WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота


Учасника в статутному фонді ТОВ іншим Учасникам по розумній і справедливій ціні, котра при відсутності домовленості визначається в судовому порядку.
4.6.Твердження передачі частки учасника.
Передача частки Учасника підлягає ствердженню Зборами
учасників ТОВ і реєстрації відповідно до чинного законодавства.
Частка Учасника вважається переданою з моменту реєстрації у
встановленому порядку.
5. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОВ
5.1. Припинення участі в ТОВ.
Участь у ТОВ може бути припинена на наступних основах:
- вихід Учасника з ТОВ;
- виняток Учасника з ТОВ.
5.2. Вихід Учасника з ТОВ:
5.2.1. Кожний з Учасників в праві вийти з ТОВ, заявивши про це за 30 днів до виходу. При виході з ТОВ йому виплачується вартість частини майна ТОВ, пропорційна його частці в статутному фонді, обумовлена на момент ухвалення рішення Зборів учасників ТОВ про виплату.
Виплата частки Учасника в майні виконується після ствердження звіту ТОВ за рік, у якому учасник вийшов із ТОВ, і в строк до 12 місяців. По одностайному рішенню Зборів учасників ТОВ вийшовшому Учаснику за його проханням виплата може виконуватися авансом у розмірі й у строки, обумовлені Зборами учасників ТОВ.
За вимогою Учасника і за згодою Зборів учасників ТОВ внесок може бути повернено цілком або частково в натуральній формі. Вийшовшому Учаснику виплачується належна йому частина прибутку, отримана ТОВ у даному році до моменту ухвалення рішення Зборами учасників ТОВ про виплату вартості частки Учасника.
Майно, що передано Учасником у користування ТОВ, повертається в натуральній формі без винагороди.
5.2.2. У випадку смерті фізичної особи - Учасника ТОВ, спадкоємці можуть вступити в нього за згодою Зборів учасників ТОВ. При відмові спадкоємця від вступу в ТОВ або відмові Збори учасників ТОВ від прийому д нього спадкоємця, останньому видається в грошовій або натуральній формі частка в майні ТОВ, що належить спадкодавцю, вартість якої визначається на день прийняття Зборами учасників ТОВ рішення про виплату або видачу частки .
У цьому випадку розмір статутного фонду підлягає зменшенню,якщо частка спадкоємця не буде викуплена Учасниками ТОВ або третіми особами.
5.2.3. При реорганізації юридичної особи - Учасника ТОВ правонаступники можуть вступити в нього за згодою Зборів учасників ТОВ. При відмові правонаступника від вступу в ТОВ або відмові Зборів учасників ТОВ від прийому до нього правонаступника, йому виплачується вартість частки в майні, що належить реорганізованій юридичній особі , що визначається на момент прийняття Зборами учасників ТОВ рішення про виплату.
У цьому випадку розмір статутного фонду підлягає зменшенню, якщо частка правонаступника не буде викуплена Учасниками ТОВ або третіми особами.
5.3. Підстави винятку Учасника ТОВ.
Учасник ТОВ може бути виключений зі складу учасників на наступних основах:
а) Якщо Учасник або його активи стають об'єктом розгляду в зв'язку з банкрутством, неспроможністю, передачею під керування внаслідок неспроможності, ліквідації або інших аналогічних дій, що торкають права кредиторів, причому такі дії не припиняються і не припиняються будь-яким іншим засобом протягом дев'яноста днів після початку;
б) якщо Учасник порушив цей Договір і не усунув порушення протягом сорока п'ятьох днів після одержання їм від інших учасників відповідного письмового повідомлення, у якому достатньо докладно характеризуються факти, що складають сутність порушення.
5.4. Порядок винятку Учасника.
Виняток Учасника зі складу Учасників ТОВ виконується за рішенням Зборів учасників ТОВ на основах, що викладено у п. 5.3. одноголосним рішенням Учасників. При цьому Учасник, що виключається, у голосуванні участьне бере.
5.5. Виділення частки при винятку Учасника.
При винятку учасника виділення його частки відбувається в порядку, передбаченому в п. 5.2.
6. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТОВ
6.1. Збори учасників ТОВ.
Вищим органом ТОВ є Збори учасників ТОВ. Збори учасників ТОВ складається з учасників або призначених учасниками представників .
6.2. Голосування в Зборах учасників ТОВ.
Голосування в Зборах учасників ТОВ виконується за принципом
зваженого голосування: рівній частці відповідає рівне
кількість голосів.
За один голос приймається частка рівна 1 % у статутному фонді ТОВ.
Голоси учасників у Зборах учасників ТОВ розподіляються
в такий спосіб:
Гармаш Євген Васильович - 34 голоси;
Нестерук Сергій Миколайович - 33 голоси;
Шевченко Володимир Олександрович - 33 голоси.
6.3. Представники учасника ТОВ.
Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Зборах учасників ТОВ, довівши це до відома інших учасників.
6.4. Повноваження і порядок діяльності Зборів учасників ТОВ.
Повноваження Зборів учасників ТОВ і порядок їх діяльності визначається статутом ТОВ.
6.5. Виконавчий орган ТОВ.
Виконавчим органом ТОВ є директор ТОВ. Порядок призначення і компетенція директора визначається статутом ТОВ. Директор обирається з числа учасників ТОВ.
Повноваження директора визначаються в Статуті ТОВ.
6.6. Контрольний орган ТОВ.
Контроль за діяльністю дирекції ТОВ здійснюється ревізійною комісією ТОВ, що створюється Зборами учасників ТОВ у складі 3 чоловік.
Повноваження ревізійної комісії визначаються в Статуті ТОВ.
6.7. Можливість притягнення аудиторської організації.
Збори учасників ТОВ можуть перевіряти діяльність дирекції
ТОВ за допомогою аудиторської організації.
7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ
7.1. Суперечки і розбіжності.
Суперечки і розбіжності, що випливають з цього Договору, якщо вони не знайшли вирішення у вищому органі ТОВ, вирішуються в судовому порядку.
7.2. Зберігання дієвості зобов'язань.
Існування суперечки, розбіжностей або претензій, так само як і факт майбутнього розгляду суперечки в суді не звільняє не одного з Учасників від його зобов'язань по цій угоді.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Відповідальність сторін.
У випадку невиконання, або неналежного виконання одним з
учасників зобов'язань по цьому Договору, він зобов'язаний
відшкодувати іншому учаснику заподіяні невиконанням або
неналежним виконанням збитки або сплатити іншому учаснику
штраф у розмірі 10 % статутного фонду ТОВ. При цьому право
вибору належить тому учаснику, у чию користь стягується сума
збитків або штраф.
9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір укладений на невизначений термін.
9.2. Цей Договір набирає сили з моменту реєстрації ТОВ,

 
 

Цікаве

Загрузка...