WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців - Реферат

Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців - Реферат


Семінар на тему:
"Розвиток підприємництва в Україні.
Ринкове оточення підприємців".
Тематичний план семінару
" Поняття підприємництва. Умови, функції та принципи підприємництва.
" Моделі переходу до ринкової економіки.
" Мале підприємництво в країнах з розвинутою ринковою економікою.
" Розвиток малого підприємництва в України. Форми підприємницької діяльності.
" Інфраструктура ринку. Малі підприємства в системі ринкових відносин.
" Фінансово-кредитне забезпечення малого бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів.
" Податкова система і малий бізнес.
" Розвиток малого бізнесу - найголовніший фактор економічного зростання регіону.
Мале підприємництво в країнах з розвиненою ринковою економікою
Світовий досвід розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою засвідчує, що частка малих та середніх підприємств у загальній кількості змінюється по країнах від 94% у Великобританії, до 99,9% у Франції. В усіх розвинутих країнах малі підприємства вже давно оформилися в самостійні структурні підрозділи малого бізнесу. Вони зайняті виготовленням продукції невеликих серій, сезонного попиту, - виробляють деталі, вузли, компоненти для великих підприємств.
Розглядаючи роль і місце малого підприємництва в економіці держави, можна його образно порівняти з військовою системою. Великі підприємства - це "танки", роль яких здійснювати прориви у вирішенні стратегічних проблем, а малі підприємства - це "піхотинці", які мають заповнити певну територію і вирішувати тактичні проблеми.
В середині 80-х років в США на малий бізнес припадало 63% всіх зайнятих, 45% сукупних активів, 34,9% чистого доходу. Лише в промисловості тут функціонує близько 2 млн. малих підприємств. В промисловості Японії діє 6,5 млн. малих підприємств, на яких зайнято близько 40 млн. чоловік, або понад 30% загальної чисельності зайнятих. У країнах ЄС на малих підприємствах працює приблизно половина всього самодіяльного населення. Відчутна роль малого бізнесу і в галузі науково-технічного прогресу. невеличкі науково-пошукові фірми вже давно перетворилися у важливий фактор НТП.
В ринковій економіці підприємства малого бізнесу вважаються гнучкими, маневреними та ефективними з огляду на витрати, вони в своїй діяльності в основному наближені до споживачів (виробництво, торгівля, послуги), спроможні швидко реагувати на зміни попиту і враховувати побажання клієнтів. Створюючи значну кількість робочих місць і займаючи вагому частку у виробництві валового внутрішнього продукту (ВВП), мале підприємство утворює ядро гарантованої зайнятості більшої частини населення, забезпечує їм добробут і відіграє політично-стабілізуючу роль у суспільстві.
Загальний стан розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в найбільш економічно розвинутих країнах світу характеризується такими даними:
Кількість МСП
(тис. од.) Кількість МСП на 1000 осіб насел. Зайнято в МСП
(млн. осіб) Частка МСП у загальній кількості зайнятих Частка МСП у ВВП (%)
США 19 300 74 70,2 54 50-52
Італія 3 920 68 16,8 73 57-60
Японія 6 450 50 39,5 78 52-55
Великобританія 2 630 46 13,6 49 50-53
Країни ЄС 15 770 45 68,0 72 63-67
Німеччина 2 290 37 18,5 46 50-54
Франція 1 980 35 15,2 54 55-62
для порівняння:
Російська Федерація 836,2 5,6 8,1 9,6 10-11
Як бачимо з наведених даних, в передових державах ринкової економіки орієнтації у малому підприємництві зайнято майже половина працездатного населення. На одне мале підприємство припадає в США - 13 осіб, в Італії - 15 осіб, в Японії - 20 осіб, у Великобританії та країнах ЄС по 22 особи, у Німеччині - 27 осіб і у Франції - 28 осіб. Їх частка у виробництві валового внутрішнього продукту сягає 50-67 відсотків.
Розвиток малого підприємництва в Україні.
Форми підприємницької діяльності
В Україні, на жаль, немає чіткої і повної статистики про динаміку, ефективність і розвиток наявних підприємств малого підприємництва. Зокрема, Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні в праці "Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити Україну" приводить дані, що кількість зареєстрованих малих підприємств в Україні станом на 01.01.1996 р. складала 281,2 тис. одиниць, тобто 5,4 одиниць на 1000 осіб населення, в яких зайнято 1,0 млн. осіб (4,6% від загальної кількості зайнятих), а частка малого і середнього підприємництва у ВВП складає 5,0-5,5%.
Статистичний щорічних Україна за 1996 рік (4, с.358-363, 218) свідчить, що в Україні в 1996 році нараховувалося 93091 діючих малих підприємств (з них у промисловості 12753, сільському господарстві - 690, транспорті та зв'язку - 1892, будівництві - 10316, торгівлі та громадському харчуванні - 47273, інших галузях - 20167). Кількість діючих кооперативів становила 3170, а фермерських господарств України - 35353.
Становлення і розвиток малого підприємництва України (приватні підприємства, господарські товариства) проходило досить швидко для малих підприємств в 1991-1995 роках, фермерських господарств в 1991-1995 роках, громадян-підприємців (осіб вільних професій) в 1992-1995 рр., а кількість кооперативів за цей період скоротилася. Це видно з наступних даних:
1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000
а) малі підприємства:
- кількість діючих (тис. од) 19,6 50,5 75,0 79,8 91,6 93,1
- в них зайнято (тис. осіб) 637,0 910,9 1038,2 986,4 1042,4 938,9
б) кооперативи:
- кількість діючих (тис. од) 27,5 17,2 9,8 6,0 4,4 3,2
- в них зайнято (тис. осіб) 811,8 337.1 193,5 117,9 82,5 50,3
в) фермерські господарства:
- кількість госп-ств (тис. од) 2,1 14,7 27,7 32,0 34,8 35,4
- в них зайнято (тис. осіб)
г) громадяни-підприємці, що зареєстровані як фізичні особи - 200,3 426,6 672,3 859,6 867,2
/розраховано к.е.н. за даними книги "Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну". - К., 1997 та Статистичного щорічника України за 1996 р. - К., 1997/.
Аналіз динаміки змін кількості діючих суб'єктів малого підприємництва засвідчує, що за перші роки незалежності України (1991-1993 рр.) і в зв'язку з проведенням малої приватизації та формування законодавчої бази (яка спонукала підприємливих осіб на законних підставах організовувати свій приватний бізнес) кількість малих підприємств збільшилася в 3,8 рази, фермерських господарств 13,2 рази, а число кооперативів (а їх більшість була заснована на державній формі власності) різко скоротилась.
В другій половині 90-х років темпи створення нових малих підприємств загальмувалися. Почала скорочуватись середньоспискова чисельність працюючих в малому бізнесі. Особливо негативним явищем стало те,

 
 

Цікаве