WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота


Таким чином внутрішня ставка доходу дорівнює 27%
Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД
8705.63 / (1+0,27) + 7805.72/(1+0,27)^2 + 7087.43 / (1+0,27)^3 + 10034.76/(1+0,27)^4 + 8876.4 /(1+0,27)^5 = 11056,15 + 12589,85 + 14517,77 + 26104,89 + 29326,18 = 93594,84 г. о.
19. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.
1) У підприємства, що розглядалося існує середній можливий розмір дивідендів, тобто 14.5%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу середні прибутки.
2) Зміна прибутку даного підприємства прямо пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 10% тягне за собою зміну прибутку на 24%, що говорить про невисоку чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.
3) До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 54581,69 г. о. Або на 1147 одиниць продукції, що складає 41,66%. Дані показники говорять про досить високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи достатньо високу стійкість.
4) Період окупності даного проекту складає 2 роки 228 днів. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.
5) Внутрішня ставка доходності складає 27% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.
Додаток 1
УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Створення товариства з обмеженою відповідальністю
"ЛОМАПАК, Ltd".
Базуючись на законодавстві України учасники домовилися
про створення товариства з обмеженою відповідальністю
"ЛОМАПАК, Ltd " (іменоване надалі "ТОВ" ).
1.2. Найменування і месцезнаходження ТОВ:
Офіційне найменування ТОВ: "ЛОМАПАК, Ltd"
Скорочене найменування ТОВ: "ЛОМАПАК"
Месцезнаходження ТОВ: м. Запоріжжя, вул. Енергетична 52
1.3.Зміст договору.
Цей договір визначає зобов'язальні сторони
взаємовідносин учасників між собою, а також учасників і
створюваного ними ТОВ.
1.4. Правовий статус ТОВ.
ТОВ є юридичною особою по законодавству України,
має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки
у установах банків, печатку і штампи зі своїм найменуванням.
Ознаки і правомочності ТОВ як юридичної особи, визначаються
Статутом ТОВ.
ТОВ одержує права юридичної особи з моменту його державної
реєстрації відповідно до законодавства України.
ТОВ керується у своїй діяльності законодавством України, а також цим Договором і Статутом ТОВ, що є невід'ємною частиною цього Договору.
1.5. Предмет і цілі діяльності ТОВ.
Цілі і предмет діяльності ТОВ визначаються Статутом ТОВ.
Предмет діяльності ТОВ може бути змінений і доповнений учасниками ТОВ у встановленому цим Договором порядку.
1.6. Дочірні підприємства, філії і представництва.
ТОВ може створювати дочірні підприємства, філії і представництва на території України, а також за кордоном. Філії і представництва діють на основі положень про неї.
Положення про філії і представництва приймаються в
порядку, встановленому в Статуті.
1.7. Правова сила цього Договору.
У випадку розбіжності між цим Договором і Статутом ТОВ,
перший має більшу силу.
2. УЧАСНИКИ ТОВ
2.1. Учасники ТОВ мають право:
а) брати участь у керуванні справами ТОВ і в контролі
за діяльністю ТОВ у порядку, обумовленому цим Договором і
Статутом ТОВ ;
б) одержувати частину прибутку від діяльності ТОВ;
в) одержувати інформацію про діяльність ТОВ у порядку,
передбаченому Зборами учасників ТОВ;
г) користуватися пільгами, встановленими Зборами учасників
ТОВ для учасників ТОВ. Перелік пільг і порядок користування ними
встановлюються рішенням Зборів учасників ТОВ.
д) на переважне право на одержання продукції ТОВ;
2.2.Учасники ТОВ зобов'язані:
а) вносити внески в статутний фонд у порядку, розмірі і
засобами, передбаченими ст.3.2.-3. 4. Договору;
б) не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію,
пов'язану з діяльністю ТОВ. Перелік конфіденційної
інформації визначається Зборами учасників ТОВ відповідно до
Статуту ТОВ і цього Договору.
в) вносити додаткові внески в розмірі, порядку і
засобами, передбаченими ст.3.7. Договору;
г) додержуватися положення установчих документів ТОВ ;
д) виконувати прийняті на себе у встановленому порядку
зобов'язання стосовно ТОВ ;
2.3. Порядок і умови прийому нових учасників ТОВ.
Прийом нових учасників ТОВ здійснюється за згодою всіх
учасників ТОВ шляхом підписання доповнення до цього Договору і Статуту ТОВ.
Прийнятий учасник ТОВ вносить свій внесок у розмірі, порядку і
засобами, визначеними учасниками у відповідності з
ст. 3.2.-3. 4. цього Договору. Частка нового учасника в
майні ТОВ і розмір /вартість/ внеску визначаються виходячи зі
сформованого відношення часток і розміру (вартості) майна ТОВ, що визначаються на підставі балансу ТОВ на момент прийняття нового
учасника. Виняток з цього правила допускається на основі
одностайного рішення Зборів учасників ТОВ.
3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТОВ
3.1. Розміри статутного фонду.
ТОВ створює свій статутний фонд за рахунок внесків учасників у
розмірі 14500 грн.
3.2. Частки учасників у статутному фонді.
Учасники визначили наступні розміри частки кожного учасника:
1. Гармаш Євген Васильович 4930 гривень (34%)
2. Нестерук Сергій Миколайович 4785 гривень (33%)
3. Шевченко Володимир Олександрович 4785 гривень (33%)
3.3. Форми внесення вкладів у статутний фонд.
У якості своєї частки в статутний фонд ТОВ учасники внесуть
винятково кошти в розмірі:
1. Гармаш Євген Васильович 4930 гривень (34%)
2. Нестерук Сергій Миколайович 4785 гривень (33%)
3. Шевченко Володимир Олександрович 4785 гривень (33%)
3.4. Порядок внесення вкладу.
До моменту реєстрації ТОВ учасники вносять 30 % від своєї частки
в статутному фонді ТОВ на особливий рахунок у
КБ "Приватбанк"
(найменування банку)
Частина частки учасника, що залишилася в статутному фонді
вноситься не пізніше шести місяців з моменту реєстрації ТОВ. У випадку несвоєчасного внесення частки в статутний фонд сторона, що прострочила, сплачує пеню в розмірі 10

 
 

Цікаве

Загрузка...