WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Основні етапи створення підприємств, їх характеристика. Вибір господарського поля підприємства - Реферат

Основні етапи створення підприємств, їх характеристика. Вибір господарського поля підприємства - Реферат


Реферат на тему:
"Основні етапи створення підприємств, їх характеристика.
Вибір господарського поля підприємства"
Започаткування підприємницької діяльності здійснюється відповідно до певної технології створення бізнесу, що є специфічною для кожного конкретного випадку і залежить від сфери вибраної діяльності. Одним із перших етапів заснування власного діла є пошук підприємницької ідеї.
Пошук привабливої ідеї бізнесу - це досить важке і відповідальне завдання підприємця, котрий має віднайти в ідеї можливість реалізувати свої знання і здібності. На цьому етапі виникає проблема: де і як шукати нову підприємницьку ідею.
Наступним етапом створення власного підприємства є вибір типу підприємства і обґрунтування цілей підприємницької діяльності.
При створенні нового підприємства виникає необхідність визначити (вибрати) тип підприємства. Тип залежить від бажання підприємця вибрати певний спосіб процедури прийняття рішення. Таке рішення у приватному секторі можна приймати на колективній основі або на основі єдиноначальності.
Самокерована фірма являє собою такий тип підприємства, де рішення щодо діяльності підприємства приймаються на колективній основі.
Підприємницька фірма - сам підприємець виконує функцію прийняття рішень. Необхідно зазначити, що коли йдеться про тип підприємства, то мається на увазі спосіб прийняття рішень, але не форма власності (підприємство може належати одні особі, але бути самокерованою структурою).
Принагідно нагадати, що історично первинним було тривале існування підприємницьких фірм, самокеровані системи з'явились потім, коли економічне і підприємницьке середовище уможливило реалізацію принципу економічної демократії. У нас спостерігається перехід від "соціалістичного" типу підприємств до самокерованих, а не до підприємницьких, без урахування обставин перехідного періоду.
за умов такої "економічної демократії", коли приватизація здійснюється через "розпорошення прав власника", коли приватизація здійснюється через розпорошення прав власника між усіма працюючими, демократичні засади в економіці призводять до хаотичного розвитку виробництва.
Приймаючи рішення про вибір тієї чи іншої організаційно-правової форми, підприємець п о в и н е н:
" визначити потрібний йому рівень і обсяг можливих прав і обов'язків, що залежить від профілю та змісту майбутньої підприємницької діяльності, можливого кола партнерів, співвідношення найбільш доцільної форми організації підприємства і можливостей, що надаються чинним законодавством.
" вирішити питання про форму створення статутного фонду засновуваного підприємства, що також залежить від конкретного змісту майбутнього підприємства, власних можливостей, масштабів діяльності, рівня конкуренції у тій галузі, в яку підприємець має намір проникнути. Для започаткування будь-якої справи потрібно мати достатньо потужний стартовий капітал;
" ретельно зважити і видати найбільш ефективну форму організаційної побудови підприємства.
Відповідно до закону "Про підприємства в Україні" можна заснувати:
" приватне індивідуальне (сімейне) підприємство;
" ТзОВ (акціонерне товариство закритого типу);
" акціонерне товариство відкритого типу.
Крім того закон дозволяє створення повного і змішаного (командитного) товариств, а також об'єднань підприємств. До цього переліку можна додати державні і муніципальні підприємства, а також ті, що функціонують на основі оренди і викупу майна трудовими колективами.
При створенні підприємства мають бути визначені конкретні цілі їхньої діяльності, тобто кінцевий стан господарювання, якого фірма сподівається досягти на певний момент у майбутньому.
Процес формування цілей підприємства має бути конкретним і передбачати:
" виробництво наперед визначеної кількості певної групи товарів;
" задоволення виявлених у певному регіоні потреб у конкретній сукупності товарів (продуктів, послуг);
" обслуговування певної категорії клієнтів тощо.
Зокрема підприємці ставлять перед собою не лише поточні цілі, а й перспективні, тобто планують як тактику, так і стратегію свого становлення функціонування і розвитку.
Зокрема тактика підприємця може полягати у тому, що на початковому етапі своєї діяльності накопичити певну суму власного капіталу, яка потім на другому етапі буде використана для розвитку підприємства.
Вибрані цілі мають бути конкретними і реальними, формуватись і визначатись у певних показниках, максимально точно вимірюватись.
Першим кроком створення підприємства, з правової точки зору, є оформлення установчих документів та державної реєстрації підприємства у відповідних органах.
До установчих документів належать статут підприємства і установчий (замовницький) договір.
Основні розділи замовницького договору малого підприємства:
" предмет договору;
" зобов'язання;
" права і відповідальність;
" порядок розв'язання суперечок;
" розмір статутного фонду;
" юридична адреса.
Статут малого підприємства розробляють і затверджують його замовники. Він є юридичним документом, що визначає діяльність підприємства. У статуті наводиться повна характеристика напрямків діяльності підприємства:
" мета і основні завдання;
" правова основа діяльності;
" перелік майна і коштів;
" взаємовідношення з бюджетом;
" формування і розподіл доходу (прибутку);
" управління підприємством;
" реорганізація і припинення діяльності підприємства.
У статуті також визначається і вид підприємства, його повна назва, місце знаходження, товарний знак.
До малого підприємства у формі акціонерного товариства законом України "Про господарські товариства" передбачені обов'язкові вимоги до змісту документів про заснування. До таких вимог належать відомості про:
" вид товариства;
" предмет і мету діяльності;
" склад засновників і учасників (членів);
" повну назву і місцезнаходження;
" розмір і порядок формування статутного фонду товариства;
" порядок розподілу доходів і збитків;
" склад і компетенцію органів управління;
" порядок прийняття рішень щодо внесення змін у документи про заснування, а також про ліквідацію або реорганізацію товариства.
У статуті малого підприємства у формі акціонерного товариства подаються відомості про категорії акції та їх номінальну вартість. У документах про заснування ТзОВ крім відомостей, що є однаковими для обох видів товариств, необхідно додавати інформацію про розмір частки кожного з учасників, про розмір, склад і порядок вкладання ними (учасниками) внесків.
У документах обох видів товариств відображається порядок участі акціонерів в управлінні, внесенні додаткових коштів, розподіл прибутку, величина резервного фонду.
Право на здійснення підприємницької діяльності підприємство набуває лише після акту державної реєстрації такої діяльності, в іншому разі така діяльність є незаконною.
Існують певний порядок і умови реєстрації новогопідприємства. Будь-яка підприємницька структура вважається створиною і набуває права юридичної особи з дня її реєстрації у державній адміністрації місцевої влади за місцем знаходження підприємства або за місцем проживання підприємця.
В Україні діє протягом останніх років типова схема реєстрації новоствореного

 
 

Цікаве

Загрузка...