WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

рекламодавець певній групі споживачів з метою формування відповідного відношення до товару, чи послуги, що рекламуються.
Реклама - не тільки могутній інструмент реалізації товарів, але й засіб, що формує нові культурні цінності.
У зв'язку з цим задачі реклами полягають у формуванні попиту і управлінні ним, прискоренні товарообороту. Реклама виконує низку важливих соціальних функцій:
- формує в певному ступені параметри розумних потреб;
- сприяє розвитку естетичних уявлень у населення та інше.
Реклама не тільки формує потреби, але й значновпливає на виробництво й споживання. Реклама дає інформацію про споживчу вартість товарів і тим самим спонукає споживання, отже посередньо приймає участь як у відтворенні, так і у формуванні нових потреб. При цьому вона повинна враховувати не тільки відомчі інтереси виробника, але й інтереси споживача. Все це є однією з важливих функцій рекламної діяльності.
Реклама заощаджує час покупців, заздалегідь готує їх до вибору товарів, полегшує його пошук. Вона сприяє раціональній організації торгівельної діяльності і підвищенню рівня культури торгівлі.
Повідомляючи про товари, які є у продажі, їх особливостях, позитивних якостях, достоїнствах і перевагах, реклама тим самим створює у споживачів правильну думку про товари, розвиває попит, активно впливає на формування попиту населення. Вона сприяє переключенню попиту з одних товарів на інші, що приводить до підвищення культури споживання.
Реклама сприяє прискоренню реалізації товарів. У зв'язку з випуском нових товарів, більш сучасних, реклама пропагує їх, сприяє їх впровадженню у споживання, інформує членів суспільства про предмети споживання, які надходять у продаж, про місце і умови їх продажу, торгова реклама сприяє скорішому доведенню товарів до споживачів.
В той же час, сповіщаючи покупцям про наявність товару у продажі, їх споживчу вартість, способи вживання, переваги перед другими товарами, реклама дає покупцям можливість продумати покупку. Внаслідок значно скорочується час, який витрачається на придбання товарів, зменшується необхідність в консультації продавців при виборі товарів, що підвищує продуктивність їх праці.
Особливу роль у рекламі товарів покликані відігравати фірмові магазини. Згідно Типовому положенню про фірмові магазини промислових підприємств, однією із їх задач є широка реклама нових товарів. фірмові магазини повинні бути центрами торгової реклами, пропаганди нових товарів.
Фірмовий магазин "Орхідея" проводить велику роботу по оформленню магазину, по рекламуванню самого магазину, по рекламуванню промислового підприємства, продукцію якого реалізує магазин, нової продукції.
З метою реклами виробів організовуються виставки - перегляди, дегустації, подаються замовлення на здійснення реклами в місцевій пресі, на радіо.
Однак слід відмітити, що витрати по рекламі в магазині "Орхідея" складають 0,03% до товарообороту. Це дуже мало і не дозволяє магазину здійснювати рекламні міроприємства в тому об'ємі, що необхідно.
Як недолік, необхідно відмітити, що рекламні міроприємства проводяться епізодично, без заздалегідь розробленого економічно обгрунтованого плану.
Реклама в торговельних підприємствах має проводитись на планових засадах. Це зробить її цілеспрямованою, зосереджуючись на тих товарах, які потребують реклами, особливо визначити необхідні витрати коштів на здійснення рекламних міроприємств і раціонально використовувати їх. При цьому, як свідчить досвід кращих фірмових магазинів, плани рекламних міроприємств повинні розроблятися приблизно в такій послідовності .
Спочатку визначають об'єкт рекламування, найменування товарів, або послуг, які слід рекламувати. Визначають задачу, яку необхідно вирішити за допомогою реклами. Потім визначають адрес реклами, тобто до кого вона буде звертатись - до молоді, людей старшого віку тощо. Далі встановлюють зміст окремих міроприємств, які будуть використані для них рекламні засоби, строки проведення рекламних міроприємств, необхідні витрати праці і матеріалів.
Невід ємною роботою організації реклами є визначення економічної ефективності окремих рекламних міроприємств.
Фірмові магазини повинні вивчати вартісні показники (додатковий товарооборот, реалізоване накладання, прибуток) і невартісні (кількість покупців, які звернули увагу на рекламу, кількість здійснення покупок).
Необхідно також вивчати психологічні результати реклами, такі як розширення знань населення про товари, запам'ятовування рекламних міроприємств, розповсюдження інформації про нові товари тощо.
Для оцінки якості реклами, її ролі у торговельній діяльності необхідно розрізняти економічну і соціальну ефективність реклами, а також ефективність її психологічного впливу на покупців.
Під економічним ефектом реклами розуміють економічний результат, який проявляється в покращанні показників господарської діяльності підприємств торгівлі, рості товарообороту. Економічна ефективність визначається шляхом співставлення результатів рекламних міроприємств і витрачених на їх здійснення засобів.
Щоб визначити економічну ефективність реклами співставляють дані про реалізацію товарів за певний відрізок часу (декаду, місяць, квартал), коли цей товар рекламувався, з даними за той же період, коли реклама не застосовувалась.
Визначають додаткову суму скидки. Яку одержали в результаті збільшення реалізації товарів. Ця сума повинна перевищувати витрати на рекламу і пов'язана із збільшенням продажу товарів, витрат обертання.
Математична залежність між цими показниками виражається такою формулою: [43, с.244]
( Тд х Нт )
Е = - ( Ив + Ид ),
100
де Е - економічний ефект рекламування, грн.;
Тд - додатковий товарооборот під впливом реклами, грн.;
Нт - торговельна надбавка на товар, % до ціни реалізації;
Ив - витрати на рекламу, грн;
Ид - додаткові витрати по приросту товарообороту, грн.
Додатковий товарооборот під впливом реклами визначається по формулі: [с.244] Панкратов.
Тс х П х Д
Тд = ,
100
де Тд - додатковий товарооборот під впливом реклами, грн.;
Тс - середньоденний товарооборот до рекламного періоду, грн.;
П - приріст середньоденного товарообороту за рекламний і післярекламний періоди, %;
Д - кількість днів обліку товарообороту в рекламному і післярекламному періодах.
Використовуючи ці формули ми порівнюємо отриманий ефект від проведення рекламного міроприємства з витратами на його здійснення.
Результати такого співвідношення можуть виражатися в трьох варіантах:
1. Ефект від рекламного міроприємства дорівнюється витратам на його проведення.
2. Ефект від рекламного міроприємства більше витрат (прибуткове).
3. Ефект від рекламного міроприємства менше витрат (збиткове).
Але отриманих даних недостатньо для

 
 

Цікаве

Загрузка...