WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

Розробка підприємства LOMAPAK - Дипломна робота

зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.
- амортизаційні відрахування 4066,39 г.о.
- витрати на обладнання 1230,77 г.о.
- витрати на рекламу 500 г.о.
- витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців 47,03 г.о.
- витрати на зв'язок (п.14х12 місяців) 117,6 г.о.
- витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців 38,40 г.о.
- оклад персоналу:
керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) 1680 г.о.
допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) 2160 г.о.
Сума 3840 г.о.
- сплата % за кредит 1280 г.о.
- нарахування на заробітну плату (37,5%) 1440 г.о.
Фіксовані витрати = 16361,79 г.о.
Змінні витрати = собівартість - фіксовані витрати = 116800 - 16361,79 = 100438,2 г.о.
8. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)
- матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати)21,4г.о.
- витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 0,078 г.о.
- основна заробітна плата 8 г.о.
- додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) 1,6 г.о.
- відрахування (37,5%) 3,6 г.о.
- витрати інструменту 1,8г.о.
Сума змінних витрат на одиницю продукції = 36,48 г.о.
9. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми
Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.
Кількість реалізованих виробів = 2753 шт.
10. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.
Сума платежів = 1316,67 +1580 = 2896,67 г.о.
Змінні витрати взагальній собівартості = 100438,2 х 100% /116800 = 85,99%
Постійні витрати в загальній собівартості = 100% - 85,99% = 14,01%
На змінні витрати з платежів йде сума: 2896,67 х 0,8599 = 2490,85 г.о.
На постійні витрати з платежів йде сума: 2896,67 х 0,1401 = 405,82 г.о.
Змінні витрати становлять 100438,2 + 2490,85 = 102929,05 г.о.
Постійні витрати становлять 16361,79 + 405,82 = 16767,61 г.о.
11. Уточнюємо зміцнні витрати на одиницю виробу = 102929,05 / 2753 = 37,39 г.о.
12. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:
Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів = 47,83 г.о.
Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 = 57,4 г.о.
13. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)
Аналітичний метод
ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова-змінні витрати на одиницю продукції)
ТБЗ = 16767,61/(47,83-37,39) = 1606 шт.
Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.
?
Графічний метод
Тис.г.о.
90
s
80 76814,98
VC
70
60
50
40
30
20 FC
10
0 300 600 900 1200 1606 Шт.
14. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.
Межа безпечності = виручка в оптових цінах - виручка в точці беззбитковості
Межа безпечності в г.о. = 54581,69
Межа безпечності в шт. = 1147
Межа безпечності в % = 41,66
15. Розрахуємо операційний важіль
Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах - змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.
Ступінь операційного важілю = (131666,67 - 102929,05)/11969,7 = 2,4
16. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток (згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.
?Прибутку = ?виручки у % х ступінь операційного важілю = 10% х 2,4 = 24%
17. Визначаємо період окупності.
17.1 Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.
Рік Аморт. відрах. Витрати на облад. Енер-гія Рек-лама Зв'я-зок оренда персонал %за кредит сума
1 4066,39 1230,77 47,03 500 117,6 3840 3840 1280 14921,79
2 3417,93 1559,25 47,03 500 117,6 3840 3840 853,33 14175,14
3 2872,91 1776,23 47,03 500 117,6 3840 3840 426,67 13420,44
4 2414,71 2113,22 47,03 500 117,6 3840 3840 0 12872,56
5 2029,69 2514,14 47,03 500 117,6 3840 3840 0 12888,46
17.2 Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.
Прибуток = виручка в оптових цінах -(постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).
рік Прибуток Пибуток після сплати податку на прибуток Прибуток на підприємтсві
1 15490,01 10843,01 5509,71
2 16236,66 11365,66 6032,36
3 16991,36 11893,95 6560,65
4 17559,24 12277,47 12277,47
5 17523,34 12266,34 12266,34
17.3 Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.
рік амортизація Прибуток на підприємстві ГПмв Коеф. Дисконтування ГПтв.
1 4066,39 5509,71 9576,1 0.9091 8705,63
2 3417,93 6032,36 9450,29 0.8264 7809,72
3 2872,91 6560,65 9433,56 0.7513 7087,43
4 2414,71 12277,47 14692,18 0.6830 10034,76
5 2029,69 12266,34 14296,03 0.6209 8876,4
За перші 2 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 16515.35 г. о.
На протязі певного відрізку часу майбутнього, третього року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 21000-16515.35=4484.65 г. о.
Тобто на третій рік надходження вже перевищать інвестиції.
360*4484,65/7087,43 = 228 днів
Інвестиції покриються за 2 роки і 228 днів.
18. Визначимо внутрішню ставку доходності.
18.1 Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.
Показники Ставка дисконту, %
0 5 10 15 28
Коеф. Дисконтування
1 рік 1 0.9524 0.9091 0.8696 0.7813
2 рік 1 0.9070 0.8264 0.7561 0.6104
3 рік 1 0.8638 0.7513 0.6575 0.4768
4 рік 1 0.8277 0.683 0.5718 0.3725
5 рік 1 0.7835 0.6209 0.4972 0.2910
Теперішня вартість ГП.
1 рік 8705.63 8291.24 7914.29 7570.42 6801.71
2 рік 7805.72 7079.79 6450.65 5901.9 4764.61
3 рік 7087.43 6122.12 5324.79 4659.99 3379.29
4 рік 10034.76 8255.58 6853.74 5737.88 3737.95
5 рік 8876.4 6954.66 5511.37 4413.37 2583.03
Сума ГП за ТВ 42509.94 36703.39 32054.84 28283.57 20266.59
ЧТВ 21509.94 15703.39 11005.84 5283.57 (733.41)
ЧТВ = сума ГПтв - вкладений капітал.
Тис.г.о.
20 21509.94
15 15703.39
10
11005.84
5 5283.57
(733.41)
0 5 10 15 20 25 28 30 %

 
 

Цікаве

Загрузка...