WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Проблеми розвитку малих підприємств в Україні - Курсова робота

Проблеми розвитку малих підприємств в Україні - Курсова робота

інформації щодо здійснення державної підтримки суб'єктів малого
" підприємництва;
" надання інформації щодо наявності в регіоні необхідності використання товарів
" (послуг), що виготовляються суб'єктами малого підприємництва, які розташовані
" на території регіону;
" підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу суб'єктів малого
" підприємництва.
Основними напрямами державної підтримки малих підприємств є:
1. вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;
2. формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;
3. активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;
4. сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;
5. впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва.
1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності
Сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів, значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Проте нормативне регулювання підприємницької діяльності залишається надто складним. Відсутність системності породила багато дублюючих правових норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів значно ускладнює як початок, так і здійснення підприємницької діяльності.
Тому одним з напрямів Програми е максимальне спрощення юридичних процедур у правовідносинах "держава - підприємець". Адміністрування підприємництва повинно займати якомога менше часу і коштів. Економічна ситуація в Україні вимагає ще більшого спрощення та здешевлення процедур реєстрації, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності.
Шляхами вдосконалення правового забезпечення розвитку малого підприємництва є:
" створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців;
" гармонізація українського законодавства з законодавством Європейського Союзу та СНД;
" забезпечення законодавчої гарантії незмінності та довготривалості державної політики щодо підтримки малого підприємництва;
" розробка нормативно-правової бази, яка регулює відносини між державою та підприємцями, роботодавцями і найманими працівниками, у тому числі і для забез-печення їх соціального захисту, встановлює норми і правила здійснення підприєм-ницької діяльності, регламентує діяльність органів державної влади, їх посадових осіб щодо виконання ними відповідних повноважень у сфері розвитку малого під-приємництва;
" вдосконалення функціональної та організаційної структури центральних та місцевих органів виконавчої влади в частині забезпечення розвитку і державної підтримки малого підприємництва.
2. Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності
Впровадження державної регуляторної політики забезпечується шляхом:
" координації діяльності органів різних рівнів виконавчої влади з планування регуляторної діяльності, підготовки проектів регуляторних актів із застосуванням процедури публічного обговорення;
" визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних і соціальних результатів їх впровадження;
" удосконалення законодавства з метою зменшення надмірного державного втручання у сферу підприємництва;
" вдосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва, спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.
3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва
Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва спрямована на:
" формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та кредитно-гарантійних установ;
" розроблення та запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва;
" створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на розвиток малого підприємництва.
Фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні - регіональні фонди підтримки підприємництва, на місцевому рівні - місцеві фонди підтримки підприємництва.
Кошти українського фонду, регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва формуютьсяться за рахунок бюджетних коштів, коштів, одержаних від приватизації державного та відчуждення комунального майна, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, та інших коштів.
Зазначені фонди є неприбутковими організаціями.
Фінансова підтримка малого підприємництва здійснюється фондами через уповноважені банки, які визначаються за результатами тендеру.
4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва
Чинники щодо покращення розвитку інфраструктури малого підприємництва:
" системи інформаційного та-консультаційного обслуговування малого підприємництва, спеціалізованихфірм, що надають послуги малим підприємствам (бухгалтерські та аудиторськіфірми, рекламні агентства тощо);
" бізнес-центрів та центрів розвитку малих підприємств, бізнес-інкубаторів, виробничих та технологічних парків;
" навчальних центрів з підготовки та перепідготовки спеціалістів для роботи на малих підприємствах, формування економічних знань і набуття практичних навичок роботи в умовах ринкової економіки;
Очікувані результати
Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, стійка тенденція збільшення кількості малих підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва, збільшення внеску малого підприємництва в економіку України, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.
ІІІ. Розвиток малого підприємництва в Україні: проблеми та перспективи
3.1 Проблема фінансування малого бізнесу
Проблема фінансування суб`єктів малого підприємництва полягає в обмеженні доступу до таких традиційних для ринкової економіки джерел фінансових ресурсів, як кошти банківської системи та ринку цінних паперів.
Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки та відсутність гарантій для банків (у вигляді застав або високоліквідних активів). Такий стан посилюється в кризових умовах економіки України. На Заході роль банківських кредитів як одноого з головних джерел фінансових ресурсів малого бізнесу вагома [10, с.57]
Як правило, фінансування малих підприємств банками здійснюється у формі овердрафту. Плата за кредит при цьому варіюється залежно від ризикової премії підприємців і перевищує зазвичай основну ставку процента на 1-5%. Переваги цієї форми фінансування пов`язані насамперед із гнучкістю банківської політики.
Доступ на фондовий ринок підприємств невеликого та середнього розміру досить ускладненний. Це пов`язано із витратами від недооцінки цінних паперів підприємств. Недооцінка при первинному розміщенні акцій може сягати 10% від їх реалізованої вартості [10, с.57], і з точки зору емітента це прямі

 
 

Цікаве

Загрузка...