WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

порівняння економічної ефективності витрат на проведення різноманітних рекламних міроприємств, більш точно ефективність витрат на рекламу характеризує її рентабельність.
Рентабельність реклами - це відношення отриманого прибутку до витрат. Вона визначається по формулі:
П х 100
Р = ,
И
де Р - рентабельність рекламування товарів, %;
П - прибуток отриманий від рекламування товару, грн.;
И - витрати на рекламу даного товару, грн.
В магазині "Орхідея" був проведений експеримент по визначенню економічної ефективності об'яви по радіо. Магазин організував об'яву по радіо, за десять днів до передачі об'яви витрачено210 грн., а за 20 днів з моменту передачі товарооборот склав - 637 грн. Розрахунок середньодобового товарообороту обох періодів наведених в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Розрахунок росту середньодобового товарообороту
від проведення рекламного міроприємства в магазині "Орхідея".
Періоди Число днів Товарооборот ( грн. ) Середньоденний оборот
грн. %
До передачі об'яви по радіо 10 210 21 100
Після передачі об'яви по радіо 20 637 31,8 15,2
При торговій скидці 5,9 % до товарообороту і витратами, пов'язаними з передачею об'яви по радіо (30 грн.), економічна ефективність у відповідності з наведеною раніше формулою склала:
(21 х 51,6 х 20) 5,9
Е = х - 30 = 9,79 грн.
100 100
Ефективність психологічного впливу рекламних засобів характеризується числом охоплювання споживачів яскравістю і глибиною враження, які ці засоби залишають в пам'яті людини, степеню привертання уваги.
Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень, експериментів, опитування.
Метод спостереження застосовується при дослідженні впливу на споживачів окремих рекламних засобів. Цей метод носить пасивний характер, так як спостерігач при цьому ніяк не впливає на покупця, а веде спостереження незамітно для нього. По заздалегідь розробленій програмі спостерігач реєструє отримані дані, які потім аналізуються. Спостерігаючи, наприклад, відмічає який стенд під час проведення виставки - продажу привертає найбільше уваги покупців, як довго затримуються перехожі у тої чи іншої вітрини, скільки людей після ознайомлення з вітриною заходять у магазин, який товар на вітрині викликає більший інтерес і яким попитом він користується.
Метод спостереження дозволяє оцінити психологічний вплив реклами в природних умовах, в безпосередньому спілкуванні споживача з певними рекламними засобами.
Оцінюючи ефективність окремих засобів реклами, в першу чергу встановлюють, чи досягає цей засіб поставленої перед ним мети. Так, для визначення степеню привертання уваги покупців до зовнішньої реклами (вітрини) можна використовувати наступну формулу: [43, с. 245]
З
У = ,
П
де У - степінь привертання уваги прохожих;
З - число людей, що звернули увагу на зовнішню рекламу (вітрину) на протязі певного періоду;
П - загальне число людей, що пройшли мимо вітрини за той же період.
Дієвість публікації рекламних об'яв рекламодавця в засобах масової інформації можна з певною умовністю оцінити в конкретному магазині по формулі: [43, с.246]
К
Д = ,
С
де К - число відвідувачів, що купили товар, що рекламувався;
С - загальне число покупців, що здійснили в магазині будь-яку покупку.
Такі дані можна отримати по показниках чеків, вибитих на касових апаратах і за допомогою реєстрації фактів придбання товарів, що рекламувались, контролерами - касирами.
Показником дієвості засобів, що рекламують саме роздрібне підприємство, є відношення числа відвідувачів магазину в період застосування цих засобів до числа відвідувачів в середньому за день.
При використанні методу спостереження у всіх необхідно дотримуватись таких вимог: спостереження має вестись в звичайні дні, що не відрізняються підвищеною інтенсивністю потоків покупців (бажано посеред тижня), тривалість спостережень залежить від характеру засобів реклами, дієвість якого належить визначити.
Поряд з методом спостережень широко застосовується метод експерименту. Цей метод носить активний характер. Вивчення психологічного впливу реклами відбувається в умовах, що штучно створюються експериментатором. Якщо при спостереженні лише фіксують, як споживач відноситься до певної викладки товарів, то експериментатор може змінювати викладку товарів, а потім спостерігати за зміною реакції покупців.
Таким же чином експериментатор може створювати різноманітні комбінації рекламних засобів і шляхом порівняння реакції покупців вибрати з них найбільше вдалу.
Заслуговують уваги методи вивчення ефективності психологічного впливу засобів реклами шляхом проведення експериментів. Що застосовуються в зарубіжних країнах. Цей метод застосовують при визначенні впливу на покупців вітринної експозиції, упаковки, об'яв в пресі, по радіо, на телебаченні.
Так, якщо необхідно оцінити психологічний вплив на покупця упаковки товару, то один і той же товар ( наприклад, пральний порошок) поміщають в різні упаковку.
Психологічну упаковку такого рекламного засобу, як об'яву в газету, або журналі, визначають таким експериментом. В об'яву вміщають талон з текстом запиту про висилку проспекту, каталогу, або зразка. Цей талон покупець має вирізати і надіслати торговельному підприємству, адреса якого вказана в тексті об'яви. По кількості талонів, що надійшли від читачів рекламодавець робить висновок про те, чи була реклама замічена в періодичній пресі, чи був текст цієї об'яви досить цікавим і переконливим.
Метод опитування також відноситься до активних методів психологічного пливу реклами. Цей метод трудомісткий, але набагато достовірніший за інші, так як дозволяє виявити безпосередньо у самого покупця його відношення не тільки до рекламного засобу в цілому. Але й до окремих елементів цього засобу. Використовуючи метод опитування можна оцінити вплив рекламного засобу на покупців і встановити які елементи його оформлення привертають до себе найбільшу увагу і краще запам'ятовуються.
Для визначення ефективності того чи іншого рекламного засобу складаються анкети, які по заздалегідь зробленій програмі письмово, в особистих бесідах, по радіо або телебаченню доводяться до відому споживачів. Аналіз отриманих відповідей дозволяє робити відповідні узагальнення та висновки.
За допомогою опитування можна встановити, який рекламний засіб найбільше впливає на покупців, які купують певні товари (плакат, рекламний фільм, об'ява, викладка товарів тощо).
Наприклад, для виявлення того, який із засобів реклами привернув увагу покупців до нового товару, можна за допомогою такої анкети:
Як ви дізнались про появу нового товару:
а) від знайомих;
б) з об'яви по радіо, в

 
 

Цікаве

Загрузка...