WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів - Реферат

Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів - Реферат

буде використана для розвитку підприємства.
Вибрані цілі мають бути конкретними і реальними, формуватись і визначатись у певних показниках, максимально точно вимірюватись.
До них можна віднести такі:
" прибутковість (обсяг прибутку, дохід від інвестованого капіталу, відношення прибутку до обсягу продажі);
" продуктивність або ефективність (виробіток на одного працівника, витрати на виробництво одиниці продукції);
" продукція (зміна номенклатури і асортименту, впровадження нових її видів);
" виробничі потужності (поточна величина, можлива динаміка у майбутньому);
" персонал (підвищення рівня кваліфікації, поліпшення умов праці);
" ринок (обсяг продажу, частка участі на ринку);
Отже основні етапи створення підприємства:
- пошук і знаходження своєїгосподарсько-ринкової лінії на ринку;
- свідомий вибір форми підприємницької діяльності (індивідуальне або колективне підприємство);
- усвідомлення та розробка власних стратегій та тактик вибраного бізнесу;
- придбання засобів реалізації підприємницької ідеї - технічних засобів і предметів праці, майном необхідних працівників;
- встановлення ринкової ціни на вироб чи послугу;
- започаткування конкретного виробництва, визначення каналів збуту власної продукції.
Успішне подолання цих кроків дає можливість наблизитись до практичної реалізації формальної акції - підготовки документів для заснування, державної реєстрації, ліцензування діяльності започаткованої фірми.
Стратегія підприємства.
Під стратегією прийнято розуміти комплексну програму дій, яка забезпечує здійснення місії (генеральної мети) фірми і досягнення її множинних цілей.
Для того, щоб вибрати стратегію фірми, потрібно спочатку провести оцінку і аналіз існуючої стратегії. Залежно від того, на якій стадії життєвого циклу перебуває фірма, її керівництво може вибрати одну з базових стратегій.
1. Стратегію виживання - вона є захисною і використовується за кризового стану економічної діяльності підприємства.
2. Стратегію стабілізації - стратегію діяльності підприємства з урахуванням нестабільності (коливання) обсягу продажу своєї продукції і отримують величини доходів.
3. Стратегію зростання - найефективнішу стратегію стабільного зростання обсягу продажу, прибутку, капіталу.
3. Для здійснення бізнесової діяльності необхідно мати певний стартовий капітал. Капітал може існувати у матеріалізованій і ментальній формах (знання, вміння, здібності, "нау-хау" розцінюють як специфічний товар, капітал).
Під капіталом розуміють матеріальні і грошові кошти, а також інтелектуальні напрацювання і організаторські навики, котрі використовують у професії виробництва і його обслуговування та є джерелом і засобом отримання прибутку.
Підприємницький капітал о х о п л ю є:
- усі технічні засоби виробництва (будівлі, споруди, устаткування, рухомий склад транспорту) використовувані підприємцем на законній підставі (не лише як об'єкти власності, а й на правах оренди, лізингу і ін.);
- матеріальні оборотні елементи виробництва (сировина і матеріали, пристосування і інструменти одноразового або короткочасного використання);
- оборотні кошти у грошовій формі (фонд оплати праці, кошти для придбання елементів оборотних фондів, фонди обігу, у тому числі грошові кошти на розрахунковому рахунку у банку);
- інтелектуальна власність (власна підприємницька ідея, спосіб виготовлення сировини або готової продукції - все те,що прийнято називати "нау - хау");
Величину підпрриємницького капіталу Кн можна обчислити:
Кн = Те + Ко + Мое + Він
Те - технічні елементи;
Ко - оборотні кошти;
Мое - матеріальні оборотні елементи;
Він - інтелектуальна власність (нематеріальні активи).
Формування початкового капіталу.
Організація нового підприємства будь якого типу неминуче зв'язана з наявністю достатнього капіталу. Початковим називають капітал, котрий вкладається у будь-яке власне діло з самого початку практичної реалізації підприємницького проекту.
Розмір початкового (стартового) підприємницького капіталу визначається на основі економічних розрахунків щодо конкретного проекту, розробленого стосовно прийнятої нової підприємницької ідеї. До можливих способів формування підприємницького капіталу належать:
" перший - фінансові підсумки попередньої підприємницької діяльності, (власної або успадкованої);
" другий - особисті заощадження (не лише у грошовій, а у речовій, товарній формі);
" третій - позичкові кошти, тобто отримані в борг з певними зобов'язаннями (сплата встановленого відсотка за рік).
Третій спосіб формування початкового статутного капіталу має значне поширення на Україні, це так звані "зростання з нуля". При цьому варто зазначити, що отримати кредит не так просто - потрібна тверда гарантія щодо його вчасного повернення. Такою гарантією може бути якість підприємницького проекту, точність економічних розрахунків, висока ймовірність значного ефекту, швидка оборотність і окупність капіталу.
З огляду на економічне розуміння не треба плутати терміни "позика" і "кредит" (хоч кредит виступає у формі позики - безвідсоткового кредиту).
П о з и к а - це вид господарсько-економічної операції, у процесі здійснення котрої одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) у тимчасову власність гроші або товари, а позичальник зобов'язується повернути таку саму суму чи кількість товару в обумовлений срок.
Отже позика надається завжди на умовах повернення, але без комерційного зиску, тобто безкоштовно.
К р е д и т - це господарсько-економічна операція з наданням однією стороною (юридичною особою) іншій (юридичній чи фізичній особі) грошей чи певного товару в борг (строкове користування на засадах повернення і, як правило, за певну плату встановленого відсотка від загальної суми кредиту).
Кредитні операції є багатонапрямленими і порівняно численними. За ознакою залежності від форми забезпечення (заставну ХХХХХ так звані бланкові позички, тобто позички без будь якого забезпечення (матеріальною чи фінансовою). Вексельні, підтоварні та фондові кредити означають кредитні

 
 

Цікаве

Загрузка...