WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

проведення рекламних міроприємств, використання прогресивних форм і методів обслуговування.
В дипломній роботі дані рекомендації щодо вивчення попиту населення, здійсненню реклами, оцінці ефективності окремих рекламних засобів, ефективності роботи магазину в цілому. Їх реалізація буде сприяти підвищенню рівня роботи магазину у відповідності з вимогами, які пред'являються фірмовим магазинам.
Список використаної літератури
1. Про власність: Закон України \ Урядовий кур'єр. - 1991 - 7 лютого.
2. Про підприємництво: Закон України \ Урядовий кур'єр - 1991 - 7 лютого.
3. Про підприємства в Україні: Закон України \ Голос України. - 1991 - 27 березня.
4. Про захист прав споживачів: Закон України \ Урядовий кур'єр. - 1994 -27 січня.
5. Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладаються суб'єктами підприємницької діяльності України: Указ Президента України // Голос України. - 1994. - 12 жовтня.
6. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного
обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 1995. - 21 лютого.
7. Про рекламу: Закон України // Урядовий кур'єр. - 1996. - 26 липня.
8. Академия рынка: Маркетинг: Пер. с фр. - М.: Экономика. 1993. - 572с.
9. Андрушенко О.В., Близнюк С.В. Особливості розвитку маркетингового середовища торговельних підприємств України. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери, КДТЕУ, Київ. 1998
10. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 1994
11. Баркан Д.М. Управление фирмой вусловиях рынка. - Л.: Аквинон, 1991
12. Бадзел Р.Д., Кока Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. - Финстатинформ, 1993
13. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. - М.: Экономика, 1990
14. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. - М.: Финстатинформ, 1996.
15. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. КДТЕУ, Київ, 1996
16. Виноградська А.М., Жидков А.М. Маркетинг - знаряддя керівництва підприємства у конкурентній боротьбі на товарному ринку. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, Київ, 1997
17. Виноградський М.Д. Роль і місце маркетингу у стратегічному управлінні підприємством. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, Київ, 1997
18. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1994
19. Герасимчук В.Г. Маркетинг - К.: Вища школа, 1994. - 327с.
20. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. - М.: Экономика, 1993.
21. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Издательство "Финпресс", 1998.
22. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. - К.: КДТЕУ, 1994.
23. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. - М.: НВУ "Маркетинг", 1995.
24. Ильенкова Н. Д. Спрос: анализ и управление. Учебное пособие. Под редакцией И.К. Белявского. М.: Финансы и статистика, 1997.
25. Іванова І.В. Діяльність щодо стимулювання продажу у торгівлі Італії. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія та практика. КДТЕУ, Київ, 1996.
26. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1990.
27. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. - М.: АО "Финстатинформ", 1999.
28. Корольков І.І. Роль і місце торгівлі у структурі маркетингу. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ. Київ, 1998.
29. Канарчук О.І. Особливості маркетингової діяльності підприємств торгівлі за сучасної економіки. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ. Київ,1998.
30. Корольчук О.П., Канарчук О.І. Деякі аспекти розробки стратегії маркетингу в умовах економічної нестабільності. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ, Київ, 1998.
31. Кучеренко В.Д. Особливості інноваційної діяльності підприємства торгівлі в ринкових умовах. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ, Київ, 1998.
32. Каніщенко Л.А., Притуляк Н.М. Маркетинг у системі інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, Київ, 1997.
33. Куценко Г.Ф., Притуляк Н.М. Маркетинг і становлення ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія та практика. КДТЕУ, Київ, 1996.
34. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
35. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. - М.: Внешторгиздат, 1989.
36. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.
37. Маня И.Б. Система маркетинговых коммуникаций: Формирование спроса и стимулирования сбыта и продажи. - М.: ВАВТ МВСС РФ, 1992.
38. Методические рекомендации по определению эффективности коммерческих сделок. Сост. Бланк И.П., Ушакова Н.Н., Кукурудза Л.А., К.:ТЭК, 1993.
39. Маркетинг (Под ред. А.Н. Романова) - М.: Банки и биржи, 1995.
40. Ноздрева Р.Б., Циганченко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 1991.
41. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
42. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1994.
43. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. - М.: Информационно внедренческий центр "Маркетинг", 1996.
44. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. - М.: Ось-89, 1997.
45. Попов В.М., Маньковська Т.І. Формування ринкових відносин як основа розвитку маркетингової діяльності. Зб. наук. праць. КДТЕУ. Маркетинг: теорія і практика. Київ, 1996.
46. Робота товароведов в новых условиях. М.: Экономика,1990.
47. Смолін І.В. Оцінка якості маркетингової стратегії. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. КДТЕУ, 1997.
48. Современный маркетинг (Под ред. В.Е. Хруцкого) - М.: КТЭИ, 1993.
49. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.А., Головачук Т.И., Олейник С.И. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. - К.: КТЭИ, 1993.
50. Хоскинг А. Курс предпринимательства. - М.: Международные отношения, 1993.
51. Чолон Т.І. Транснаціональні корпорації у системі міжнародного маркетингу. Зб. наук. праць. КДТЕУ, Маркетинг: теорія і практика. Київ, 1996.
52. Економіка України в 1998 році. Урядовий кур'єр, 16.02.99р .

 
 

Цікаве

Загрузка...