомий вибір форми підприємницької діяльності (індивідуальне або колективне підприємство);
- усвідомлення та розробка власних стратегій та тактик вибраного бізнесу;
- придбання засобів реалізаціїпідприємницької ідеї - технічних засобів і предметів праці, майном необхідних працівників;
- встановлення ринкової ціни на вироб чи послугу;
- започаткування конкретного виробництва, визначення каналів збуту власної продукції.
Успішне подолання цих кроків дає можливість наблизитись до практичної реалізації формальної акції - підготовки документів для заснування, державної реєстрації, ліцензування діяльності започаткованої фірми.
Література:
1. Закон України "Про підприємництво".
2. Закон України "Про господарські товариства".
3. Покропивний С.Р. Підприємництво. - К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...