WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

0
Матеріально-технічні запаси 0 Разом 0
Разом 48297,5
2. Основні засоби 2. Довгострокові зобов'язання
Будівлі й обладнання 2200 Кредити постачальників 0
Накопичена амортизація (517,5) Довгостроковий борг 0
3.Власний капітал
Нерозподілені прибутки 49980
Разом
Усього активи 49980 Усього пасиви 49980
Звіт про пибутки та збитки грн. на 4-й квартал.
1 Виручка 84800
2 Змінні витрати 52800
3 Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит) 5480
4 Пибуток (до сплати % за кредит) 26520
5 % за кредит 0
6 Прибуток після сплати відсотків за кредит 26520
7 Прибуток після сплати податків 18564
8 Накопичений прибуток 18564
9 Нерозподілений прибуток минулого періоду 31416
10 Підсумковий нерозпділений прибуток 49980
Глава 2. Розрахункова частина.
Варіант 1
1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.
ПДВ = виручка за рік / 6 = 140000/6 = 23333.33 г.о.
В.опт = ПДВ х 5 = 23333.33 х 5 = 116666.67 г.о.
2. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових
цінах на прибуток та собівартість продукції:
Знайдемо прибуток:
Рентабельність=10%
Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)
Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість
В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),
С/В = В. опт / 1,1 = 116666.67/1,1= 106060.61 г.о.
П = В.опт - с/в = 10606.06 г.о.
3. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину
кредиту
Податок на прибуток = прибуток х ставку податку
Ставка податку = 30%
Частка кредиту = сума кредиту / кількість років
Податок на прибуток = 3181.82 г. о.
Прибуток після сплати податку = 7424.24 г. о.
Частка кредиту = 1000 г. о.
Залишок прибутку = 6424.24 г. о.
Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.
Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%
Розмір дивідендів = 32.12%
4. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).
Норма амортизаційних відрахувань = 15%
Коефіцієнт витрат на підтримку оладнання = 900 г. о.
Балансова вартість обладнання = 26000 г .о.
Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100
Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.
Період Балансова вартість г.о. Амортиза-ційні відрахуван-ня
г.о. Вартість на кінець періоду г.о. Витрати на підтримку обладнання в робочому стані г.о.
1 рік
1 квартал 26000 975 25025
2 квартал 25025 938.44 24086.56
3 квартал 24086.56 903.25 23183.32
4 квартал 23183.32 869.37 22313.94
3686.06 1384.62
2 рік
1 квартал 22313.94 836.77 21477.17
2 квартал 21477.17 805.39 20671.78
3 квартал 20671.78 775.19 19896.58
4 квартал 19896.58 746.12 19150.46
3163.47 1613.34
3 рік
1 квартал 19150.46 718.14 18432.32
2 квартал 18432.32 691.21 17741.11
3 квартал 17741.11 665.29 17075.82
4 квартал 17075.82 640.34 16435.47
2714.98 1879.85
4 рік
1 квартал 16435.47 616.33 15819.14
2 квартал 15819.14 593.22 15225.92
3 квартал 15225.92 570.97 14654.95
4 квартал 14654.95 549.56 14105.39
2330.08 2190.38
5 рік
1 квартал 14105.39 528.95 13576.44
2 квартал 13576.44 509.12 13067.32
3 квартал 13067.32 490.02 12577.30
4 квартал 12577.30 471.65 12105.65
1999.74 2552.22
5. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).
Сума кредиту = 3000 г. о.
Ставка проценту за кредит = 10%
Витрати на оплату процентів за кредит:
1 рік = 300
2 рік = 200
3 рік = 100
6. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції
Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах
Інноваційний фонд = 1060,61 г. о.
Уточнена собівартість = 106060.61 - 1060.61 = 105000
7. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.
- амортизаційні відрахування =3742,06
- витрати на обладнання = 1384.62
- витрати на рекламу = 500
- витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців = 16.80
- витрати на зв'язок (п.14х12 місяців) = 114
- витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців =1680
- оклад персоналу:
керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) = 1800
допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) = 2400
Сума 4200
- сплата % за кредит = 300
- нарахування на заробітну плату (37,5%) = 1575
Фіксовані витрати = 13512.48
Змінні витрати = собівартість - фіксовані витрати = 91487.52
8. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)
- матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати) 22
- витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 0.09
- основна заробітна плата 8
- додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) = 2.32
- відрахування (37,5%) = 3.87
- витрати інструменту = 2.8
Сума змінних витрат на одиницю продукції = 39.08
9. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми
Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.
Кількість реалізованих виробів =91487.52 / 39.08 = 2431.03 = 2432 шт.
10. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.
Сума платежів = 1060.61
Змінні витрати взагальній собівартості = 87.13%
Постійні витрати в загальній собівартості = 12.87
На змінні витрати з платежів йде сума: 924.11
На постійні витрати з платежів йде сума: 136.5
Змінні витрати становлять91487.52+924.11=92411.63
Постійні витрати становлять13512.48+136.5=13648.98
11. Уточнюємо зміцнні витрати на одиницю виробу = 92411.63/2432=38.00
12. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:
Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів=140000/2432=57.57
Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 =69.08
13. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)
Аналітичний метод
ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова-змінні витрати на одиницю продукції)
ТБЗ = 703 шт.
Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.
Графічний метод s
Тис.г.о. VC
40 40468,75

 
 

Цікаве

Загрузка...