WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

продавців до покупців (12% відповідей). Покупці відмітили також швидке і чітке виконання операцій при відпуску товарів (18%), наявність у продажу завжди свіжих товарів в достатньо широкому асортименті (30%).
У відповідності із задачами опитування було визначено вплив різних факторів, які обумовлюють організацію роботи магазину на вибір товарів безпосередньо в магазині. З усіх факторів було виділено такі основні (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1.
Розподіл відповідей покупців в залежності від впливу факторів організації торгівлі на покупцеві переваги
(у %)
Фактори, які сприяють підвищенню ефективності організації торгівлі Всього По ступеню важливості
неважливо важливо дуже важливо
Наявність асортименту товару 100,0 3,0 58,0 39,0
Реклама, або інформація в магазині 100,0 56,5 34,8 8,7
Порада продавця 100,0 32,0 32,0 36,0
Можливість ознайомлення з товаром 100,0 35,8 32,1 32,1
Культура обслуговування 100,0 3,0 7,0 83,0
Аналіз відповідей покупців показав, що покупці важливого значення надають культурі обслуговування (83,0%) і наявності асортименту товарів (58,0% та 39,0%), порада продавців (68%).
Вплив внутрішньомагазинної реклами та інформації на покупцеві переваги незначне - тільки 34% рахують її важливою, і 8,7% - дуже важливою.
Необхідно відмітити, що використання окремих міроприємств по рекламі у магазині (оформлення вітрин, цінники, інша інформація) носить безсистемний характер, що і зменшує ефективність її сприймання покупцями.
Доцільно, щоб всі види реклами (вивіска, цінники, упаковка, анотації та інше) мали єдине кольорове та змістовне рішення.
Оформлення торговельного залу фірмового магазину в єдиному стилі, використання рекламних засобів повинні підпорядковуватись певній меті - формуванню раціональних потреб покупців, вихованню смаків.
Особливо важлива реклама нових товарів, оскільки формування попиту на них є однією з основних задач фірмового магазину. Цю роботу необхідно активізувати в першу чергу за рахунок підвищення рівня і цілеспрямованості рекламних міроприємств.
3. Шляхи удосконалення роботи фірмового магазину та обслуговування покупців
3.1. Оцінка фінансово-економічних показників господарської діяльності
Підвищення ефективності комерційної діяльності не роздільне з результативністю фінансово-економічної діяльності. Підприємства в сучасних умовах орієнтують свою діяльність на отримання прибутку.
Розглянемо, які чинники вплинули на формування прибутку по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу на протязі1997 - 1998 років.
Основним джерелом отримання прибутку для магазину "0рхідея" виступає валовий дохід.
В роздрібній торгівлі валовий дохід від реалізації являє собою реалізовану торговельну надбавку. Крім реалізованих торговельних надбавок можуть бути доходи по операціях з тарою /перевищення доходів над витратами. Реалізовані торговельні надбавки вивчають як в сумі, так і по рівню /у відсотках до товарообороту/.
В процесі аналізу перевіряють степінь виконання плану по валовому доходу і вивчають його динаміку, вимірюють вплив факторів на суму і рівень валового доходу, виявляють резерви росту реалізації і відповідно торговельних надбавок.
Для виявлення можливостей зростання реалізованих торговельних надбавок проаналізуємо по даним магазину "Орхідея" на матеріалах бухгалтерської звітності динамічні зміни валових доходів від роздрібної реалізації товарів по кварталах 1997-1998 років /табл.3.1.1./.
На основі вивчення даних табл.3.1.1. можна зробити висновок, що за 1997-1998 роки цілому по магазину характерне зниження обсягів роздрібного товарообороту на 6.38%. У розрізі кварталів спостерігається значний спад товарообороту у ІІ кварталі - на 34.91%, у І кварталі - на 3.35%.У 111 і 1У кварталах магазин збільшив обсяги реалізації порівняно з минулим роком. Сума приросту товарообороту склала 117.31тис.грн.. Середній темп росту товарообороту по магазину склав 93.35%.
В залежності від виконання товарообороту характерні аналогічні зміни по валовому доходу в розрізі кварталів. За 1998 рік було отримано валового доходу на суму 1467.49 тис.грн., що на 4.24 тис.грн. більше порівняно з 1997 pоком, тобто валовий дохід зріс за рік на 2.98%. Характерною тенденцією є те, що фактична сума валового доходу зростала у відповідності з ростом товарообороту. Якщо в цілому за період, що аналізується, темп росту склав 102.98%, то в розрізі кварталів спостерігаємо нерівномірне виконання /від 86.97% в 1 кварталі до 112.57% в ІУ кварталі/.
Динаміку виконання валового доходу характеризує середній темп росту, який склав 101.62%
Аналіз абсолютної суми валового доходу не дозволяє дати оцінку дохідності товарообороту у зв'язку з тим, що суми валового доходу знаходяться під впливом інфляційних процесів. В зв'язку з цим, більш повну картину може дати аналіз відносного показника валового доходу - його рівня у відсотках до товарообороту.
Середній рівень валового доходу у 1998 pоці склав по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу 12.3%, що менше рівня 1997 року на 1.12%. Однак у розрізі окремих кварталів спостерігаються певні зміни рівня валового доходу: у І кварталі - зниження рівня на 1.38%, а в 11 кварталах рівень валового доходу порівняно з минулим роком зріс на 4.06%, в 111 - на 1.67% , в 1У - на 0.35%. Ці зміни рівня валового доходу можна пояснити коливанням в реалізації товарів по договірним цінам і цінам з фіксованою надбавкою.
Зростання рівня валового доходу в окремих періодах року пояснюється нерівномірним розподілом як товарообороту, так і валового доходу по кварталам. Так, питома вага товарообооту 1 кварталу 1997року складає 16.09 %, а питома вага товарооборота 1Y кварталу - 32.15%. Аналогічна картина характерна і по розподілу річного обсягу роздрібного товарообігу у 1998році. Цей недолік економічної діяльності вплинув на дотримання аналогічних тенденцій і по розподілу по кварталам валового доходу у 1997- 1998 роках. Так, по 1 кварталі 1997року питома вага валового доходу складає - 19.25%, а у1Укварталі-29.03%. Таким чином, динаміка виконання валового доходу за 1997-1998 роки по магазину "Орхідея" пояснюється значним коливанням сформованого рівня валового доходу по кварталам року. Аналіз валового доходу по загальному обсягу і рівню свідчить про успішну роботу магазину по формуванню валового доходу.
Для проведення поглибленого аналізу валового доходу слід вивчити вплив окремих факторів на суму реалізованих торговельних надбавок.
Сума реалізованих надбавок може змінюватися під впливом зміни обсягу, складу і структури товарообороту, розміру торговельних надбавок на окремі товари і товарні групи і інших витрат товарів.
Перевиконання чи недовиконання плану товарообороту викликає відповідну зміну суми валового доходу. Збільшення або зменшення

 
 

Цікаве

Загрузка...