WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → 1.Історія виникнення і розвитку підприємництва на Україні. 2.Створення товариства з обмеженою відповідальністю та порядок його реєстрації. 3.Основна у - Реферат

1.Історія виникнення і розвитку підприємництва на Україні. 2.Створення товариства з обмеженою відповідальністю та порядок його реєстрації. 3.Основна у - Реферат

реєстрації, які називатимуться державними реєстраторами. Значно полегшить процес реєстрації і створення на місцях Реєстраційних палат, в яких, подавши визначений пакет документів, можна буде зареєструватися одразу в усіх установах і фондах, передбачених законодавством. За словами Людмили Воронюк, створення Реєстраційної палати в Рівному перебуває на завершальній стадії - вже розроблене необхідне програмне комп'ютерне забезпечення, проведені консультації з усіма установами, котрі будуть задіяні в процесі реєстрації, погоджено графік проходження документів, котрий дозволить здійснити весь процес реєстрації впродовж десяти днів (зараз він займає близько місяця). Відкриття палати затримується лише незавершеним ремонтом, проте орієнтовно через місяць він закінчиться й палата відкриється." (Стаття "Реєстрація прискориться й полегшиться" №61, 22-8-2003 газета "Рівне Вечірнє").
52. Основні умови розвитку та рушійні сили бізнесу.
Бізнес - це будь-який вид безпосередньої діяльності з метою отримання прибутку. Він передбачає залучення власних засобів або опосередковану участь в такій діяльності через вкладення в діло власного капіталу. В бізнесі не обов'язково безпосереднє керівництво, можлива тільки форма участі (наприклад, через деякі засоби, гроші тощо). Ось чому служба в державних установах, робота по найму в компанії не є бізнесом, але володіння акціями компанії або робота на власному підприємстві - бізнес.
Визначальними рисами бізнесу є:
" ініціативність;
" самостійність у прийнятті господарських рішень;
" рисковий характер діяльності;
" економічна свобода суб'єктів господарювання;
" творчий підхід до справи.
Спонукальним мотивом бізнесу є комерційний успіх і задоволення інтересів ділових людей. Бажання отримати прибуток спонукає учасників господарського процесу до розширення виробництва, зниження витрат і цін на товари та послуги.
Ринок є стимулом розвитку бізнесу, а дефіцит ресурсів його межею. На ринку суб'єкти господарської діяльності взаємодіють то в якості виробника, то - споживача. Ринок встановлює ціни і визначає обсяг виробництва і вирішується проблема: що, як і скільки треба виробляти.
Підприємницьке середовище - це комплекс умов і сил зовнішнього характеру, які впливають на можливості і кінцеві результати діяльності суб'єктів ринкових відносин. Воно охоплює зовнішнє і внутрішнє середовище.
Зовнішнє середовище - це передусім законодавча і нормативна бази, конкуренція, ринкова інфраструктура, стимули, особливості економічного розвитку держави, соціально-політичні умови тощо.
Внутрішнє середовище - передбачає наявність стартового капіталу, системи ведення бізнесу (маркетинг, менеджмент).
Підприємницьке середовище може бути сприятливим, або несприятливим. Рівень сприятливості підприємницького середовища залежить від ряду чинників:
" наявності в підприємця прав власності на засоби виробництва, його продукт і прибутки;
" наявність визначеної сукупності прав і свобод, вибору виду господарської діяльності;
" наявність сприятливого психологічного клімату;
" рівень розвитку ринково - конкурентного режиму;
" надійність захисту прав підприємця;
" рівень державної підтримки.
Несприятливе середовище складається при відсутності вищезгаданих умов. Частково сприятливе середовище виникає в разі нестійкості економіки і стану суспільства. Підприємницьке середовище постійно змінюється під впливом різноманітних циклічних і нециклічних впливів. Циклічні чинники розділяються на еволюційні і хвильові, а нециклічні - постійно діючі і непостійно діючі.
Еволюційні фактори це необернені чинники, які при відсутності інших впливів діють в визначеному одному і тому же напрямку (наприклад, тенденція росту населення, зростання загального обсягу виробництва). Хвильові чинники змінюють підприємницьке середовище в різні проміжки часу з однаковим або схожим збігом обставин (наприклад, продуктивність праці, ціни, відсотки на капітал, відсоток безробітних тощо).
Постійно діючі нециклічні чинники займають зміну рівня економічного розвитку, науково-технічний прогрес, монополізацію, державне регулювання, мілітаризацію економіки, конкуренцію. Непостійно діючі - сезонні коливання, соціальні конфлікти, політичні кризи, стихійні катаклізми.
Рушійною силою розвитку бізнесу є потреби і особистий економічний інтерес, який лежить в основі потреб.
Розвиток бізнесу неможливий без забезпечення відповідних умов його функціонування. Вони забезпечують законодавчу і нормативну базу, конкурентне середовище, ринкову інфраструктуру та стимули підприємницької діяльності.
Методологічною основою підприємництва є теорія ринкового господарювання.
Ринок - це форма функціонування економіки, а ринковий механізм є важливим регулятором господарського розвитку.
Функціонування ринкового механізму передбачає деякі умови, які дозволяють зробити важливі висновки відносно характеру, типу та рівня організації ринку:
" самостійність і свобода дії суб'єктів господарювання;
" можливість самостійно розміщувати замовлення;
" вільно розпоряджатися власними прибутками;
" відповідальність за використання ресурсів, можливі збитки і неефективні рішення;
" можливість взаємного вибору партнерів на ринку;
" конкуренція, як наслідок достатньої кількості виробників і споживачів товарів.
Формування підприємницького середовища і ефективного ринкового механізму потребує прийняття комплексу заходів, зв'язаних з:
1) роздержавленням і приватизацією;
2) реформуванням фінансової, кредитно - грошової системи та ціноутворення;
3) демонополізацією економіки;
4) створенням ефективної системи захисту населення.
Формування ринкового середовища передбачає також заохочення такої діяльності податковими пільгами, прямими державними дотаціями, фінансуванням важливих інноваційних проектів.
Перелічимо найважливіші умови і фактори, що у том чи іншому ступені впливають на розвиток та функціонування бізнесу:
ў політична обстановка в суспільстві;
ў стан економіки країни;
ў політика держави в області економіки;
ў заходи підтримки бізнесу;
ў правове забезпечення бізнесу;
ў податкова політика;
ў фінансово-кредитна політика;
ў рівень життя населення;
ў цивілізованість підприємництва.
Література
1. Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. - М.: Наука, 1991 г.;
2. Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., 1998
3. Иващенко А. А. Історія Українського підприємництва.
4. Карлоф Б. Деловая стратегия. М., 1991.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1990.
6. Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики ХІХ ст.). - К., 1999. - С. 75.
7. Осмоловський С. "З історії станово-корпоративної організації українського купецтва у XVIII - XIX ст."
8. Шумпетер И. Теория экономического развития. М., 1982
9. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. М., 1991.
10. Хоскинг А. Курс предпринимательства. М., 1993

 
 

Цікаве

Загрузка...