WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання - Реферат

Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання - Реферат

імені та за власний рахунок.
д) комівояжер - продаж товарів із доставкою покупцям.
3) аукціонна торгівля - це торгівля у формі прилюдного торгу з попереднім оголошенням стартової ціни (початкова ціна з якої починається торг) і лоту (неподільна партія товару)
Лотом служать
а) об'єкти:
промислові товари
нерухомість
майнові сертифікати
б) форми
внутрішньодержавна
(промислові товари, нерухомість)
міжнародна (антикваріат, сировина, тютюн, чай ін).
4) біржове підприємництво - основою являються біржі - форма постійно діючого оптового ринку, що виконують спеціалізовані функції.
а) біржі
" фондові - купівля продаж цінних паперів;
" товарні - оптова торгівля масовими товарами зі стійкими якісними властивостями;
" валютні - купівля продаж золота та інших дорогоцінних металів, іноземної валюти;
" праці - облік попиту і пропозицій щодо робочої сили, сприяння працевлаштуванню (фонди зайнятості).
б) специфічні операції
" ф'ючерсні контракти - контракт на поставку обумовленої кількості повного товару за фіксованою ціною протягом зазначеного в договорі терміну.
" опціон - договірне зобов'язання купити або продати товар за наперед визначеною ціною в межах узгодженого періоду. Здійснення стосовно конкретних товарів.
Крім цих двох видів підприємницької діяльності існує це підприємництво фінансових інституцій.
Суб'єктами підприємницької діяльності цього виду є підприємства фінансового спрямування, з одного боку вони виступають як посередники з другого боку - надавачі послуг. Це є банки та інвестиційні компанії.
а) спеціалізовані державні та комерційні банки - вони акумулюють вільні кошти фізичних та юридичних осіб, надають кредити, стають посередниками у розрахунках і платежах між підприємствами та фізичними особами.
б) інвестиційні компанії та фонди здійснюють постійний кругообіг власного та позичкового капіталу у формі інвестування існуючого виробництва, нових технічних і організаційних проектів на галузевому чи регіональному рівнях.
Для того, щоб підприємництво формувалося, функціонувало потрібно, щоб було належне підприємницьке середовище.
Основні параметри бізнесового середовища:
1) стабільність національної кредитно-грошової системи;
2) пільгово-стимулююча система оподаткування;
3) державна фінансова і інфраструктурна підтримка (насамперед малого підприємництва);
4) ефективний правовий захист інтелектуальної та промислової власності;
5) науково обґрунтоване та ринково спрямоване ціноутворення;
6) сформованість колективних та індивідуальних матеріальних стимулів;
7) інтеграція підприємництва у світовий економічний простір.
8) достатня привабливість іміджу підприємницької діяльності.
В Україні необхідно активізувати підприємницьку діяльність, а саме
" створення економічних, правових і суспільних передумов, що забезпечили б розвиток ефективного бізнесу;
" практична реалізація державної системи по підтримці всіх напрямків підприємництва.
3. Правове забезпечення підприємницької діяльності:
Закон України "Про підприємництво" ухвалений Верховною Радою в 1991 р.
Указ Президента "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12 травня 1998 р. №456/98.
Програма підтримки малого підприємництва в 1999-2000 р. Кабінет Міністрів та Верховна рада.
Підприємницька діяльність базується на договірних засадах. Це єдина правова форма партнерських взаємовідносин.
Договори класифікуються за сферами діяльності.
І. Купівля продаж, оренда, лізинг
1. договір купівлі-продажу продукції підприємства;
2. договір купівлі-продажу на поставку товарів через посередника;
3. договір купівлі-продажу про:
- аукціонний продаж товарів;
- виготовлення продукції із сировини та матеріалів замовника;
4. договір купівлі-продажу майна іншим юридичним особам;
5. Державний контракт (державне замовлення) є письмовий документ, що передбачає забезпечення потреб споживачів, які фінансуються за рахунок державного бюджету, і поновлення державного резерву відповідними видами продукції.
6. Договір оренди майна.
7. Лізингова угода - між виробником і споживачем стосовно довгострокової оренди машин, устаткування, приладів та ін. технічних засобів праці.
ІІ. Підрядні послуги:
1. Договір про:
- консалтинг (інформаційне обслуговування);
- надання юридичних послуг;
- надання аудиторських послуг;
- надання брокерських послуг;
- рекламні послуги.
2. Договір на виконання науково-дослідних робіт.
ІІІ. Трудові відносини.
1. тарифна угода;
2. колективний договір;
3. Контракт (договір) про наймання:
- керівника;
- спеціаліста.
IV. Страхування.
1. Договір:
- особистого страхування від нещасних випадків;
- страхування майна підприємства і громадян;
- обов'язкове (медичне) страхування.
V. Розрахунки і кредитування.
1. Договір на розрахункове і касове обслуговування.
2. Договір позики під заставу майна.
3. Договір поручительства (між трьома особами - поручитель, кредитор, боржник).
4. Кредитний договір.
VI. Зовнішньо економічна діяльність.
1. Агентський договір;
2. Договір на:
- декларування товарів для митного контролю;
- транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньо-торгівельних зв'язків вантажів;
3. Договір консигнації.
4. Договір на закупівлю товарів за імпортом.
5. Договір а експортом.
6. Ліцензійний договір - між власником інновації і тим, хто бажає її використати за певну винагороду у вигляді пашуального платежу або роялті.
VII. Інші договори
1. Договір
- доручення
- комісії
- про спільну діяльність.
Вставка
Договір - це форма документального закріплення партнерських зв'язків.
Два види:
установчий
підприємницький
Установчий є письмовим документом, що засвідчує волевиявлення фізичних чи юридичних осіб, щодо заснування нового організаційно-правового утворення для реалізації конкретної підприємницької ідеї.
Підприємницький - згода сторін стосовно вибраної підприємницької діяльності в певній організаційно-правовій формі.
Перед укладанням договору завжди передують переговори в усній чи письмовій формі щодо встановлення договірних взаємин співпраці. Такий намір в письмовій формі називається офертою.
1) тверда - коли надсилають тільки одному партнеру.
2) вільна - декільком партнерам.
Оферту можна перетворити на реальний договір тільки тоді, коли:
1) оферту підписано;
2) оферту вислано(автору)
3) оферту отримав
термін чинності - один місяць.
Вільна може стати договором лише тоді, коли три умови виконані, а є ще одна, коли адресам отримав письмову оферту, то на протязі трьох днів має повідомити про це партнера.
Договір має преамбулу (вступ)
основну частину
заключну частину
Преамбула - назва договору, час, місце, дата, юридична назва.
Основна - специфічні і загальні умови.
Специфічні:
предмет
якість товару
ціна
умови поставки
форма оплати
термін поставки
маркування
порядок здачі - прийому
відповідальність
Загальні:
арбітражні приписи
перелік форс-мажорних обставин.
Заключна - додатки, адреси сторін, підпис.

 
 

Цікаве

Загрузка...