WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

а
в частині, що відноситься до зобов'язань Учасників по створенню
ТОВ - з моменту підписання всіма Учасниками.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
10.1. Зміни і доповнення.
Всі зміни і доповнення в цей Договір оформлюються додатковим протоколом, що повинен бути підписаний всіма учасниками ТОВ. Додаткові протоколи будуть невід'ємною частиною цього Договору.
11. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Договір припиняється по одностайному рішенню Зборів
учасників ТОВ, а у випадках, передбачених законодавством -
судом.
12. ДОДАТКОВІ УМОВИ
12.1. Зберігання сили окремих положень.
Якщо будь-яке з положень цього Договору стає недійсним, то це не торкає дії інших положень.
12.2. Обсяг повноваження Учасників.
За винятком випадків, спеціально обговорених у цьому договорі жоден з учасників не має права без попереднього письмової згоди інших учасників як до, так і після дати реєстрації яким-небудь чином використовувати назву іншого учасника або ТОВ, виступати або діяти від їхньої особи, або в якості їхнього представника або ж приймати від їхнього імені які-небудь зобов'язання.
12.3. Зберігання прав.
Невикористання або несвоєчасне використання будь-яким з Учасників якогось права по цьому договору не вважається відмовою від цього права, і ніяке одиничне або часткове використання такого права не виключає повторного і подальшого використання цього або іншого права. Усі права і законні засоби захисту по цьому Договору є додатковими, а не винятковими стосовно інших наявних прав і засобів.
12.4. Попередні витрати.
До моменту реєстрації ТОВ кожен з учасників самостійно несе усі витрати, пов'язані з операціями, передбаченими цим договором. Реєстраційний внесок сплачує кожний з Учасників у рівних розмірах.
Всі обгрунтовані витрати учасників, зроблені від імені ТОВ після реєстрації, відносяться на рахунок ТОВ у випадку ствердження кошторисів витрат учасників Зборами учасників ТОВ.
13. АДРЕСИ УЧАСНИКІВ
1. Гармаш Євген Васильович - м. Дніпропетровськ, пр. Ілліча 21а, кв. 16.
2. Нестерук Сергій Миколайович - м. Дніпропетровськ, вул. Лобачевскьго 10.
3 Шевченко Володимир Олександрович - м. Кривий Ріг, вул. Ярославська 16, кв. 32.
Підписи учасників:
Гармаш Євген Васильович /___________/
Нестерук Сергій Миколайович /___________/
Шевченко Володимир Олександрович /___________/
Додаток 2
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
У виконавчому комітеті рішенням Зборів Учасників
Шевченківського району відповідно до Установчого
Ради народних депутатів Договору Засновниками товариства з
"__" ___________200_р. обмеженою відповідальністю
"ЛОМАПАК"
"__" _________
_____________(підпис)
_____________(підпис)
_____________(підпис)
СТАТУТ
товариства з обмеженою відповідальністю
"ЛОМАПАК"
Дніпропетровськ
2000
Статут ТОВ "ЛОМАПАК"
Розділ 1. Загальні положення.
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ломапак ЛТД" (далі - Товариство), створено зметою одержання прибутку шляхом об'єднання майна громадян-засновниківі їх підприємницької діяльності згідно з Законом України "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про власність, а також з іншими законодавчими актами України.
1.2. Засновниками товариства є громадяни України, щопідписали установчий договір:
1) Гармаш Євген Васильович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Ілліча 21-а, кв.16, паспорт серії АН 500506.
2) Нестерук Сергій Миколайович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Лобачевського 10, паспорт серії АН 250501.
3) Шевченко Володимир Олександрович, що проживає за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Ярославська16, кв.32, паспорт серії АН554213.
1.3 Місцезнаходження товариства: м.Запоріжжя, вул. Енергетична, 52.
1.4 Найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ломапак ЛТД".
1.5 Товариство відповідно до пункту 7 установчого договору має статутний фонд у розмірі 14 500 грн. Частка кожного з засновників становить:
Гармаш Євген Васильович 34% (4930 гривень)
Нестерук Сергій Миколайович 33% (4785 гривень)
Шевченко Володимир Олександрович 33% (4785 гривень).
Порядок внесення вкладів засновниками товариства визначений у п.7 установчого договору.
1.6 Товариство набуває права юридичної особи з моменту його реєстрації у Шевченківському виконавчому комітеті Ради народних депутатів м.Запоріжжя.
1.7 Товариство на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності й копії документа, що підтверджує взяття його на облік в орган державної податкової служби, відкриває розрахункові рахунки в банках.
1.8 Товариство має круглу печатку із зображенням свогонайменування й індентифікаційним кондом юридичної особи, кутовий штамп, бланки зі своїми реквизитами.
1.9 Товариство після його реєстрації має право укладати договори й інші угоди.
1.10 Товариство має самостійний баланс, може набувати майнових прав, зобов'язань, виступати у суді.
1.11 Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями всім свїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може буте накладене стягнення за вимогами кредиторів. Засновники й учасники несуть відповідальність у межах своїх вкладів.
Розділ 2. Мета й види діяльності.
2.1 Мета діяльності підприємства - отримання прибутку на основі задоволеня потреб суспільства у вироблених підприємством товарах.
2.2 Згідно з пунктом 6 установчого договору товариство для досягнення метиздійснює такі види діяльності:
- виготовлення упаковки;
- надання послуг по пакуванню;
- проведення маркетингових досліджень;
- здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами, як власного виробництва так і товарів вироблених іншими підприємствами.
2.3 Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються після отримання відповідної ліцензії.
Розділ 3. Майно, прибуток і фонди товариства.
3.1 Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками й учасниками у власність;
- продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних прибутків;
- іншого майна, набутогго на підставах, не заборонених законом.
3.2 Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, будинками, спорудами, обладнанням а також інші майнові права (у тому чилі на інтелектуальну власність), кошти, у тому числі в іноземній валюті.
Вартість переданого у власність товариства майна визначається спільним рішенням учасників товариства.
3.3 Товариство має

 
 

Цікаве

Загрузка...