WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення - Дипломна робота

факторів залучення споживачів значно впливає на конкурентоспроможність підприємства.
Конкуренція відіграє також важливу роль в удосконаленні організації торговельного обслуговування споживачів, оскільки за наявності роздрібної торговельної мережі конкурентних підприємств торгівлі інтенсивні потоки покупців створюються там, де на більш високому рівні організовано їх обслуговування. Таким чином зацікавленість підприємству залученні більшого числа споживачів примушує їх постійно удосконалювати методи продажу, надання послуг, інформаційного забезпечення, ефективні засоби реклами та способи їх доведення до споживачів як одного із важливих методів впливу на їх поведінку щодо купівлі товару. Але у даному випадку конкуруючі підприємства роздрібної торгівлі мають одночасно вирішувати два протилежних за своїми кінцевими результатами завдання.
З одного боку, з метою залучення більшого числа споживачів і на цій основі - збільшення товарообороту, підприємство вимушену безперервно вдосконалювати організацію торговельного обслуговування, а й вимагає додаткових витрат, котрі знижують рентабельність, і в свою чергу, конкурентоможливість, а з другого - закони ринку вимагають високої рентабельності, максимального скорочення різних витрат щодо впровадження торговельного процесу. За цих умов, підприємство, приймаючи рішення про те чи інше вдосконалення торговельного обслуговування , має передбачити наслідки залучення споживачів, додаткові передбачені заходи за рахунок приросту прибутку. Такимчином, подібні заходи мають бути досить аргументовані. [с.82] Корольчук О.П. Конкуренція в торгівлі як фактор підвищення ефективності використання її матеріальних і трудових ресурсів. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія і практика, Київ, 1996.
І, нарешті, конкуренція є важливим фактором підвищення ефективності праці персоналу підприємств роздріьної торгівлі. Це умовлено тим, що витрати підприємств на заробітну плату працівників становлять значну частку загальної суми втрат, оскільки з одного боку можливості підприємства до підвищення рівня механізації і автоматизації праці робітників обмежені порівняно невеликими розмірами підприємств і високою вартістю обладнання, а з другого, - праця їх робітників значно залежить від інтенсивності споживчих потоків, котрі дуже коливаються не тільки за днями тижня, але й за годинами протягом робочого дня. Відтак, завдання скорочення чисельності працівників і на цій основі зменшення витрат на заробітну плату стане одним і складних. Таким чином одним із напрямків вирішення цього завдання є підвищення ефективності праці робітників, у зв'язку з чим відносно скорочення їх чисельності не погіршить рівня торговельного обслуговування населення з одночасним підвищенням ефективності підприємства завдяки зменшення витрат на заробітну плату.
Вирішенню цієї проблеми сприятиме організація праці робітників підприємств через її раціональний розподіл і кооперацію, суміщення професій і посад, застосування графіків виходу на роботу, котрі найбільшою мірою відповідають інтенсивності споживчих потоків за днями тижня і годинами робочого дня. На цій підставі можна досить точно визначити необхідну чисельність як окремих категорій працівників, так і їх загальну кількість.
Значний вплив на підвищення ефективності праці справляє навчання працівників і застосування ними ефективних прийомів і методів виконання операцій, котре сприятиме значному скороченню витрат часу і як наслідок цього зменшенню чисельності відповідного персоналу. Підвищення ефективності праці може бути досягнуто завдяки вдосконаленню підбору і розподілу персоналу з урахуванням його професіоналізму для тих чи інших видів діяльності, а також завдяки організації підготовки і підвищення кваліфікації працівників роздрібної торгівля. Здіснення цих заходів сприятиме підвищенню ефективності підприємств роздрібної торгівлі, що в свою чергу забезпечить їх конкурентоспроможність .
Таким чином, удосконалення організації роботи магазину базується на застосуванні концепції маркетингу:
- рішення про цільовий ринок;
- рішення про товарний асортимент;
- атмосфера магазину;
- рішення про ціни;
- рішення про методи стимулювання;
- рішення про місце розміщення підприємства.
Рушійною силою в стимулюванні розвитку і підвищенні ефективності торгівлі є конкуренція.
Висновки і пропозиції
Однією з особливостей ринкових відносин, які обумовлюють їх динамічність і сприятливість до ефективних нововведень, є здатність першим побачити і врахувати у своїй діяльності зміни, які відбуваються у попиті, пропозиції, а також в технології, законодавстві.
В умовах ринкових відносин перед торгівлею виникають нові задачі, які обумовлені необхідністю більш повної взаємодії з промисловістю в галузі вивчення попиту населення на товари, прогнозування попиту, дослідження кон'юнктури, пропагування і реклами нових товарів, пошуку більш сучасних методів продажу товарів та обслуговування покупців.
У зв'язку з цим зростає роль фірмових магазинів промислових міністерств, об'єднань, підприємств, які повинні стати надійними джерелами інформації промислових підприємств про торгову кон'юнктуру, попит на товари. Аналіз роботи фірмового магазину "Орхідея" свідчить про доцільність функціонування таких магазинів.
Спеціалісти ВАТ "Коломийський сирзавод" мають можливість оперативно ознайомитись з ходом реалізації продукції, що випускає завод, із зауваженнями, які надходять від покупців щодо якості товару, упаковки, розфасовки тощо.
В магазині проводиться певна робота по вивченню попиту, організації реклами, продажу товарів та обслуговуванню покупців, про що свідчать результати опитування покупців.
Разом з тим в роботі магазину є недоліки, яку пов'язані з тим, що не завжди задовольняється попит населення на окремі види виробів, немає системи і чіткості у вивченні попиту населення, організації реклами.
Аналіз роботи фірмового магазину "Орхідея" і матеріали опитування покупців дозволили сформувати основні напрямки удосконалення роботи:
- вивчення попиту населення проводити по розширеній програмі, яка охоплювала б всі відомі методи вивчення попиту по основних якісних показниках. Вивчати необхідно не тільки реалізований, але й незадоволений, і попит що формується. Необхідно розширити практику проведення виставок-продаж, виставок-дегустацій;
- посилити роль реклами товарів, підвищити цілеспрямованість, активізувати її виховну функцію, використовувати комплекс рекламних акцій, міроприємств, особливу увагу приділяти рекламі нових товарів. Більш активно залучати до рекламної роботи акціонерне товариство "Коломийський сирзавод";
- підвищити активність продавців, забезпечити їх матеріальну зацікавленість у результатах праці. Ввести практику оплати праці продавців в залежності від якості обслуговування, проведення ефективності вивчення попиту,

 
 

Цікаве

Загрузка...