WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → 1. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану. 2. Основні типи фінансових посередників: депозитні установи, установи контрактного типу, інве - Реферат

1. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану. 2. Основні типи фінансових посередників: депозитні установи, установи контрактного типу, інве - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з предмету: "Підприємництво"
ПЛАН
1. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану
2. Основні типи фінансових посередників: депозитні установи, установи контрактного типу, інвестиційні компанії
1. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану
У самому загальному випадку план - це образ чого-небудь, модель бажаного майбутнього або система мір, спрямована на досягнення поставлених цілей і задач. Бізнес-план, як один з найбільш розповсюджених у даний час видів планів, являє собою:
- робочий інструмент підприємця для організації своєї роботи;
- розгорнуту програму (раціонально організованих мір, дій) здійснення бізнесу-проекту, що передбачає оцінку витрат і доходів;
- документ, що характеризує основні сторони діяльності і розвитку підприємства;
- результат дослідження й обґрунтування конкретного напряму діяльності фірми на визначеному ринку.
Підприємство може мати одночасно кілька бізнес-планів, у яких ступінь деталізації обґрунтувань може бути різним. У малому підприємництві бізнес-план і план підприємства можуть збігатися і по обсягу, і по змісту.
Будь-який бізнес-план повинен давати переконливі відповіді для самого підприємця і його можливих партнерів принаймні на п'ять основних питань:
ў Що робити?
ў Оцінка сучасного стану підприємства (ситуації);
ў Напрямок розвитку (бажаний стан);
ў Способи досягнення мети;
ў Оцінка витрат ресурсів і фінансових результатів.
Бізнес-планування, як необхідний елемент керування виконує в системі підприємницької діяльності ряд найважливіших функцій, серед яких найбільше значення мають наступні:
- ініціювання - активізація, стимулювання і мотивація намічуваних дій, проектів і угод;
- прогнозування - передбачення й обґрунтування бажаного стану фірми в процесі аналізу й обліку сукупності факторів;
- оптимізація - забезпечення вибору припустимого і найкращого варіанта розвитку підприємства в конкретному соціально-економічному середовищі;
- координація й інтеграція - облік взаємозв'язку і взаємозалежності всіх структурних підрозділів компанії з орієнтацією їх на єдиний загальний результат;
- безпека управління - забезпечення інформацією про можливі ризики для своєчасного вживання упереджувальних заходів по зменшенню або запобіганню негативних наслідків;
- упорядкування - створення єдиного загального порядку для успішної роботи і відповідальності;
- контроль - можливість оперативного відстеження виконання плану, виявлення помилок і можливого його коректування;
- виховання і навчання - сприятливий вплив зразків раціонально спланованих дій на поводження працівників і можливість навчання їх, у тому числі і на помилках;
- документування - представлення дій у документальній формі, що може бути доказом успішних або помилкових дій менеджерів фірми.
При розробці бізнес-планів необхідно дотримувати основні принципи планування, що створюють передумови для успішної діяльності підприємства в конкретному економічному середовищі.
Основні принципи планування тісно зв'язані між собою і в кінцевому рахунку орієнтують підприємців на всебічне обґрунтування планових показників і досягнення найкращих соціально - економічних результатів підприємства. Вони визначають зміст і орієнтацію планової роботи на всіх стадіях обґрунтування проекту і його послідовної реалізації.
Крім перерахованих базових принципів у процесі планування звичайно враховуються і загальноекономічні принципи науковості, пріоритетності, динамічності, директивності, ефективності, комплектності й ін.
Існує значне число розробок по складанню бізнес-плану, але усі вони схожі і відрізняються лише послідовністю розділів.
Основними розділами бізнес-плану є наступні:
1. Короткий опис
2. Бізнес і його стратегія
3. Ринок і маркетингова стратегія
4. Виробництво й експлуатація
5. Управління і процес прийняття рішень
6. Фінанси
7. Фактори ризику
8. Додатки
Бізнес-план повинен бути детальним. Він не обмежується обсягами, хоча лаконічність його викладення необхідна.
2. Основні типи фінансових посередників: депозитні установи, установи контрактного типу, інвестиційні компанії
Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття "фінансове посередництво", слід зазначити, що міжнародна й вітчизняна економічна термінологія і юриспруденція не містять його достатньо вичерпного визначення і тлумачення. Отже, варто взяти як визначення таке: "Фінансові посередники, або фінансові інститути, являють собою організації, що випускають фінансові зобов'язання (вимоги до себе) і продають їх як активи за гроші".
У національній практиці на офіційному рівні термін "фінансовий посередник" уперше було узагальнено вжито в Постанові Кабінета Міністрів України "Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання". З набранням чинності Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" законодавче встановлюються :
- загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг ;
- пріоритети в здійсненні регулятивних та наглядових функцій з боку держави за діяльністю фінансових посередників.
Сучасні фінансові посередники розглядаються як спеціалізовані професійні оператори ринку, інвестиційно-кредитні установи, що перерозподіляють ресурси між постачальниками і споживачами фінансового капіталу, між інвесторами/кредиторами та реципієнтами коштів на основі дії принципу зв'язку в динаміці руху активів.
На сьогодні фінансовими посередниками виступають :
- спеціалізовані інвестиційні компанії ;
- банки ;
- трастові компанії ;
- кредитні спілки ;
- страхові компанії ;
- пенсійні фонди та ін.
Найголовніше завдання фінансових посередників - спрямовувати рух капіталу (збережень) до найефективніших споживачів. Базовою основою їх функціонування є реалізація кредитно-інвестиційних угод (тобто безпосереднє фінансування) та заміна прямого фінансування непрямим через

 
 

Цікаве

Загрузка...