WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів - Реферат

Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів - Реферат

операції, що здійснюються під заставу відповідно векселів, товариних цінноестей (майна і цінних паперів).
Будь-які кредити можуть мати різні строки повернення. Існують так звані онкальнікредити, тобто кредити до запитання, які повертаються на першу вимогу кредитора. Коротко-, середньо-, та довгострокові кредити надаються відповідно на термін: до одного, від 1 до 5 років, понад 5 років.
До найчисленнішої категорії позичальників належать фірми, яким надаються відповідні кредити для поповлення власних оборотних коштів або для інвестування різних за призначенням об'єктів.
Основним способом погашення кредитів є разове повернення зі сплатою певного відсотка за користування ним, можливе повернення ресурсів на виплат, тобто здійснення кількох послідовних платежів у межах загальної суми кредиту з урахуванням відсотка за кредит.
Ясна річ, на момент початку реалізації підприємницького проекту виявити (розрахувати з достатньою точністю всі потреби у фінансових ресурсах складно). Тому варто передбачити якісь резервні кошти. При формуванні стартового підприємницького капіталу підприємець має враховувати не тільки його загальну величину, а й прогнозовану економічну вигоду від вкладень у власне діло.
Джерелами отримання фінансових коштів можуть бути комерційні кредити, банківські позики, кошти від продажу облігацій, кошти різноманітних інвестиційних установ, кошти приватних інвесторів. Можливі різні варіанти поєднання акціонерного і позичкового інвестування.
Капітал будь-якої підприємницької структури поділяють на основний та оборотний.
Основний - всі технічні засоби виробництва.
Оборотний - охоплює все те, що проходить через підприємство і призначений для виробничого й особистого споживання або продажу на ринку.
Розподіл капіталу на основний та оборотний має практичне значення у зв'язку з різним за часом кругообігом і періодом повернення. Оборотний швидше щодо основного. Основний відшкодовується частинами у вигляді амортиз. Відрахувань в міру його зношування, то оборотний - відразу після виробництва та реалізації товару, його сплати споживачами.
Капітальні вкладення характеризують реальні інвестиції у відтворення основних фондів (фінансових активів) і на приріст матеріально-виробничих запасів. Капітальні вкладення уособлюють певну сукупність фінансових коштів, що органічно зв'язана з функціонуванням основного капіталу.
Отже, за абсолютною величиною капітал значно переважає капітальні вкладення, які в подальшому матеріалізуються в найбільшому елементі капіталу - технічних засобах виробництва.
4. В умовах ринкової економіки будь-яка більш-менш масштабна підприємницька діяльність зв'язана з господарським ризиком. Значна частина підприємців банкрутують через те, що не мають достатніх знань і навичок господарювання. Люба комерційна акція вимагає ретельної та грамотної підготовки до її здійснення.
Бізнес-план - ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачити не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу. Практично його можна вважати формою експертної оцінки діяльності та ефективне здійснення нової підприємницької ідеї.
До основних завдань розробки бізнес-плану належать:
" оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних та слабких сторін;
" визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування;
" обгрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції її рохвитку в період реалізації підприємницької ідеї.;
" оцінка кон'юктури ринку та рівня конкуренції, визначення ступеня можливого господарського ризику;
" пошук надійних партнерів для розробки й реалізації іноваційно-інвестиційного проекту;
" прогнозування (приблизні розрахунки очікуваних результатів реалізації нової підприємницької ідеї в перші та наступні 5 років).
Добре розроблений та обгрунтований бізнес-план є важливим підгрунтом так-званої бізнес-пропозиції, що використовується в процесі переговорів з партнерами, його використовують задля залучення надійних інвесторів і кредиторів.
Бізнес - план може бути розроблений за структурою:
Орієнтовна типова структура бізнес-плану.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Розробка бізнес-плану є процесом створення моделі підприємницької діяльності. Чим менше помилок буде зроблено за його обгрунтуванням, тим менша постане перед фірмою проблема у процесі реалізації.
Кожен конкретний план має свої особливості й не існує універсального бізнес-плану, але процес його складання має свою обов'язкову внутрішню логіку.
1 - вибір продукції (послуги), котра буде запропонована на ринку;
2 - дослідження зовнішнього середовища (у тому числі ринку) майбутнього бізнесу;
3 - обгрунтування і вибір місця розміщення майбутнього бізнесу;
4 - прогнозування обсягів і доходів від продажу продукції (послуг);
5 - визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу;
6 - розробка цінової і торговельної політики, вибір способів реклами і просування товарів до споживачів;
7 - обгрунтування вибору форми організації бізнесу, характеристика власників фірми, керівників, якості персоналу, оргструктури, системи оплати праці;
8 - опис потенційно можливих ризиків бізнесу;
9 - оцінка очікуваного прибутку та збитків;
10 - формування висновків, що відображають основні положення бізнесу.
Що стосується плану доходів і витрат інвестори звичайно вимагають провести аналіз і розрахувати точку беззбитковості, тобто визначити таку ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції бізнесу повністю покривають усі витрати, що зв'язані з її виготовленням і реалізацією.
Вона розраховується за формулою:
Взуп
Тбз =
Упр - Впз
Тбз - точка беззбитковості (кількість одиниць продукції);
Взуп - загальні умовно-постійні витрати грошові одиниці;
Цпр - продажна ціна за одиницю продукції, грош.од.;
Впз - питомі змінні витрати, грош. од.

 
 

Цікаве

Загрузка...