WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота


703
35
30
25
20
15
10 13648.98 FC
5
0 150 300 450 600 750 Шт.
14. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.
Межа безпечності = виручка в оптових цінах - виручка в точці беззбитковості
Межа безпечності в г.о. = 99538.53
Межа безпечності в шт. =2432 - 703 = 1729
Межа безпечності в % = 71
15. Розрахуємо операційний важіль
Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах - змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.
Ступінь операційного важілю = 4.49
16. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто
розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток (згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.
Зміна виручки = 23.85 %
?Прибутку = ?виручки у % х ступінь операційного важілю=107%
17. Визначаємо період окупності.
17.1 Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.
рік Аморт. відрах. Витрат на облад. Енер-гія Рекла-ма Зв'я-зок Орен-да Персо-нал %за кре-дит сума
1 3686.06 1384.62 16.80
500
114 1680 4200 300 11881.48
2 3163.47 1613.34 16.80
500
114 1680 4200 200 11487.61
3 2714.98 1879.85 16.80
500
114 1680 4200 100 11205.63
4 2330.08 2190.38 16.80
500
114 1680 4200 0 11031.26
5 1999.74 2552.22 16.80
500
114 1680 4200 0 11062.76
17.2 Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.
Прибуток = виручка в оптових цінах - (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).
рік прибуток Прибуток після сплати податку на прибуток Прибуток на підприємтсві
1 11312.95 7919.07 6919.07
2 11706.82 8194.77 8194.77
3 11988.80 8392.16 8392.16
4 12163.17 8514.22 8514.22
5 12131.67 8492.17 8492.17
17.3 Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.
рік Амортизація Прибуток на підприємстві ГПмв Коеф. Дисконтування ГПтв.
1 3686.06 6919.07 10605.13 0.9091 9641,12
2 3163.47 8194.77 11358.24 0.8264 9386,45
3 2714.98 8392.16 11647.14 0.7513 8750,50
4 2330.08 8514.22 10844.30 0.6830 7406,66
5 1999.74 8492.17 10491.91 0.6209 6514,43
За перші 3 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 27778.07 г. о.
На протязі певного відрізку часу майбутнього, четвертого року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 20000-27778.07 =(7778.07)
Тобто на четвертий рік надходження вже перевищать інвестиції.
Інвестиції покриються за 2 роки і 41 день.
18. Визначимо внутрішню ставку доходності.
18.1 Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.
Показники Ставка дисконту, %
0 5 10 15 33
Коеф. Дисконтування
1 рік 1 0.9524 0.9091 0.8696 0.6513
2 рік 1 0.9070 0.8264 0.7561 0.5624
3 рік 1 0.8638 0.7513 0.6575 0.4568
4 рік 1 0.8277 0.683 0.5718 0.3425
5 рік 1 0.7835 0.6209 0.4972 0.2510
Теперішня вартість ГП.
1 рік 9641,12 9182,2 8764,74 8383,92 6279,26
2 рік 9386,45 8513,51 7756,96 7097,09 5278,94
3 рік 8750,50 7558,68 6574,25 5753,45 3997,23
4 рік 7406,66 6130,49 5058,75 4235,13 2536,78
5 рік 6514,43 5104,06 4044,8 3238,97 1635,12
Сума ГП за ТВ 41699,16 36488,94 32199,5 28708,56 19727,33
ЧТВ 21699,16 16488,94 12199,5 8708,56 (272,67)
ЧТВ = сума ГПтв - вкладений капітал.
Тис.г.о.
20 21699,16
15 16488,94
10
12199,5
5 8708,56
0 5 10 15 20 25 33 %
(272,67)
Згідно з графіком ВСД = 30,5%
Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД
9641,12 / (1+0,305) + 9386,45/(1+0,305)^2 + 8750,50 / (1+0,305)^3 + 7406,66/(1+0,305)^4 + 6514,43/(1+0,305)^5 = 12581,66 + 15985,36 + 19447,53 + 21481,49 + 24656,36 = 94152,4 г. о.
19. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.
1) У підприємства, що розглядалося існує можливий розмір дивідендів вище середнього, тобто 32.12%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу прибутки вище за середні.
2) Зміна прибутку даного підприємства пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 23.85 % тягне за собою зміну прибутку на 107%, що говорить про високу чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.
3) До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 99538.53 г. о. Або на 1729 одиниць продукції, що складає 71%. Дані показники говорять про дуже високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи високу стійкість.
4) Період окупності даного проекту складає 2 роки 41 день. За цей проміжок часу грошові потоки затеперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.
5) Внутрішня ставка доходності складає 30,5% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.
Варіант 12
1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.
ПДВ = виручка за рік / 6 = 157000/6 = 26166.67 г.о.
В.опт = ПДВ х 5 = 26166.67 х 5 = 130833.33 г.о.
2. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових цінах на прибуток та собівартість продукції:
Знайдемо прибуток:
Рентабельність=10%
Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)
Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість
В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),
С/В = В. опт / 1,1 = 130833.33/1,1= 118939.39 г.о.
П = В.опт - с/в = 11893.94 г.о.
3. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину кредиту
Податок на прибуток = прибуток х ставку податку
Ставка податку = 30%
Частка кредиту = сума кредиту / кількість років
Податок на прибуток = 3568.18 г. о.
Прибуток після сплати податку = 8325.76 г. о.
Частка кредиту = 14500/3=4833.33 г. о.
Залишок прибутку = 3492.43 г. о.
Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.
Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%
Розмір дивідендів = 3492.43/21000*100%=16.63%
4. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).
Норма

 
 

Цікаве

Загрузка...