WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватному підприємстві „ЛГМ” (звіт) - Реферат

Приватному підприємстві „ЛГМ” (звіт) - Реферат

бухгалтерії: у старшого бухгалтера Celeron 1800, монітор фірми "Sony" Samtron 55E і у бухгалтера по зарплаті Athlon 2200, монітор фірми "LG" Flatron із захисним екраном. 1 ше чотири персональних комп'ютери знаходяться у дільниці підготовки до друку.
Крім комп'ютерів на підприємстві є струменеві принтери моделі "Canon" і420 і лазерні принтери моделі "HP laserjet 1300" у дільниці виготовлення реклами.
Користуються на даному підприємстві такими програмними засобами: операційною системами Windows 2000 Proffesional Edition, Windows Millenium, Windows XP Home та Proffesional Edition; Пакет прикладних програм Microsoft Office XP та Microsoft Office 2000. На даному підприємстві бухгалтерія ведеться за допомогою програми 1C "Бухгалтерія".
Microsoft Office є найбільш поширеним програмним засобом в наш час. Він містить такі програми:
1) текстовий редактор Microsoft Word (в якому набирають накази і інші документи)
2) електронні таблиці Microsoft Excel (для статистичних даних)
3) бази даних Microsoft Access
У дільниці виготовлення реклами використовують такі прикладні програми, як Microsoft Word , Microsoft Internet Explorer, а також декілька графічних редакторів для обробки растрової графіки пакет програм Photoshop 7.0 та CS компанії Adobe, ABBYS Finereader 7.0, Corel Draw 11, Ulead Foto Designer 3.0.
На Приватному підприємстві "ЛГМ" широко використовуються можливості всесвітньої комп"ютерної мережі Інтернет, за допомогою якої підприємство шукає собі партнерів та потенційних покупців, а також швидко отримує електронну пошту (E-mail).
Охорона праці.
Система управління охороною праці.
Управління охороною праці повинно забезпечувати підготовку, прийняття і реалізацію рішень щодо здійснення організаційних, правових, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Система управління охороною праці (СУОП) На Приватному підприємстві "ЛГМ" є складовою частиною єдиної державної системи управління охороною праці. Управління охороною праці на На Приватному підприємстві "ЛГМ" здійснює її директор, в дільницях - керівники відповідних підрозділів. Об'єктами управління охороною праці є стан умов безпеки праці на робочих місцях та діяльність функціональних служб і структурних підрозділів ПП щодо забезпечення виконання вимог нормативних актів про охорону праці. Основою управління базується на засадах економічної зацікавленості власника та працівників у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.
Управління охороною праці - це збереження здоров'я і працездатність людини в процесі праці, поліпшення виробничого побуту, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань. Організаційну-методичну роботу по управлінню охороною праці, організацію і контроль за функціонуванням СУОП на ВАТ "Коломийська друкарня ім.Шухевича" і усіх структурних підрозділів здійснює заступник голови управління ПП"ЛГМ" з питань охорони праці, який підпорядковується безпосередньо директору.
Освітлення робочого місця та робочого приміщення.
Робоче місце - цс обладнаний технічними засобами (засобами відображення інформації, органами допоміжними обладнаннями) простір, де здійснюється діяльність виконавця (або групи виконавців). Вимоги до освітлення для візуального сприймання користувачами інформації з двох різних носіїв (з екрана ПК та паперового носія) різні. Надто низький рівень освітленості погіршує сприймання інформації при читанні документів, а надто високий - призводить до зменшення контрасту зображення знаків на екрані. При 10%-ному зменшення освітленості працездатність знижується. Освітлення можна варіювати від 300 до 700 лк. 300 - 500 лк. - оптимальне освітлення робочих приміщень для роботи з відео терміналами.
Протипожежний захист.
Пожежі в приміщеннях з оргтехнікою становлять особливу небезпеку, бо поєднані з великими матеріальними збитками. Пожежа може виникнути при взаємодії горючих речовин і джерел запалювання. Горючими речовинами є будівельні та опоряджувальні матеріали, пластмасові корпуси техніки, шнури тощо. Джерелами запалювання можуть бути електронні схеми комп'ютерів, принтерів, пристрої електроживлення, де внаслідок різний порушень виникає перегрівання елементів, утворюються електричні іскри та дуги, здатні спричинити займання горючих матеріалів.
З метою виявлення початкового займання необхідно використовувати пристрої систем автоматичного пожежогасіння там, де цього вимагають Правила пожежної безпеки.
Система управління охороною праці на Приватному підприємстві "ЛГМ" будується на основі загальних принципів багаторівневих систем із зворотнім зв'язком і виділяються такі рівні: відділ, дільниця, робоче місце.
Висновок.
Маючи можливість проходити практику на Приватному підприємстві "ЛГМ" я спостерігла і виконувала бухгалтерську роботу. Ознайомилася з історичною довідкою підприємства, його структурою, структурою бухгалтерії, основними техніко-економічними показниками.
На Приватному підприємстві "ЛГМ" я вивчала облік: основних засобів, розрахунків з постачальниками та підрядчиками, доходів підприємства, витрат підприємства, розрахунків з оплати праці, розрахунків з бюджетом за податками і платежами.
Ознайомившись з програмою 1C "Бухгалтерія" я переконалася, що комп'ютеризацією обліку на на Приватному підприємстві "ЛГМ" охоплений оперативний облік витрат па виробництві, який полягає в щоденному контролі за витрачанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів у виробництві, і результатами їх використання. Такий контроль забезпечується організацією достовірного обліку руху деталей у виробництві та їх залишків у незавершеному виробництві.
На Приватному підприємстві "ЛГМ" бухгалтерія, охорона праці, техніка безпеки і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і досконало, але так як підприємство досить молоде, існують, звичайно, й деякі недоліки, на які я звернула увагу керівнику підприємства та головному бухгалтеру. Мої пропозиції та зауваження були ними приняті до уваги.
Список використаної літератури:
" Р.Л. Хом`як "Національні стандарти" - "Інтелект-Захід", Львів 2000
" Л.М. Ткаченко "Бухгалтерський облік" - "А.С.К.", Київ 1998
" Н.В. Чебанова, Ю.А.Василенко "Бухгалтерський фінансовий облік" - Видавничий центр "Академія" , Київ 2002
" Журнал "Всё о бухгалтерском учёте"
" Закон України "Про бухгалтерськийоблік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV
" Ф.Ф. Бутинець "Бухгалтерський фінансовий облік"- Житомир, ЖІТІ 2000
" В.В. Сопко "Бухгалтерський облік" - КНЕУ, Київ2000
" М.В. Кужельний, В.Г. Лінник "Теорія бухгалтерського обліку" - КНЕУ, Київ 2001
" С.Ф. Голов "Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні" - ТОВ "Баланс-клуб" Дніпропетровськ 2000
" Статут підприємства
" Бухгалтерські документи Приватного підприємства "ЛГМ".

 
 

Цікаве

Загрузка...